Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

HP wprowadza innowacje w dziedzinie wirtualizacji

HP wirtualizacjaHP podczas targów VMworld 2009 zapowiedział wprowadzenie na rynek nowatorskich rozwiązań do zarządzania i usług, które umożliwiają wirtualizację serwerów, jak również całej infrastruktury.

Rozwiązania HP pozwolą klientom maksymalnie zwiększyć wykorzystanie zasobów i produktywność administratorów, a także przyspieszyć rozwój działalności biznesowej.

HP zapowiedział również wprowadzenie na rynek pierwszego rozwiązania infrastruktury wirtualnych komputerów biurkowych w cenie poniżej 1000 USD za stanowisko użytkownika. Rozwiązanie zostało zaprezentowane podczas wystąpienia dyrektora generalnego firmy VMware, Paula Maritza.

Infrastruktura wirtualnych komputerów biurkowych to oparty na serwerach model systemu obliczeniowego, który daje użytkownikom wrażenie pracy na komputerze biurkowym, zabezpieczając jednocześnie wszystkie aplikacje oraz zarządzanie i przetwarzanie w centrum przetwarzania danych. Architektura referencyjna HP Virtual Desktop Reference Architecture for VMware View rozwiązuje zwłaszcza problemy wąskich gardeł w wydajności oraz złożoności zarządzania, typowe dla innych produktów tego typu.

Branżowa firma analityczna IDC prognozuje, że do 2012 r. firmy wydadzą prawie 100 mld USD na zarządzanie i administrowanie serwerami wirtualnymi oraz spodziewa się, że liczba nowych instalacji serwerów wirtualnych już pod koniec bieżącego roku przekroczy liczbę dostarczanych serwerów fizycznych. HP jest pierwszym dostawcą, który rozwiązał opisane problemy poprzez dostarczenie infrastruktury konwergentnej, łączącej w jedną całość wszystkie zasoby centrum przetwarzania danych, w tym serwery, pamięć masową, system wejścia-wyjścia, sieć,  aplikacje i komputery biurkowe.

- Dyrektorzy ds. informatyki potrzebują rozwiązań zapewniających większe oszczędności z wirtualizacji i jednocześnie upraszczających infrastrukturę oraz łagodzących problemy administracyjne spowodowane przez rosnącą liczbę maszyn wirtualnych – powiedział Mark Potter, wiceprezes oraz dyrektor działu Infrastructure Software and Blades, HP - Od ponad 5 la HP i VMware wspólnie inwestują w technologie, które pozwalają klientom czerpać maksymalne korzyści z wirtualizacji. Wirtualizacja serwerów,  jak również pozostałej infrastruktury, za pomocą opracowanych przez HP rozwiązań infrastruktury konwergentnej, umożliwia klientom na pełne wykorzystanie potencjału swoich pracowników, aplikacji oraz infrastruktury technicznej.

Pora rozpocząć wirtualizację infrastruktury firmy

HP dostarcza rozwiązanie dzięki któremu możliwa jest pełna, kompleksowa wirtualizacja, obejmujące sprzęt i oprogramowanie, które:
• udostępnia ekonomiczną infrastrukturę wirtualnych komputerów biurkowych zapewniającą lepszą ochronę danych oraz dłuższy czas pracy bez przestojów. Architektura referencyjna HP Virtual Desktop Reference Architecture for VMware View obniża również koszty pomocy technicznej w porównaniu z tradycyjnymi środowiskami komputerów PC.
• pozwala na obniżenie kosztów nawet o 50% i zwiększenie wykorzystania pojemności nawet o 33% poprzez wirtualizację pojemności pamięci masowej za pomocą rozwiązania HP LeftHand P4000 i innych rozwiązań do wirtualizacji z serii StorageWorks.

Informacje na temat  innych nowych rozwiązań do wirtualizacji infrastruktury można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/go/virtualization.

Zwiększenie produktywności administratorów

Klienci potrzebują narzędzi upraszczających zarządzanie infrastrukturą wirtualną i fizyczną w centrach przetwarzania danych oraz umożliwiających uzyskanie maksymalnych korzyści z inwestycji w oprogramowanie VMware. HP, we współpracy z firmą VMware, udostępnia nowe możliwości pokonywania barier między odrębnymi fizycznymi i wirtualnymi zasobami centrum przetwarzania danych poprzez ujednolicone zarządzanie i automatyzację. Najważniejsze korzyści dla klientów:

