Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie: Wzrost mobilności w przedsiębiorstwach

MobilnośćNowe globalne badanie zlecone przez firmę Oracle pokazuje, że w dzisiejszych czasach pracownicy na całym świecie bardzo sobie cenią możliwość mobilnej i elastycznej pracy oraz są zdania, że zwiększa ona ich produktywność. Jednak większość przedsiębiorstw nie wdrożyła jeszcze odpowiednich rozwiązań do pracy mobilnej.


W związku z tym istnieje ryzyko, że firmy wprowadzą pracę mobilną bez odpowiedniego przygotowania i podstaw technicznych, co narazi je na problemy z integracją i bezpieczeństwem. W obliczu tego wyzwania firma Oracle zachęca liderów biznesu do tego, aby przestali opierać się fali mobilności i zamiast tego zadbali o to, by rozwiązania do pracy mobilnej zostały wdrożone w sposób wydajny i bezpieczny oraz zgodny z potrzebami przedsiębiorstwa.

Najważniejsze fakty z badania
• Pracownicy na całym świecie entuzjastycznie podchodzą do pracy mobilnej i uważają, że dzięki niej są bardziej produktywni:
- 68% respondentów stwierdziło, że są bardziej zadowoleni, jeżeli mogą pracować w sposób bardziej mobilny i elastyczny;
- ponad połowa (53%) respondentów stwierdziła, że mobilna i elastyczna praca przyczynia się do wzrostu ich wydajności.
• Pracownicy twierdzą jednak, że ich pracodawcy podchodzą do mobilnej rewolucji z mniejszym entuzjazmem, a niektórzy z nich starają się wręcz ograniczyć mobilność w swoich firmach:
- zaledwie niecała jedna czwarta (24%) respondentów stwierdziła, że ich pracodawca aktywnie zachęca pracowników do pracy mobilnej
- 21% respondentów stwierdziło, że ich pracodawca próbuje zmniejszyć liczbę aplikacji i danych dostępnych dla pracowników na ich telefonach komórkowych
• Mimo braku entuzjazmu ze strony pracodawców badanie pokazuje, że ograniczenia w zakresie pracy mobilnej są często nieskutecznie, a pracownicy biorą sprawy w swoje ręce i sami zaczynają używać rozwiązań mobilnych do celów zawodowych:
- zaledwie 18% respondentów uważa, że ich firma jest w stanie skutecznie kontrolować to, jakie operacje są wykonywane na urządzeniach mobilnych;
- 15% ankietowanych znalazło sposób na używanie swojego urządzenia mobilnego do celów zawodowych bez żadnej pomocy ani interwencji ze strony pracodawcy;
- ponad połowa (56%) respondentów stwierdziła, że obecnie pracuje w sposób bardziej mobilny niż dwa lata temu;
- 40% ankietowanych przewiduje, że w ciągu następnych dwóch lat mobilność stanie się jeszcze bardziej integralnym elementem ich pracy.

Badanie zostało przeprowadzone przez Censuswide na zlecenie firmy Oracle. Wzięło w nim udział 1 500 ekspertów z przedsiębiorstw globalnych: 500 w Ameryce Północnej, 500 w regionie EMEA i 500 na Dalekim Wschodzie.

Źródło: Oracle