Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Fujitsu - kolejne inwestycje w chmurę obliczeniową

Fujitsu CloudPo roku od ogłoszenia strategii w ramach inicjatywy FUJITSU Cloud Initiative, firma Fujitsu jeszcze silniej angażuje się w udostępnianie korzyści płynących z przetwarzania w chmurze - większej innowacyjności, opłacalności i prężności biznesowej. W związku z tym tworzy niezwykle szeroką ofertę obejmującą rozwiązania IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) i SaaS (Software as a Service) oraz usługi integracji przetwarzania w chmurze (Cloud Integration Services).


Po podjęciu decyzji o zainwestowaniu około 2 mld USD w ciągu dwóch lat w innowacyjność biznesową i społeczną oraz zwiększenie globalnego potencjału dostaw firma Fujitsu wprowadza na rynek nowe produkty, zdobywając nowe obszary i nowych klientów.

Firma analityczna Frost & Sullivan prognozuje, że wartość rynku cloud computing wzrośnie z szacunkowego poziomu 36 mld USD w roku 2013 do około 86 mld USD w roku 2016. Złożona roczna stopa wzrostu tego rynku wynosi 33,4%. Segment PaaS stale się rozwija, a SaaS jest wciąż najpopularniejszą wśród użytkowników usługą dostępną w chmurze. Przewiduje się, że usługi IaaS w latach 2013-2016 będą się rozwijać w tempie 40% rocznie.

Firma Fujitsu wspiera cloud computing obok tradycyjnych systemów oraz spójnym zarządzaniu hybrydowym środowiskiem informatycznym. Dzięki bogatemu doświadczeniu we wdrażaniu innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań teleinformatycznych oraz nieustannym inwestowaniu w tego rodzaju rozwiązania firma Fujitsu zdołała ujednolicić i rozszerzyć swoją globalną ofertę usług przetwarzania w chmurze o elementy opracowane i z powodzeniem wdrożone w różnych regionach na całym świecie.

Najważniejsze elementy oferty:
FUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5. Usługa dostępna globalnie, za pośrednictwem siedmiu centrów przetwarzania danych w sześciu krajach. W 2013 r. nastąpił wzrost pojemności o 38%, a w 2014 r. przewiduje się wzrost o dalsze 77% dzięki dwóm kolejnym centrom przetwarzania danych (jednemu w Wielkiej Brytanii i jednemu w Stanach Zjednoczonych). Wielu klientów chce mieć system odtwarzania po awarii obsługujący kluczowe aplikacje, często działający w tym samym kraju, a także pozwalający rozwiązać problemy z przechowywaniem danych. Nowe centra danych będą świadczyć usługi zaufanej chmury publicznej, co umożliwi spełnienie takich wymagań.
FUJITSU Cloud IaaS Private Hosted. Usługa dostępna na całym świecie. W porównaniu z rokiem 2012 nastąpił wzrost pojemności o 88%. Przybyły cztery nowe centra przetwarzania danych (w Kanadzie, Tajlandii, Hiszpanii i Portugalii). Ponadto dotychczasowe centra w Australii, Chinach i Finlandii zostały rozbudowane. Na rok 2014 Fujitsu planuje nowe wdrożenia usług IaaS Private Hosted w dwóch nowych lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych (na Wybrzeżu Wschodnim i Zachodnim) oraz dodatkowe wdrożenia w sześciu lokalizacjach w Europie i Azji, a także rozbudowę trzech dotychczasowych centrów.
Private Cloud Infrastructure. Zestaw zaprezentowany w listopadzie 2013 r. zostanie w 2014 r. rozszerzony o dalsze rozwiązania oparte na oprogramowaniu Fujitsu, OpenStack i VMware. Będą one dostępne jako zintegrowane systemy lub architektury referencyjne.
FUJITSU Cloud PaaS RunMyProcess. Usługa dostępna obecnie globalnie jako kluczowy składnik platformy nowej generacji oraz usług integracji systemów i outsourcingu Fujitsu, w wyniku przejęcia firmy RunMyProcess w kwietniu 2013 r. Wykorzystując platformę chmury, która usuwa bariery techniczne utrudniające transformację cyfrową, Fujitsu umożliwia klientom szybkie tworzenie nowych, połączonych systemów, zapewniających korzyści nowego typu z digitalizacji procesów u klienta - w chmurze i w środowiskach mobilnych. Dalekowzroczność tego przejęcia i wynikające stąd możliwości udostępniania klientom Fujitsu modeli biznesowych nowej generacji zostały ostatnio docenione przez firmę Frost & Sullivan w postaci globalnej nagrody w kategorii korzyści dla klienta za rok 2014 (Frost & Sullivan 2014 Global Award for Customer Value Leadership). Wchodząca w skład grupy Fujitsu firma RunMyProcess odnotowała znaczny wzrost wielkości przedsiębiorstw wykorzystujących jej platformę.
FUJITSU Cloud Backup as a Service. Usługa udostępniana na całym świecie. Obejmuje tworzenie kopii zapasowych dla środowisk tradycyjnych oraz środowisk przetwarzania w chmurze - we współpracy z firmą EVault. Nowością jest urządzenie do ochrony danych w połączeniu z chmurą obliczeniową, które umożliwia przechowywanie danych w określonej lokalizacji. Pozwala to klientom spełniać konkretne wymagania dotyczące zasad nadzoru nad danymi i zgodności z przepisami oraz elastycznie stosować rozwiązanie do odtwarzania danych.
FUJITSU Cloud IT Management as a Service. Usługa dostępna globalnie, jako jedyna na świecie zapewniająca ujednolicone podejście do zarządzania infrastrukturą informatyczną jako usługi (IT Management as a Service) - we współpracy z firmą CA Technologies. Obecnie dostępna jest generacja 7.5 usługi monitorowania. Latem 2014 r. będzie udostępniona nowa wersja stanowiska obsługi (Service Desk), co znacznie rozszerzy gamę oferowanych korzyści i możliwości jednolitego zarządzania usługami.
FUJITSU Cloud Managed Hosting. Oferta mająca na celu zagospodarowanie kształtującego się rynku o silnych tendencjach wzrostowych. Obejmuje usługi zarządzane, które umożliwiają klientom optymalne wykorzystanie inwestycji w rozwiązania Fujitsu Cloud IaaS lub Private Cloud Infrastructures, bez potrzeby zarządzania samą infrastrukturą i powiązanymi z nią zasobami, takimi jak system operacyjny, baza danych i zabezpieczenia.
FUJITSU Cloud Integration Platform. Platforma zaprezentowana wstępnie przez Fujitsu w listopadzie 2013 r. jako rozwiązanie ułatwiające klientom zarządzanie hybrydowym środowiskiem informatycznym, obejmującym chmurę i systemy tradycyjne. FUJITSU Cloud Integration Platform umożliwi klientom wdrożenie potrzebnych usług przetwarzania w chmurze, świadczonych przez Fujitsu lub inne firmy, a następnie agregację i integrację współistniejących systemów opartych na chmurze i zainstalowanych na miejscu oraz spójne zarządzanie nimi. Rozwiązanie to umożliwi stosowanie wymaganych poziomów nadzoru i kontroli do wszystkich usług informatycznych przy znacznie zmniejszonych kosztach zarządzania operacyjnego. Fujitsu planuje stopniowe upowszechnienie tej platformy na całym świecie z wykorzystaniem programu Early Adopter (dla najbardziej zainteresowanych klientów).

Źródło: Fujitsu