Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability
#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability

Firma Veeam Software, w trakcie konferencji VeeamON 2017, poinformowała o rozszerzeniu platformy Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform o nowy framework Universal Storage API oraz rozszerzenie ekosystemu partnerów strategicznych.

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2014

CitrixCitrix Systems, przedstawił wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku, zakończony 31 marca 2014, w którym zanotował przychód w wysokości 751 milionów USD, co stanowi wzrost o 12 procent, w porównaniu do 673 milionów USD, uzyskanych w pierwszym kwartale 2013 roku.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za pierwszy kwartał 2014 roku wyniósł 56 milionów USD lub 0,30 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 60 milionów USD lub 0,32 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ub. roku. Wyniki GAAP obejmują opłatę restrukturyzacyjną w wysokości około 10 milionów USD kosztów odpraw, poniesionych w celu lepszego dostosowania zasobów do inicjatyw strategicznych. Zysk netto za I kwartał 2013 obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości około 9 milionów USD, czyli 0,05 USD na akcję rozwodnioną.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w pierwszym kwartale tego roku 119 milionów USD lub 0,64 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 117 milionów USD lub 0,62 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2013 obejmuje korzyści podatkowe netto w wysokości około 9 milionów USD, czyli 0,05 USD na akcję rozwodnioną. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Ponadto zysk liczony niezgodnie z metodologią GAAP w pierwszym kwartale 2014 roku dodatkowo nie zawiera efektów programu restrukturyzacyjnego, wprowadzonego na początku pierwszego kwartału br.

Oprócz kwartalnych wyników finansowych, Zarząd Citrix poinformował również o podjęciu decyzji wykupu akcji zwykłych firmy o wartości 1,5 miliarda USD. Według stanu z dnia 31 marca 2014 do wykupu w akcjach pozostało jeszcze około 429 milionów USD.

"Nasi klienci wciąż szukają sposobów na większe zastosowanie mobilności, rozwiązań chmurowych czy BYOB w swoich organizacjach. Te potrzeby pozostają w zgodzie z głównymi kierunkami działań Citrix. Będąc jednym z kluczowych dostawców rozwiązań wspomagającą infrastrukturę IT i usługi w chmurze, posiadamy wyjątkową pozycję do tego, by pomóc klientom tworzyć i działać w ramach bezpiecznych i dobrze zarządzanych mobilnych środowisk pracy" - powiedział Mark B. Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix.

Najważniejsze informacje finansowe za pierwszy kwartał 2014 roku
W porównaniu do pierwszego kwartału 2013 roku.:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 7 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 14 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 9 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 60 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 15 procent, w Ameryce o 9 procent, a w regionie Pacyfiku o 8 procent;
• Przychody odroczone sięgnęły 1,4 miliarda USD z 31 marca br., w porównaniu z kwotą 1,2 miliarda USD z 31 marca 2013 roku, co stanowi wzrost o 15 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 288 milionów USD, w porównaniu do 267 milionów USD z pierwszego kwartału ub. roku;
• Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 82 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 10 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 21 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

"Jestem zadowolony z wyników, jakie osiągnęliśmy w pierwszym kwartale tego roku.  Zauważyliśmy wzrost w obrębie wszystkich rynków, na których działamy, bez względu na ich położenie geograficzne, jednocześnie osiągając rekordowy przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Nasze wyniki to efekt zrównoważonego wzrostu we wszystkich trzech podstawowych obszarach naszej działalności biznesowej: mobilności i rozwiązań desktopowych, chmurowych rozwiązań sieciowych i SaaS" - powiedział David Henshall, CFO i COO Citrix.

Źródło: Citrix