Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix prezentuje strategię Software-Defined Workplace

CitrixCitrix zaprezentował kolejny etap mobilnej strategii, w ramach której rola Software-Defined Workplace, miejsca pracy zdefiniowanego przez oprogramowanie, będzie kluczowym czynnikiem, wspomagającym tworzenie organizacji nakierowanych na mobilność. Trend „software-defined everything” (SDx), sprawia, że funkcja IT ewoluuje do roli strategicznego dostawcy usług firmowych desktopów, aplikacji i danych


Dzięki coraz szerszej dostępności sieci, rosnącej adaptacji rozwiązań bazujących na przetwarzaniu w chmurze, ludzie, ich stanowiska pracy, a co za tym idzie aplikacje jak i dane stają się coraz bardziej mobilne. Przenosząc kierunek SDx na całe miejsce pracy, Citrix pozwala dostosować IT do tego, w jaki sposób ludzie pracują i komunikują się między sobą wykorzystując różne urządzenia w dowolnie wybranym miejscu oraz uzyskują dostęp do danych, oparty na zabezpieczeniach kontekstowych. Dzięki temu zarówno proces komunikacji, aplikacje, usługi wsparcia, desktopy, infrastruktura sieciowa oraz serwery stają się strategicznymi, wirtualnymi narzędziami mobilności na usługach biznesu, niezależnie od rodzaju chmury lub infrastruktury, w której są osadzone. Nade wszystko, zdefiniowane przez oprogramowanie miejsce pracy przekształca tradycyjną fizyczną lokalizację oraz zasoby na w pełni cyfrową wirtualną przestrzeń, która jest tak samo funkcjonalna jak tradycyjne środowisko i zapewnia taki sam standard pracy dla użytkowników.

Miejsce pracy zdefiniowane przez oprogramowanie ma znaczący wpływ na elastyczność. Dla pracowników oznacza to wyższą produktywność i satysfakcję z pracy, co przekłada się na wyniki biznesowe. Ostatnie badanie przeprowadzone przez firmę McKinsey Global Institute dowodzi, że optymalizacja miejsca pracy i zwiększenie możliwość współpracy dzięki rozwiązaniom opartym na oprogramowaniu o ok 20% pozwala - w perspektywie całego roku - na zaoszczędzenie blisko 200 godzin poświęcanych wcześniej na pracę. Korzyści w odniesieniu do miejsca pracy to jego szybsze dostosowanie do potrzeb nowo zatrudnionych osób, czy zmian personalnych wynikających z fuzji i przejęć. To także optymalizacja kapitału ludzkiego poprzez generowanie wyższego zaangażowania pracowników, poprawa gotowości organizacji do zapobiegania awariom i innym nieprzewidzianym zakłóceniom, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wynikające z wykorzystania mniejszych przestrzeni biurowych, urządzeń czy ograniczenie kosztów związanych z dojazdami.

Citrix umożliwia klientom budowę, efektywną obsługę i zdalne wsparcie miejsc pracy zdefiniowanych poprzez oprogramowanie, przy pomocy szerokiej gamy aplikacji mobilnych i rozwiązań infrastrukturalnych, które są odpowiednio zintegrowane, zabezpieczone i charakteryzują się wysoką dostępnością. Główną osią wszystkich projektowanych przez Citrix rozwiązań są ludzie, inaczej wygląda to w przypadku konkurencyjnych technologii, które często są ze sobą luźno powiązane pod względem produktów przeznaczonych dla centrów danych i koncentrujących się na wirtualizacji określonych elementów takich jak fizyczne serwery, sieć czy pamięci masowe. Rozwiązania Citrix do wirtualizacji aplikacji i desktopów (VDI), zarządzania mobilnością, rozwiązania sieciowe oraz chmurowe pozwalają klientom na budowę miejsc pracy zdefiniowanych przez oprogramowanie i tym samym zmieniają sposób, w jaki usługi IT są dostarczane, zarządzane i wykorzystywane przez organizacje.

Źródło: Citrix