Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Chiny liderem w dziedzinie zaufanych infrastruktur IT

EMCFirma EMC Corporation opublikowała wyniki niezależnego badania, które przedstawiło nowe dane dotyczące strategii i infrastruktur informatycznych wdrażanych przez przedsiębiorstwa i organizacje rządowe na całym świecie. Jak wynik z badania Chiny osiągnęły najwyższą ocenę w rankingu dojrzałości.


Wyniki badania pokazały zaskakujący brak poczucia pewności kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach na całym świecie. Związane jest to z brakiem przekonania o możliwości zagwarantowania ciągłej dostępności i zaawansowanego bezpieczeństwa infrastruktur informatycznych oraz zintegrowanych systemów tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Niższy poziom inwestycji w tych kluczowych obszarach zmniejsza odporność infrastruktury informatycznej na nieplanowane przestoje, przypadki naruszenia bezpieczeństwa czy utratę danych oraz zdolność infrastruktury do szybkiego odzyskiwania sprawności po ich wystąpieniu. Pokazuje to potrzebę przyjęcia progresywnych strategii, które pozwolą osiągnąć właściwy poziom zaufania do infrastruktury informatycznej.

Osoby podejmujące decyzje związane z informatyką w chińskich przedsiębiorstwach i instytucjach zgłosiły wdrożenie największej liczby nowoczesnych technologii z zakresu ciągłej dostępności, zaawansowanych zabezpieczeń oraz zintegrowanych systemów tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Drugie miejsce pod względem dojrzałości w ankiecie IT Trust Curve zajęły Stany Zjednoczone. Trzy z czterech krajów uznanych za najbardziej dojrzałe - Chiny, RPA i Brazylia - to kraje BRICS, co podkreśla znaczenie szybkich i intensywnych inwestycji technologicznych jako środka pozwalającego umocnić pozycję kraju na świecie. Ostatnie miejsce wśród 16 krajów, które objęła ankieta IT Trust Curve, zajmuje Japonia.

"Obecnie w dziedzinie informatyki dominują cztery główne trendy: cloud computing, przetwarzanie wielkich zbiorów danych (Big Data), sieci społecznościowe i obsługa urządzeń przenośnych. Aby te trendy mogły się upowszechniać i rozwijać, muszą opierać się na zaufaniu, że informacje w chmurze są bezpieczne, że nasze dane nie zostaną utracone albo skradzione, że nasze systemy informatyczne będą działać, kiedy trzeba - a dzisiaj oznacza to właściwie nieprzerwane działanie" - powiedział David Goulden, prezes i dyrektor ds. operacyjnych firmy EMC.

Najważniejsze wnioski z badania:
• Niski poziom dojrzałości:
- Ponad połowa (57%) respondentów mieści się w kategoriach niższej dojrzałości, natomiast tylko 8% plasuje się w kategorii liderów.
- Im wyższa pozycja przedsiębiorstwa na krzywej dojrzałości, tym większe prawdopodobieństwo, że wdrożono już w nim więcej nowoczesnych, strategicznych technologii, takich jak systemy analizy wielkich zbiorów danych.
• Brak zaufania do infrastruktur technologicznych:
- Niemal połowa (45%) respondentów na całym świecie wskazuje, że zdaniem kadry zarządzającej nie ma ona wystarczających możliwości aby zapewnić dostępność, bezpieczeństwo oraz obsługę kopii zapasowych.
- 19% (niemal jeden na pięciu) respondentów na całym świecie wskazuje na ogólny brak zaufania do posiadanej infrastruktury technologicznej.
• Nieplanowane przestoje, przypadki naruszenia bezpieczeństwa i utraty danych:
- 61% respondentów w ciągu ubiegłych 12 miesięcy miało do czynienia przynajmniej z jednym z następujących przypadków: nieplanowany przestój (37%), naruszenie bezpieczeństwa (23%) lub utrata danych (29%).
- Wśród przedsiębiorstw, które w ciągu 12 ubiegłych miesięcy doświadczyły przynajmniej jednego z powyższych zdarzeń, najważniejsze skutki to: spadek produktywności pracowników (45%), utrata przychodów (39%), utrata zaufania/lojalności klientów (32%) oraz utrata możliwości osiągnięcia dodatkowych korzyści ekonomicznych (27%).
• Występują istotne rozbieżności w sposobie postrzegania niezbędnych udoskonaleń przez działy informatyki i biznesu:
- 70% osób podejmujących decyzje informatyczne uważa działy informatyki za czynnik motywujący do tworzenia przyszłej bezpiecznej i odpornej infrastruktury; jednak w przypadku osób podejmujących decyzje biznesowe odpowiadających na to samo pytanie wartość ta spada do 50%.
• Jako główną przeszkodę we wdrażaniu rozwiązań zapewniających ciągłą dostępność, zaawansowane bezpieczeństwo i zintegrowaną obsługę kopii zapasowych wymieniano ograniczenia budżetowe (52%). Kolejne miejsca w pierwszej czwórce zajmowały: nadmierne obciążenie (35%), złe planowanie (33%) oraz wiedza i umiejętności (32%). Chiny były jedynym krajem, który nie wymienił budżetu jako głównej przeszkody.

"Większość informatyków robi wszystko, aby chronić swoje przedsiębiorstwo. Problemy pojawiają się w komunikacji z  kadrą zarządzającą i komisjami audytowymi. Osoby odpowiedzialne za kwestie bezpieczeństwa muszą uświadomić kadrze zarządzającej, że wdrożony został niezbędny proces nadzoru. To wpłynie na poczucie pewności, że wszelkie zagrożenia są eliminowane w sposób zgodny z ogólnym profilem i planami firmy w zakresie ryzyka.  Skuteczne wyeliminowanie konkretnego zagrożenia to nie szczęśliwy traf ani dzieło przypadku, ale rezultat solidnego procesu, nieustannie monitorującego i usuwającego nowe czynniki ryzyka zagrażające przedsiębiorstwu" - powiedziała Irina Simmons, dyrektor ds. ryzyka w firmie EMC.

Ankieta Global IT Trust Curve przeprowadzona przez niezależną firmę badania rynku, Vanson Bourne, obejmowała 3200 wywiadów przeprowadzonych w 16 krajach i obejmujących 10 sektorów branżowych.

Źródło: EMC