Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Fujitsu - kolejne inwestycje w chmurę obliczeniową

Fujitsu CloudPo roku od ogłoszenia strategii w ramach inicjatywy FUJITSU Cloud Initiative, firma Fujitsu jeszcze silniej angażuje się w udostępnianie korzyści płynących z przetwarzania w chmurze - większej innowacyjności, opłacalności i prężności biznesowej. W związku z tym tworzy niezwykle szeroką ofertę obejmującą rozwiązania IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) i SaaS (Software as a Service) oraz usługi integracji przetwarzania w chmurze (Cloud Integration Services).


Po podjęciu decyzji o zainwestowaniu około 2 mld USD w ciągu dwóch lat w innowacyjność biznesową i społeczną oraz zwiększenie globalnego potencjału dostaw firma Fujitsu wprowadza na rynek nowe produkty, zdobywając nowe obszary i nowych klientów.

Firma analityczna Frost & Sullivan prognozuje, że wartość rynku cloud computing wzrośnie z szacunkowego poziomu 36 mld USD w roku 2013 do około 86 mld USD w roku 2016. Złożona roczna stopa wzrostu tego rynku wynosi 33,4%. Segment PaaS stale się rozwija, a SaaS jest wciąż najpopularniejszą wśród użytkowników usługą dostępną w chmurze. Przewiduje się, że usługi IaaS w latach 2013-2016 będą się rozwijać w tempie 40% rocznie.

Firma Fujitsu wspiera cloud computing obok tradycyjnych systemów oraz spójnym zarządzaniu hybrydowym środowiskiem informatycznym. Dzięki bogatemu doświadczeniu we wdrażaniu innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań teleinformatycznych oraz nieustannym inwestowaniu w tego rodzaju rozwiązania firma Fujitsu zdołała ujednolicić i rozszerzyć swoją globalną ofertę usług przetwarzania w chmurze o elementy opracowane i z powodzeniem wdrożone w różnych regionach na całym świecie.

Najważniejsze elementy oferty:
FUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5. Usługa dostępna globalnie, za pośrednictwem siedmiu centrów przetwarzania danych w sześciu krajach. W 2013 r. nastąpił wzrost pojemności o 38%, a w 2014 r. przewiduje się wzrost o dalsze 77% dzięki dwóm kolejnym centrom przetwarzania danych (jednemu w Wielkiej Brytanii i jednemu w Stanach Zjednoczonych). Wielu klientów chce mieć system odtwarzania po awarii obsługujący kluczowe aplikacje, często działający w tym samym kraju, a także pozwalający rozwiązać problemy z przechowywaniem danych. Nowe centra danych będą świadczyć usługi zaufanej chmury publicznej, co umożliwi spełnienie takich wymagań.
FUJITSU Cloud IaaS Private Hosted. Usługa dostępna na całym świecie. W porównaniu z rokiem 2012 nastąpił wzrost pojemności o 88%. Przybyły cztery nowe centra przetwarzania danych (w Kanadzie, Tajlandii, Hiszpanii i Portugalii). Ponadto dotychczasowe centra w Australii, Chinach i Finlandii zostały rozbudowane. Na rok 2014 Fujitsu planuje nowe wdrożenia usług IaaS Private Hosted w dwóch nowych lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych (na Wybrzeżu Wschodnim i Zachodnim) oraz dodatkowe wdrożenia w sześciu lokalizacjach w Europie i Azji, a także rozbudowę trzech dotychczasowych centrów.
Private Cloud Infrastructure. Zestaw zaprezentowany w listopadzie 2013 r. zostanie w 2014 r. rozszerzony o dalsze rozwiązania oparte na oprogramowaniu Fujitsu, OpenStack i VMware. Będą one dostępne jako zintegrowane systemy lub architektury referencyjne.
FUJITSU Cloud PaaS RunMyProcess. Usługa dostępna obecnie globalnie jako kluczowy składnik platformy nowej generacji oraz usług integracji systemów i outsourcingu Fujitsu, w wyniku przejęcia firmy RunMyProcess w kwietniu 2013 r. Wykorzystując platformę chmury, która usuwa bariery techniczne utrudniające transformację cyfrową, Fujitsu umożliwia klientom szybkie tworzenie nowych, połączonych systemów, zapewniających korzyści nowego typu z digitalizacji procesów u klienta - w chmurze i w środowiskach mobilnych. Dalekowzroczność tego przejęcia i wynikające stąd możliwości udostępniania klientom Fujitsu modeli biznesowych nowej generacji zostały ostatnio docenione przez firmę Frost & Sullivan w postaci globalnej nagrody w kategorii korzyści dla klienta za rok 2014 (Frost & Sullivan 2014 Global Award for Customer Value Leadership). Wchodząca w skład grupy Fujitsu firma RunMyProcess odnotowała znaczny wzrost wielkości przedsiębiorstw wykorzystujących jej platformę.
FUJITSU Cloud Backup as a Service. Usługa udostępniana na całym świecie. Obejmuje tworzenie kopii zapasowych dla środowisk tradycyjnych oraz środowisk przetwarzania w chmurze - we współpracy z firmą EVault. Nowością jest urządzenie do ochrony danych w połączeniu z chmurą obliczeniową, które umożliwia przechowywanie danych w określonej lokalizacji. Pozwala to klientom spełniać konkretne wymagania dotyczące zasad nadzoru nad danymi i zgodności z przepisami oraz elastycznie stosować rozwiązanie do odtwarzania danych.
FUJITSU Cloud IT Management as a Service. Usługa dostępna globalnie, jako jedyna na świecie zapewniająca ujednolicone podejście do zarządzania infrastrukturą informatyczną jako usługi (IT Management as a Service) - we współpracy z firmą CA Technologies. Obecnie dostępna jest generacja 7.5 usługi monitorowania. Latem 2014 r. będzie udostępniona nowa wersja stanowiska obsługi (Service Desk), co znacznie rozszerzy gamę oferowanych korzyści i możliwości jednolitego zarządzania usługami.
FUJITSU Cloud Managed Hosting. Oferta mająca na celu zagospodarowanie kształtującego się rynku o silnych tendencjach wzrostowych. Obejmuje usługi zarządzane, które umożliwiają klientom optymalne wykorzystanie inwestycji w rozwiązania Fujitsu Cloud IaaS lub Private Cloud Infrastructures, bez potrzeby zarządzania samą infrastrukturą i powiązanymi z nią zasobami, takimi jak system operacyjny, baza danych i zabezpieczenia.
FUJITSU Cloud Integration Platform. Platforma zaprezentowana wstępnie przez Fujitsu w listopadzie 2013 r. jako rozwiązanie ułatwiające klientom zarządzanie hybrydowym środowiskiem informatycznym, obejmującym chmurę i systemy tradycyjne. FUJITSU Cloud Integration Platform umożliwi klientom wdrożenie potrzebnych usług przetwarzania w chmurze, świadczonych przez Fujitsu lub inne firmy, a następnie agregację i integrację współistniejących systemów opartych na chmurze i zainstalowanych na miejscu oraz spójne zarządzanie nimi. Rozwiązanie to umożliwi stosowanie wymaganych poziomów nadzoru i kontroli do wszystkich usług informatycznych przy znacznie zmniejszonych kosztach zarządzania operacyjnego. Fujitsu planuje stopniowe upowszechnienie tej platformy na całym świecie z wykorzystaniem programu Early Adopter (dla najbardziej zainteresowanych klientów).

Źródło: Fujitsu