Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2014

CitrixCitrix Systems, przedstawił wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku, zakończony 31 marca 2014, w którym zanotował przychód w wysokości 751 milionów USD, co stanowi wzrost o 12 procent, w porównaniu do 673 milionów USD, uzyskanych w pierwszym kwartale 2013 roku.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za pierwszy kwartał 2014 roku wyniósł 56 milionów USD lub 0,30 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 60 milionów USD lub 0,32 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ub. roku. Wyniki GAAP obejmują opłatę restrukturyzacyjną w wysokości około 10 milionów USD kosztów odpraw, poniesionych w celu lepszego dostosowania zasobów do inicjatyw strategicznych. Zysk netto za I kwartał 2013 obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości około 9 milionów USD, czyli 0,05 USD na akcję rozwodnioną.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w pierwszym kwartale tego roku 119 milionów USD lub 0,64 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 117 milionów USD lub 0,62 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2013 obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości około 9 milionów USD, czyli 0,05 USD na akcję rozwodnioną. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Ponadto zysk liczony niezgodnie z metodologią GAAP w pierwszym kwartale 2014 roku dodatkowo nie zawiera efektów programu restrukturyzacyjnego, wprowadzonego na początku pierwszego kwartału br.

Oprócz kwartalnych wyników finansowych, Zarząd Citrix poinformował również o podjęciu decyzji wykupu akcji zwykłych firmy o wartości 1,5 miliarda USD. Według stanu z dnia 31 marca 2014 do wykupu w akcjach pozostało jeszcze około 429 milionów USD.

"Nasi klienci wciąż szukają sposobów na większe zastosowanie mobilności, rozwiązań chmurowych czy BYOB w swoich organizacjach. Te potrzeby pozostają w zgodzie z głównymi kierunkami działań Citrix. Będąc jednym z kluczowych dostawców rozwiązań wspomagającą infrastrukturę IT i usługi w chmurze, posiadamy wyjątkową pozycję do tego, by pomóc klientom tworzyć i działać w ramach bezpiecznych i dobrze zarządzanych mobilnych środowisk pracy" - powiedział Mark B. Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix.

Najważniejsze informacje finansowe za pierwszy kwartał 2014 roku
W porównaniu do pierwszego kwartału 2013 roku.:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 7 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 14 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 9 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 60 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 15 procent, w Ameryce o 9 procent, a w regionie Pacyfiku o 8 procent;
• Przychody odroczone sięgnęły 1,4 miliarda USD z 31 marca br., w porównaniu z kwotą 1,2 miliarda USD z 31 marca 2013 roku, co stanowi wzrost o 15 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 288 milionów USD, w porównaniu do 267 milionów USD z pierwszego kwartału ub. roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 82 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 10 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 21 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

"Jestem zadowolony z wyników, jakie osiągnęliśmy w pierwszym kwartale tego roku.  Zauważyliśmy wzrost w obrębie wszystkich rynków, na których działamy, bez względu na ich położenie geograficzne, jednocześnie osiągając rekordowy przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Nasze wyniki to efekt zrównoważonego wzrostu we wszystkich trzech podstawowych obszarach naszej działalności biznesowej: mobilności i rozwiązań desktopowych, chmurowych rozwiązań sieciowych i SaaS" - powiedział David Henshall, CFO i COO Citrix.

Źródło: Citrix