Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

SUSE Cloud 4 korzysta z rozproszonej pamięci masowej Ceph

suse cloudFrma SUSE udostępniła oprogramowanie SUSE Cloud 4, najnowszą wersję opracowanej przez SUSE dystrybucji OpenStack, za pomocą której tworzy się prywatne chmury Infrastructure-as-a-Service. Zbudowano ją w oparciu o najświeższe wydanie OpenStack (Icehouse) oraz dołożono pełną obsługę systemów rozproszonej pamięci masowej Ceph. Ponadto SUSE Cloud 4 obsługuje zaawansowane mechanizmy wirtualizacji VMware.


W stosunku do poprzednich wersji, SUSE Cloud 4 wyróżnia się większą skalowalnością, automatyzacją i dyspozycyjnością. Pozwala na maksymalnie wykorzystanie posiadanych już zasobów informatycznych.

SUSE Cloud umożliwia przedsiębiorstwom łatwe tworzenie prywatnych chmur opartych na otwartych standardach. Dzięki SUSE Cloud wdrażanie chmur OpenStack jest szybkie i bezproblemowe, podobnie jak zarządzanie nimi. SUSE Cloud jest też pierwszą dystrybucją korporacyjną, zapewniającą zautomatyzowane wdrażanie i konfigurowanie usług OpenStack o wysokiej dostępności. Gwarantuje to ich nieprzerwane działanie i zachowanie jakości usług na poziomie korporacyjnym. Oprócz tego, SUSE Cloud obsługuje środowiska chmur z wieloma hipernadzorcami, zapewniając firmom zgodność interoperacyjną i większe możliwości wyboru. Lista obsługiwanych hipernadzorców obejmuje KVM, Xen, Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere.

"Pamięci masowe definiowane programowo stanowią coraz ważniejszy komponent chmur Infrastructure-as-a-Service. Ceph i OpenStack to wysoce komplementarne rozwiązania, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw dążących do zwiększenia elastyczności infrastruktury w celu lepszej realizacji celów biznesowych. Zintegrowanie przez SUSE instalacji Ceph z SUSE Cloud uprościło proces wdrożenia, umożliwiając przedsiębiorstwom szybsze skalowanie pamięci masowych jako części chmury OpenStack" - powiedziała Laura DuBois, wiceprezes programu pamięci masowych w IDC

SUSE Cloud 4 oferuje klientom korporacyjnym następujące korzyści:
• Zmniejszenie kosztów poprzez wdrożenie programowo definiowanych rozwiązań pamięci masowych opartych na systemie rozproszonych pamięci masowych Ceph.
  - Pakiet instalacyjny SUSE Cloud umożliwia firmom automatyczne konfigurowanie i wdrażanie klastrów Ceph. Będąc pojedynczym rozwiązaniem korzystającym ze standardowego, powszechnie dostępnego sprzętu, Ceph umożliwia udostępnianie trwałej pamięci blokowej na poziomie maszyny wirtualnej, zapewniając szybki dostęp i przetwarzanie danych, niezawodne przechowywanie obiektów i obrazów oprogramowania oraz budowanie wysoce skalowalnych pamięci masowych w chmurze.
• Maksymalne wykorzystanie wcześniejszych inwestycji w rozwiązania VMware dzięki ulepszonej integracji istniejących środowisk VMware vSphere z OpenStack.
  - SUSE Cloud wyposażono w zaawansowane mechanizmy współpracy z VMware w zakresie zarządzania obrazami oprogramowania i obsługi VMware Virtual SANTM, będące uzupełnieniem dostępnej wcześniej obsługi węzłów obliczeniowych VMware vSphere, wirtualizacji sieci VMware NSXTM oraz sterowników blokowej pamięci masowej vSphere.
• Uproszczone wdrażanie obciążeń oraz większa skalowalność i automatyzacja.
  - SUSE Cloud wyposażono w mechanizmy obsługi baz danych, równoważenia obciążeń i firewall-as-a-service. Standaryzacja tych usług zapewnia szybsze wdrażanie obciążeń dzięki wyeliminowaniu konieczności konfigurowania i zarządzania tymi usługami przez użytkowników. Oprócz tego SUSE Cloud usprawnia skalowalność aplikacji dzięki ściślejszej integracji usług aranżacji, automatyzujących sterowanie i koordynację wielu maszyn wirtualnych w oparciu o zestaw gotowych szablonów oraz pozostałych usług realizowanych w chmurze, takich jak przetwarzanie, przechowywanie danych i obsługa sieci.

"Projekt OpenStack cieszy się coraz większą popularnością w przedsiębiorstwach. Użytkownicy korporacyjni podkreślają znaczenie wysokiej dostępności, integracji z preferowanymi przez nich narzędziami i platformami oraz wykorzystania najnowszych rozwiązań i właśnie w tym kierunku zmierza SUSE poprzez integrację Ceph i narzędzi HA" - stwierdził Jonathan Bryce, dyrektor wykonawczy OpenStack Foundation.

Więcej informacji na temat SUSE Cloud można znaleźć pod adresem
www.suse.com/cloud.

Źródło: SUSE