• Po raz pierwszy możliwy jest bezpośredni dostęp administratorów do infrastruktury fizycznej, z poziomu konsoli VMware vCenter, w celu zarządzania stanem serwerów i zużyciem energii oraz zdalnej kontroli z wykorzystaniem oprogramowania HP Insight Control for VMware vCenter.
• Zwiększenie efektywności administratorów dzięki oprogramowaniu HP Operations Manager for Virtualization, które umożliwia monitorowanie dostępności i wydajności wszystkich zasobów wirtualnych i fizycznych z poziomu jednej wspólnej konsoli.
• Uproszczenie zarządzania pamięcią masową poprzez monitorowanie i konfigurowanie macierzy HP Enterprise Virtual Array w ramach maszyny wirtualnej z wykorzystaniem nowego pakietu do zarządzania HP StorageWorks Command View Enterprise Virtual Array.

• Zmniejszenie ryzyka przestojów dzięki rozwiązaniu HP Network Automation, które po raz pierwszy oprócz kontroli nad fizycznymi środowiskami sieciowymi zapewnia administratorom również kontrolę nad rozwiązaniem VMware vSwitch.
• Uproszczenie i zmniejszenie ryzyka migracji do rozwiązań służących do wirtualizacji klientów dzięki ofercie oprogramowania HP Virtual Client Essentials, która zawiera łatwe w obsłudze narzędzia do instalacji i konfigurowania terminali thin client oraz zarządzania nimi. Oprogramowanie to obejmuje również zmodyfikowane rozwiązanie do wdrażania komputerów PC i będzie wspomagać programową implementację protokołu PC over IP (PCoIP) przez firmę VMware.

Szybsze osiąganie korzyści

HP oferuje bogate doświadczenie, szeroką gamę technologii, sieć partnerów oraz usługi niezbędne do uproszczenia złożonych projektów wirtualizacji, zapewniając:

• Ulepszenie zarządzania zwirtualizowanymi środowiskami w centrum przetwarzania danych w wyniku umowy o współpracy podpisanej ostatnio przez firmę EDS należącą do HP i firmę VMware. Umowa ta pozwala połączyć wiedzę specjalistyczną firmy EDS w dziedzinie centrów przetwarzania danych z najbogatszym w branży doświadczeniem firmy VMware w zakresie wirtualizacji, aby zapewnić klientom zaawansowane, dobrze zarządzane zwirtualizowane środowisko.
• Najbardziej zoptymalizowane w branży, przeznaczone dla partnerów rozwiązania do wirtualizacji sprzętu na platformie HP BladeSystem dzięki udostępnieniu programu dla partnerów HP Solution Builder for BladeSystem. W ramach tego programu HP oferuje 334 partnerom usługi technologiczne, marketingowe i integracyjne oraz usługi testowania, dzięki którym ich rozwiązania będą mogły maksymalnie wykorzystywać możliwości platform serwerowych HP.
• Obniżenie całkowitego kosztu posiadania i zmniejszenie ryzyka dzięki wykorzystaniu najlepszych procedur wirtualizacji udostępnianych przez usługę HP SAN Readiness Assessment for Server Virtualization oraz nowe usługi pakietowe HP Migration Services for VMware vSphere.
• Zwiększenie wydajności sieci i obniżenie kosztów. We współpracy z firmą VMware HP wykorzystuje otwarte standardy branżowe, takie jak Virtual Ethernet Port Aggregator (VEPA), aby udostępnić proces wirtualizacji przełączników, kart sieciowych i punktów dostępowych.

Światowy lider w dziedzinie technologii firmy VMware

Zapewniający największą wydajność wirtualizacji serwer HP ProLiant DL785 G6 uzyskał najwyższy wynik w branżowym teście wzorcowym VMware VMmark ― 53,73 dla 35 pakietów Tile. To wynik o 58% lepszy od najwyższego poprzednio wyniku uzyskanego przez serwer 8-gniazdowy (48 rdzeni). HP uzyskał również najwyższe wyniki dla czterech procesorów i 24 rdzeni, a także dla dwóch procesorów i ośmiu rdzeni.

HP dysponuje systemami serwerowymi i systemami pamięci masowej, które uzyskały najwięcej certyfikatów firmy VMware, oraz największą liczbą specjalistów z certyfikatem VMware serwisujących środowiska heterogeniczne. HP oferuje również największą ogólnoświatową sieć centrów szkoleniowych autoryzowanych przez firmę VMware (VMware Authorized Training Center) liczącą ponad 100 takich centrów zlokalizowanych w ponad 30 krajach.

Więcej informacji dotyczących powyższego komunikatu można znaleźć w zestawie informacji prasowych pod adresem http://www.hp.com/go/HPatVMworld2009.

Źródło: HP
Skomentuj na forum