Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

HP urzeczywistnia architekturę korporacyjną

HPHP zaprezentował innowacyjne i przyszłościowe rozwiązania infrastrukturalne dla przedsiębiorstw, które oferują prostotę, wydajność i ochronę inwestycji potrzebne firmom, aby połączyć współczesne technologie centrów przetwarzania danych z systemami jutra.


Wielkie zbiory danych, mobilność, bezpieczeństwo i przetwarzanie w chmurze zmuszają przedsiębiorstwa do ponownego przemyślenia ich podejścia do technologii, a zarazem do dużych inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Jak wynika z badania firmy Gartner - "wydatki na sprzęt do centrów przetwarzania danych, obejmujące nowe typy produktów i nowe typy wdrożeń wielkich zbiorów danych, sięgną w 2014 r. 9,4 mld USD"

Nowa oferta umożliwia stworzenie centrum przetwarzania danych zrealizowanego w postaci oprogramowania, które wykorzystuje modele świadczenia usług w chmurze i opiera się na infrastrukturze konwergentnej obejmującej technologie obliczeniowe, sieciowe oraz pamięć masową. W skład tej oferty wchodzą następujące elementy:
• rozwiązania HPC do wydajnych obliczeń, w tym systemy HPC HP Apollo, zapewniają rewolucyjną wydajność, a przy tym zajmują mniej miejsca i zużywają mniej energii,
• unowocześnienia macierzy dyskowej HP 3PAR StoreServ typu all-flash i rodziny HP StoreOnce Backup , które przyspieszają działanie aplikacji o znaczeniu krytycznym i eliminują złożone, odseparowane zasoby do tworzenia kopii zapasowych,
• rozszerzona platforma HP ConvergedSystem dla modelu ITaaS (udostępniania technologii informatycznych w formie usług), która zwiększa wydajność i radykalnie obniża koszty, skraca czas i zmniejsza złożoność,
• oferta rozwiązań sieciowych, takich jak oprogramowanie HP Virtual Cloud Networking (VCN) SDN Application, która ma uprościć wdrażanie zrealizowanych programowo centrów przetwarzania danych,
• usługa HP Datacenter Care Flexible Capacity oferowana w modelu opłat zależnym od bieżącego użycia zasobów niweluje granice między zasobami centrum przetwarzania danych i chmury, co ułatwia zarządzanie hybrydowym środowiskiem informatycznym.

"W przyszłości klienci będą potrzebowali infrastruktury działającej w oparciu o wyniki biznesowe, która pozwoli im wdrożyć nowy styl IT. Produkty i usługi, które HP zaprezentowało na konferencji Discover, pozwalają klientom ograniczyć złożoność, a zarazem szybciej osiągać zamierzone korzyśc" - powiedział Bill Veghte, wiceprezes i dyrektor działu rozwiązań dla przedsiębiorstw (Enterprise Group) w HP.

Nowa rodzina superkomputerów na nowo definiuje korporacyjne środowisko HPC
HPC umożliwia realizację przełomowych osiągnięć w nauce i inżynierii. Technologia ta zaczyna wychodzić poza instytucje państwowe i ośrodki akademickie.  Wkracza do przedsiębiorstw, którym może pomóc w optymalizacji działań badawczo-rozwojowych, a tym samym w zdobyciu przewagi nad konkurencją. Wiele firm nie jest jednak przygotowanych do obsługi olbrzymiej mocy obliczeniowej niezbędnej w przypadku tradycyjnych systemów HPC.

HP odpowiada na wyzwania w dziedzinie powierzchni, zużycia energii i wydajności centrum przetwarzania danych, wprowadzając HP Apollo - nową gamę rozwiązań HPC, które udostępniają możliwości HPC firmom każdej wielkości. Te nowe serwery łączą modułową konstrukcję z innowacyjnymi technologiami dystrybucji energii oraz chłodzenia powietrzem i cieczą. Pozwala to osiągnąć wyjątkową, nawet czterokrotnie wyższą wydajność na metr kwadratowy niż w przypadku standardowych serwerów stelażowych.

Firma HP zaprezentowała również HP Helion Self-Service HPC - rozwiązanie dla chmur prywatnych, oparte na platformie HP Helion OpenStack, które oferuje samoobsługowy portal udostępniający zasoby HPC za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu.

