Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability
#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability

Firma Veeam Software, w trakcie konferencji VeeamON 2017, poinformowała o rozszerzeniu platformy Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform o nowy framework Universal Storage API oraz rozszerzenie ekosystemu partnerów strategicznych.

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Aktualności

Chiny liderem w dziedzinie zaufanych infrastruktur IT

EMCFirma EMC Corporation opublikowała wyniki niezależnego badania, które przedstawiło nowe dane dotyczące strategii i infrastruktur informatycznych wdrażanych przez przedsiębiorstwa i organizacje rządowe na całym świecie. Jak wynik z badania Chiny osiągnęły najwyższą ocenę w rankingu dojrzałości.


Wyniki badania pokazały zaskakujący brak poczucia pewności kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach na całym świecie. Związane jest to z brakiem przekonania o możliwości zagwarantowania ciągłej dostępności i zaawansowanego bezpieczeństwa infrastruktur informatycznych oraz zintegrowanych systemów tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Niższy poziom inwestycji w tych kluczowych obszarach zmniejsza odporność infrastruktury informatycznej na nieplanowane przestoje, przypadki naruszenia bezpieczeństwa czy utratę danych oraz zdolność infrastruktury do szybkiego odzyskiwania sprawności po ich wystąpieniu. Pokazuje to potrzebę przyjęcia progresywnych strategii, które pozwolą osiągnąć właściwy poziom zaufania do infrastruktury informatycznej.

Osoby podejmujące decyzje związane z informatyką w chińskich przedsiębiorstwach i instytucjach zgłosiły wdrożenie największej liczby nowoczesnych technologii z zakresu ciągłej dostępności, zaawansowanych zabezpieczeń oraz zintegrowanych systemów tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Drugie miejsce pod względem dojrzałości w ankiecie IT Trust Curve zajęły Stany Zjednoczone. Trzy z czterech krajów uznanych za najbardziej dojrzałe - Chiny, RPA i Brazylia - to kraje BRICS, co podkreśla znaczenie szybkich i intensywnych inwestycji technologicznych jako środka pozwalającego umocnić pozycję kraju na świecie. Ostatnie miejsce wśród 16 krajów, które objęła ankieta IT Trust Curve, zajmuje Japonia.

"Obecnie w dziedzinie informatyki dominują cztery główne trendy: cloud computing, przetwarzanie wielkich zbiorów danych (Big Data), sieci społecznościowe i obsługa urządzeń przenośnych. Aby te trendy mogły się upowszechniać i rozwijać, muszą opierać się na zaufaniu, że informacje w chmurze są bezpieczne, że nasze dane nie zostaną utracone albo skradzione, że nasze systemy informatyczne będą działać, kiedy trzeba - a dzisiaj oznacza to właściwie nieprzerwane działanie" - powiedział David Goulden, prezes i dyrektor ds. operacyjnych firmy EMC.

Najważniejsze wnioski z badania:
• Niski poziom dojrzałości:
- Ponad połowa (57%) respondentów mieści się w kategoriach niższej dojrzałości, natomiast tylko 8% plasuje się w kategorii liderów.
- Im wyższa pozycja przedsiębiorstwa na krzywej dojrzałości, tym większe prawdopodobieństwo, że wdrożono już w nim więcej nowoczesnych, strategicznych technologii, takich jak systemy analizy wielkich zbiorów danych.
• Brak zaufania do infrastruktur technologicznych:
- Niemal połowa (45%) respondentów na całym świecie wskazuje, że zdaniem kadry zarządzającej nie ma ona wystarczających możliwości aby zapewnić dostępność, bezpieczeństwo oraz obsługę kopii zapasowych.
- 19% (niemal jeden na pięciu) respondentów na całym świecie wskazuje na ogólny brak zaufania do posiadanej infrastruktury technologicznej.
• Nieplanowane przestoje, przypadki naruszenia bezpieczeństwa i utraty danych:
- 61% respondentów w ciągu ubiegłych 12 miesięcy miało do czynienia przynajmniej z jednym z następujących przypadków: nieplanowany przestój (37%), naruszenie bezpieczeństwa (23%) lub utrata danych (29%).
- Wśród przedsiębiorstw, które w ciągu 12 ubiegłych miesięcy doświadczyły przynajmniej jednego z powyższych zdarzeń, najważniejsze skutki to: spadek produktywności pracowników (45%), utrata przychodów (39%), utrata zaufania/lojalności klientów (32%) oraz utrata możliwości osiągnięcia dodatkowych korzyści ekonomicznych (27%).
• Występują istotne rozbieżności w sposobie postrzegania niezbędnych udoskonaleń przez działy informatyki i biznesu:
- 70% osób podejmujących decyzje informatyczne uważa działy informatyki za czynnik motywujący do tworzenia przyszłej bezpiecznej i odpornej infrastruktury; jednak w przypadku osób podejmujących decyzje biznesowe odpowiadających na to samo pytanie wartość ta spada do 50%.
• Jako główną przeszkodę we wdrażaniu rozwiązań zapewniających ciągłą dostępność, zaawansowane bezpieczeństwo i zintegrowaną obsługę kopii zapasowych wymieniano ograniczenia budżetowe (52%). Kolejne miejsca w pierwszej czwórce zajmowały: nadmierne obciążenie (35%), złe planowanie (33%) oraz wiedza i umiejętności (32%). Chiny były jedynym krajem, który nie wymienił budżetu jako głównej przeszkody.

"Większość informatyków robi wszystko, aby chronić swoje przedsiębiorstwo. Problemy pojawiają się w komunikacji z  kadrą zarządzającą i komisjami audytowymi. Osoby odpowiedzialne za kwestie bezpieczeństwa muszą uświadomić kadrze zarządzającej, że wdrożony został niezbędny proces nadzoru. To wpłynie na poczucie pewności, że wszelkie zagrożenia są eliminowane w sposób zgodny z ogólnym profilem i planami firmy w zakresie ryzyka.  Skuteczne wyeliminowanie konkretnego zagrożenia to nie szczęśliwy traf ani dzieło przypadku, ale rezultat solidnego procesu, nieustannie monitorującego i usuwającego nowe czynniki ryzyka zagrażające przedsiębiorstwu" - powiedziała Irina Simmons, dyrektor ds. ryzyka w firmie EMC.

Ankieta Global IT Trust Curve przeprowadzona przez niezależną firmę badania rynku, Vanson Bourne, obejmowała 3200 wywiadów przeprowadzonych w 16 krajach i obejmujących 10 sektorów branżowych.

Źródło: EMC