Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Red Hat ogłosił wyniki finansowe za trzeci kwartał roku finansowego

Red HatRed Hat, czołowy światowy dostawca rozwiązań open source, podał wyniki finansowe za trzeci kwartał roku finansowego 2014, który zakończył się 30 listopada 2013 r. Łączne przychody w trzecim kwartale wyniosły 397 mln USD, co oznacza 15 procentowy wzrost rok do roku i 17 procentowy wzrost wg stałych kursów walut.


Przychody z subskrypcji w trzecim kwartale wyniosły 343 mln USD. Tym samym wzrosły o 17 procent w dolarach amerykańskich albo o 18 proc. według stałych kursów walut w porównaniu z analogicznym okresem rok temu.

"Duży popyt na nasze kluczowe technologie Red Hat Enterprise Linux i JBoss Middleware przełożył się na wyniki, które przekroczyły oczekiwania pod względem kilku kluczowych wskaźników finansowych. Rozwiązania oferowane przez Red Hat dają szansę na szybki wzrost centrom danych, które modernizują się i odchodzą od tradycyjnego, zastrzeżonego oprogramowania. Wdrożenia technologii opartych na otwartej chmurze hybrydowej zwiększają wydajność, efektywność i skalowalność środowisk IT" - powiedział Jim Whitehurst, prezes i dyrektor generalny firmy Red Hat.

Zysk operacyjny za trzeci kwartał liczony wg zasad GAAP wyniósł 61 mln dol., co oznacza wzrost o 22 proc. rok do roku. Po uwzględnieniu wydatków na akcje pracownicze i kosztów amortyzacji wartości niematerialnych, zysk operacyjny za trzeci kwartał liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 98 mln dol., co oznacza wzrost o 19 proc. rok do roku. Marża operacyjna liczona wg zasad GAAP wyniosła 15,3 proc, a liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 24,8 proc.

Zysk netto za trzeci kwartał wyniósł 52 mln dol. (0,27 dol. na akcję), w porównaniu z 35 mln dol. (0,18 dol. na akcję) w ubiegłorocznym kwartale. Po uwzględnieniu wydatków na akcje pracownicze i kosztów amortyzacji wartości niematerialnych, zysk netto za trzeci kwartał liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 81 mln dol. (0,42 dol. na akcję), w porównaniu z 57 mln dol. (0,29 dol. na akcję) w ubiegłorocznym kwartale. W wyniku ulgi podatkowej i kumulacyjnych korekt, które obniżyły szacowaną roczną stopę podatkową, zysk na akcję liczony wg zasad GAAP i bez uwzględnienia zasad GAAP wzrósł odpowiednio o około 0,04 i 0,06 dol.

Źródło: Red Hat