Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Darmowy ebook: Introducing Microsoft Azure HDInsight

MicrosoftFirma Microsoft udostępniła bezpłatny ebook, zatytułowany Introducing Microsoft Azure HDInsight, autorami którego są Avkash Chauhan, Valentine Fontama, Michele Hart, Wee Hyong Tok i Buck Woody.


Usługa HDInsight pozwala na tworzenie wydajnego klastra Apache Hadoop w chmurze Microsoft Azure. HDInsight to nowoczesna, oparta na chmurze platforma danych do zarządzania danymi dowolnego typu, strukturalnych bądź niestrukturalnych w dowolnym rozmiarze, pozwalająca w pełni korzystać z dużych zbiorów danych (Big Data).

Dzięki integracji z platformą danych Microsoft dane Hadoop można analizować za pomocą programów PowerPivot i Power View oraz innych narzędzi analizy biznesowej oferowanych przez Microsoft.

Wydana książka ma pomóc specjalistom z obszaru baz danych i business intelligence (BI), programistom, administratorom Hadoop, architektom, inżynierom i analitykom danych zrozumieć podstawowe pojęcia z HDInsight i technologią z nią związaną. Jest ona szczególnie przydatna dla tych, którzy chcą wdrożyć swój pierwszy klaster danych i chcą się dowiedzieć jak HDInsight pasuje do ich infrastruktury.

Główne rozdziały ebook'a:
Big data, quick overview - stanowiący wprowadzenie do do tematu dużych zbiorów danych, z pojęciami, definicjami i opisem narzędzi
Getting started with HDInsight - przybliża poszczególne etapy wdrażania klastra i wyjaśnia jak korzystać z narzędzia HDInsight Emulator
Programming HDInsight - wyjaśnia w jaki sposób korzystać MapReduce i jak uzyskać wgląd w gromadzone dane
Working with HDInsight data - jak efektywnie pracować z danymi przy pomocy takich narzędzi jak Apache Hive, Apache Pig, Excel, Power BI i Sqoop.
What next? - obejmuje praktyczne zagadnienia związane z HDInsight w kontekście różnych opcji rozmieszczania Hadoop, w rozdziale tym zawarto także liczne odsyłacze do innych zasobów, pomagających w poszerzeniu wiedzy na temat dużych zbiorów danych i środowiska chmurowego. Autorzy nakreślili również plany związane z rozwojem HDInsight

Pobierz ebook:
-> Format PDF
-> Format EPUB
-> Format MOBI (Kindle)
-> Przykładowy kod z książki