Architektura ukierunkowana na prostotę dzięki konwergentnej pamięci masowej i sieciom zrealizowanym programowo
HP pomaga klientom sprawniej przejść na infrastrukturę informatyczną nowej generacji przy utrzymaniu ciągłości biznesu i prostoty środowiska. Jest to możliwe dzięki rozszerzonej ofercie, która ułatwia zarządzanie od chwili utworzenia danych przez cały cykl ich życia. Oferta obejmuje:
• Macierz dyskową HP 3PAR StoreServ 7450 typu all-flash , która oferuje pamięć masową flash w cenie poniżej 2 USD za użytkowy GB danych dzięki natychmiastowej deduplikacji w trybie inline. Nie ogranicza przy tym wydajności i zapewnia gwarantowaną dostępność danych na poziomie 99,9999%.
• Nowe rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania i archiwizacji danych, w tym rozszerzenia rodziny HP StoreOnce Backup - oferta ta eliminuje konieczność zarządzania odizolowanymi, pojedynczymi węzłami do przechowywania kopii zapasowych i pozwala klientom zabezpieczyć rosnące ilości danych oraz uprościć ich zarządzanie.

Przedsiębiorstwa, które zmagają się ze złożonością starszych architektur sieciowych, nie są w stanie wydobyć z chmury jej pełnego potencjału. Przejście na sieci zrealizowane programowo (SDN) zapewnia firmom elastyczność, dzięki której mogą osiągnąć sukces w chmurze i wprowadzić prostotę oraz elastyczność do sieci centrum przetwarzania danych. Nowe oprogramowanie HP Virtual Cloud Networking SDN Application i przełączniki HP FlexFabric Datacenter 7900 pozwalają szybko zwirtualizować ośrodek obliczeniowy. Dzięki temu wdrożenie i optymalizacja bezpiecznych, odizolowanych sieci w chmurze zajmuje minuty, a nie miesiące. HP oferuje też rozwiązanie HP Trusted Network Transformation - kompleksowe podejście dające klientom pewność, że uda im się z powodzeniem przekształcić sieć centrum przetwarzania danych przy utrzymaniu ciągłości biznesu.

Wydajność i ochrona inwestycji dla firm jutra
Aby sprostać rosnącym potrzebom biznesowym w dziedzinie świadczenia usług i umożliwić wykorzystywanie wszystkich możliwości, administratorzy IT muszą zautomatyzować udostępnianie i działanie usług informatycznych w obrębie infrastruktury opartej na mniejszej ilości zasobów.

HP chce wesprzeć przedsiębiorstwa w tej transformacji, dlatego odświeża platformę HP OneView i wprowadza do niej udoskonalenia, które pozwolą klientom wykorzystać zrealizowane programowo, konwergentne metody zarządzania w ich centrach przetwarzania danych. HP OneView automatyzuje rutynowe zadania informatyczne, obniża wydatki operacyjne związane z IT i skraca czas reakcji na potrzeby biznesowe, co przekłada się na zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Kluczową nowością w HP OneView jest rozszerzone zarządzanie macierzami dyskowymi HP 3PAR i obsługa elastycznych pul zasobów pamięci masowej z uwzględnieniem konwergentnej automatyzacji serwerów i pamięci masowej.

HP zintegrował też z platformą HP OneView rozwiązanie HP ConvergedSystem for Virtualization. W ten sposób powstała wspólna platforma zarządzania obejmująca serwery, pamięć masową, rozwiązania sieciowe i oprogramowanie innych producentów, która umożliwia klientom wdrożenie środowiska IT i automatyzację zarządzania w ciągu zaledwie 20 dni.

Hybrydowe środowisko IT oferuje przedsiębiorstwom elastyczność działania, jego skuteczność jest jednak uzależniona od dostępności współużytkowanych pul zasobów lokalnych i udostępnianych w chmurze publicznej. HP Datacenter Care Flexible Capacity, nowe rozwiązanie oferowane przez dział usług technologicznych HP (HP Technology Services) w systemie opłat zależnym od bieżącego użycia zasobów, zapewnia komfort korzystania z chmury publicznej oraz zalety informatycznych technologii publicznych i/lub lokalnych.

Źródło: HP