Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie DataCore: State of Software - Defined Storage

DataCoreDataCore Software, dostawca rozwiązań do wirtualizacji pamięci masowych, już czwarty rok z rzędu przeprowadził globalną ankietę wśród 388 profesjonalistów IT, której celem było poznanie aktualnych wyzwań związanych z pamięciami masowymi i powodów, dla których coraz więcej firm jest zainteresowanych ich zarządzaniem z poziomu oprogramowania.


Tegoroczny raport z wyników badania wskazuje, że coraz więcej firm chce uprościć zarządzanie odseparowanymi dotychczas systemami pamięci masowych (26 proc.), zmniejszyć poziom niedostępności całego środowiska (30 proc.), zapewnić sobie lepszą ochronę inwestycji (32 proc.) oraz możliwość rozbudowy infrastruktury w przyszłości (21 proc.), aby móc wprowadzić do niej takie technologie jak pamięci flash. Najważniejszym wnioskiem jednak jest, że niemal połowa respondentów doświadczyła trudności związanych z migracjami pomiędzy różnymi modelami i generacjami pamięci masowych, czego mogła uniknąć stosując podejście Software-Defined Storage.

Główne wnioski z wyników badania:
• Dwa główne czynniki, które utrudniają firmom inwestycję w pamięci masowe pochodzące od różnych dostawców lub z innych niż stosowane dotychczas linii produktowych, to ogromna liczba narzędzi koniecznych do zarządzania takim środowiskiem (41 proc.) oraz trudność związana z migracją pomiędzy różnymi modelami i generacjami sprzętu (37 proc.).
• Ponad połowa respondentów (63 proc.) powiedziała, że obecnie ma mniej niż 10% przestrzeni dostępnej na dyskach flash.
• Co ciekawe, 39 proc. respondentów nie ma tych obaw, ponieważ korzysta z niezależnego oprogramowania do wirtualizacji pamięci masowych, które pozwala im łączyć w pule różne urządzenia od konkurujących ze sobą dostawców i centralnie nimi zarządzać.
• Blisko 40 proc. respondentów mówi, że nie planuje wykorzystania pamięci flash lub dysków SSD w swoich projektach wirtualizacji serwerów z powodu wysokich kosztów.
• Na pytanie o to jak duży spadek wydajności lub brak uzyskania jej oczekiwanego poziomu został zaobserwowany przy projekcie wirtualizacji serwerów, 23 proc. respondentów odpowiedziało, że stanowiło to największy problem, a 32 proc. określiło ten fakt jako znaczący.
• Podobnie jak w ubiegłym roku, możliwość rozbudowy pojemności środowiska pamięci masowych bez przerywania pracy (30 proc.) oraz możliwość stworzenia infrastruktury odpornej na awarie i gwarantującej ciągłość pracy (32 proc.) były najważniejszą przyczyną, dla której wdrażano oprogramowanie ułatwiające zarządzanie pamięciami masowymi.

W badaniu wzięły udział firmy z całego świata, o różnej wielkości, operujące na wielu rynkach. 57 proc. ankietowanych firm zatrudnia mniej niż 1000 osób, 23 proc. pochodzi z firm posiadających od 1000 do 5000 pracowników, zaś 20 proc. - z jeszcze większych korporacji. Wśród reprezentowanych branż znalazły się: usługi finansowe (13 proc.), ochrona zdrowia (12 proc.), administracja publiczna (9 proc.), przemysł (16 proc.), edukacja (12 proc.), usługi IT (16 proc.) i inne (22 proc.).

Badanie State of Virtualization Survey było przeprowadzone przez DataCore w marcu 2014 r. Pełną wersję raportu z podsumowaniem wyników można znaleźć w tym dokumencie.

Źródło: DataCore Software