Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

SUSE Cloud 4 korzysta z rozproszonej pamięci masowej Ceph

suse cloudFrma SUSE udostępniła oprogramowanie SUSE Cloud 4, najnowszą wersję opracowanej przez SUSE dystrybucji OpenStack, za pomocą której tworzy się prywatne chmury Infrastructure-as-a-Service. Zbudowano ją w oparciu o najświeższe wydanie OpenStack (Icehouse) oraz dołożono pełną obsługę systemów rozproszonej pamięci masowej Ceph. Ponadto SUSE Cloud 4 obsługuje zaawansowane mechanizmy wirtualizacji VMware.


W stosunku do poprzednich wersji, SUSE Cloud 4 wyróżnia się większą skalowalnością, automatyzacją i dyspozycyjnością. Pozwala na maksymalnie wykorzystanie posiadanych już zasobów informatycznych.

SUSE Cloud umożliwia przedsiębiorstwom łatwe tworzenie prywatnych chmur opartych na otwartych standardach. Dzięki SUSE Cloud wdrażanie chmur OpenStack jest szybkie i bezproblemowe, podobnie jak zarządzanie nimi. SUSE Cloud jest też pierwszą dystrybucją korporacyjną, zapewniającą zautomatyzowane wdrażanie i konfigurowanie usług OpenStack o wysokiej dostępności. Gwarantuje to ich nieprzerwane działanie i zachowanie jakości usług na poziomie korporacyjnym. Oprócz tego, SUSE Cloud obsługuje środowiska chmur z wieloma hipernadzorcami, zapewniając firmom zgodność interoperacyjną i większe możliwości wyboru. Lista obsługiwanych hipernadzorców obejmuje KVM, Xen, Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere.

"Pamięci masowe definiowane programowo stanowią coraz ważniejszy komponent chmur Infrastructure-as-a-Service. Ceph i OpenStack to wysoce komplementarne rozwiązania, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw dążących do zwiększenia elastyczności infrastruktury w celu lepszej realizacji celów biznesowych. Zintegrowanie przez SUSE instalacji Ceph z SUSE Cloud uprościło proces wdrożenia, umożliwiając przedsiębiorstwom szybsze skalowanie pamięci masowych jako części chmury OpenStack" - powiedziała Laura DuBois, wiceprezes programu pamięci masowych w IDC

SUSE Cloud 4 oferuje klientom korporacyjnym następujące korzyści:
• Zmniejszenie kosztów poprzez wdrożenie programowo definiowanych rozwiązań pamięci masowych opartych na systemie rozproszonych pamięci masowych Ceph.
  - Pakiet instalacyjny SUSE Cloud umożliwia firmom automatyczne konfigurowanie i wdrażanie klastrów Ceph. Będąc pojedynczym rozwiązaniem korzystającym ze standardowego, powszechnie dostępnego sprzętu, Ceph umożliwia udostępnianie trwałej pamięci blokowej na poziomie maszyny wirtualnej, zapewniając szybki dostęp i przetwarzanie danych, niezawodne przechowywanie obiektów i obrazów oprogramowania oraz budowanie wysoce skalowalnych pamięci masowych w chmurze.
• Maksymalne wykorzystanie wcześniejszych inwestycji w rozwiązania VMware dzięki ulepszonej integracji istniejących środowisk VMware vSphere z OpenStack.
  - SUSE Cloud wyposażono w zaawansowane mechanizmy współpracy z VMware w zakresie zarządzania obrazami oprogramowania i obsługi VMware Virtual SANTM, będące uzupełnieniem dostępnej wcześniej obsługi węzłów obliczeniowych VMware vSphere, wirtualizacji sieci VMware NSXTM oraz sterowników blokowej pamięci masowej vSphere.
• Uproszczone wdrażanie obciążeń oraz większa skalowalność i automatyzacja.
  - SUSE Cloud wyposażono w mechanizmy obsługi baz danych, równoważenia obciążeń i firewall-as-a-service. Standaryzacja tych usług zapewnia szybsze wdrażanie obciążeń dzięki wyeliminowaniu konieczności konfigurowania i zarządzania tymi usługami przez użytkowników. Oprócz tego SUSE Cloud usprawnia skalowalność aplikacji dzięki ściślejszej integracji usług aranżacji, automatyzujących sterowanie i koordynację wielu maszyn wirtualnych w oparciu o zestaw gotowych szablonów oraz pozostałych usług realizowanych w chmurze, takich jak przetwarzanie, przechowywanie danych i obsługa sieci.

"Projekt OpenStack cieszy się coraz większą popularnością w przedsiębiorstwach. Użytkownicy korporacyjni podkreślają znaczenie wysokiej dostępności, integracji z preferowanymi przez nich narzędziami i platformami oraz wykorzystania najnowszych rozwiązań i właśnie w tym kierunku zmierza SUSE poprzez integrację Ceph i narzędzi HA" - stwierdził Jonathan Bryce, dyrektor wykonawczy OpenStack Foundation.

Więcej informacji na temat SUSE Cloud można znaleźć pod adresem
www.suse.com/cloud.

Źródło: SUSE

Logowanie i rejestracja