Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

CommVault wprowadza usługę projektowania chmur prywatnych

CommVaultFirma CommVault, chcąc rozwiązać znaną bolączkę prywatnych chmur, która do tej pory utrudniała firmom czerpanie korzyści z nowoczesnych architektur chmurowych, zaprezentowała nową usługę konsultingową, w ramach której klienci otrzymują możliwość szybkiego projektowania usług ochrony danych, stanowiących niezbędny element firmowej architektury chmury prywatnej.


Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę IDG Research na zlecenie firmy CommVault, jednymi z największych korzyści związanych z wprowadzeniem usług private cloud są wyższa jakość usług IT, większa sprawność i zmniejszone ryzyko prowadzenia działalności. Dzięki usłudze projektowania chmury prywatnej firmy CommVault klienci mogą przygotować usługowy system zarządzania danymi oparty o rozwiązania chmury prywatnej w około sześć tygodni, zyskując wyższą jakość usługi, większe bezpieczeństwo i krótszy czas reakcji na zmiany rynkowe. Nowa usługa jest idealnym wyborem dla organizacji, które nie dysponują niezbędnymi umiejętnościami i doświadczeniem umożliwiającymi zaprojektowanie strategii zarządzania danymi umożliwiającej skrócenie czasu realizacji korzyści oraz zwiększenie zwrotu z inwestycji w private cloud computing.  

"Korzyści płynące z wdrożenia chmury prywatnej oraz bariery utrudniające to wdrożenie sprawiają, że organizacje coraz częściej poszukują strategicznych rozwiązań zarządzania danymi, które pozwolą im zmaksymalizować wartość zasobów informacyjno-technologicznych. Nowa usługa projektowania usług chmury prywatnej oferowana przez firmę CommVault rozwiązuje problemy związane z kosztami, czasem i ryzykiem - piętą achillesową wdrożeń chmury prywatnej. W efekcie migracja na infrastrukturę chmury trwa krócej, zwiększając sprawność i elastyczność firmy oraz przejrzystość poziomu usług" - wyjaśni Robert Kaloustian, wiceprzewodniczący ds. usług technicznych o zasięgu ogólnoświatowym w firmie CommVault.

W ramach usługi projektowania chmury prywatnej firma CommVault wykorzystuje najlepsze rozwiązania w branży oraz umiejętności swoich doświadczonych konsultantów, architektów i inżynierów, dzięki którym każda organizacja IT stworzy usługi zarządzania i ochrony danych wspierające pomyślą realizację wdrożeń chmury obliczeniowej. Usługi zarządzania danymi są tworzone za pomocą znanej w branży metodologii ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Firma CommVault koncentruje się na najważniejszych elementach katalogowych usługi, takich jak definicje usług, rachunkowością wewnętrzną, zarządzanie kosztami, operacjami oraz procesami, elastycznością organizacji i bezpieczeństwem danych.

W ramach nowej oferty projektowania usług chmury prywatnej firma CommVault prowadzi bliską współpracę z działami IT oraz osobami decyzyjnymi w firmie klienta, aby poznać ich potrzeby w zakresie strategii usług chmury i zapewnić, że będzie ona dopasowana do wymogów biznesowo-strategicznych. W ten sposób wspólnie powstają: spójna wizja oferty usługowej, potok usług priorytetowych oraz jasno zdefiniowane punkty integracji, role i struktura organizacyjna. Oprócz tego nowa usługa gwarantuje, że architektura zostanie zaprojektowana poprawnie z myślą o obsłudze wielu klientów, bezpośredniego dostępu dla użytkowników, automatyzacji kluczowych procesów i będzie zawierać dobrze przygotowane portale dla klientów.

"Technologia chmury prywatnej jest teraz gotowa do powszechnego użytku i coraz częściej stosowana w najważniejszych systemach wspierających działalność. Techniki optymalizowania rezerwacji obciążeń roboczych i zarządzania nimi nieustannie i szybko się rozwijają, pozostawiając mechanizmy i procedury wdrażania skutecznych systemów zarządzania i ochrony danych w środowisku chmury prywatnej w tyle. Zamknięcie tej przepaści jest niezbędne dla firm chcących osiągnąć i utrzymać sukces" - tłumaczy Tony Lock, dyrektor programu i analityk w firmie Freeform Dynamics.

Nowa usługa konsultingowa wynika z zaangażowania firmy CommVault w rozwój usług zarządzania danymi dla każdej infrastruktury chmury. Firma zaprezentowała też niedawno nowe funkcje obsługi platform chmury dla oprogramowania Simpana oraz „zestawy rozwiązań” Simpana. Nowe produkty całkowicie odmieniają sposób ochrony, zarządzania i maksymalizacji wartości danych biznesowych w firmach każdego rozmiaru, które muszą zmierzyć się z coraz większą liczbą wymagań dotyczących obsługi danych i zachowania zgodności.

Źródło: CommVault