Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage data center

Wchodzisz w chmurę? Sprawdź umowę by uniknąć kosztownych perturbacji
Wchodzisz w chmurę? Sprawdź umowę by uniknąć kosztownych perturbacji

Współpraca z niewłaściwym dostawcą usług chmurowych może mieć swoje nieprzyjemne konsekwencje. Ważne jest by potencjalni klienci wiedzieli dokładnie na co się decydują wybierając chmurę obliczeniową. Migracja do chmury, to kluczowa decyzja biznesowa, niosąca ze sobą długoterminowe skutki. Jeżeli chcesz skorzystać z ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2015 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2015 roku

Certyfikacja IT stanowi niezbędny element w wielu obszarach. Chcąc aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje, a certyfikacja jest jedną z metod pozwalających na usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy. Posiadanie odpowiednich certyfikatów niejednokrotnie jest elementem wymaganym po...

Czytaj więcej...

VMware zapowiada vSphere 6.5 - #VMworld
VMware zapowiada vSphere 6.5 - #VMworld

Podczas konferencji VMworld 2016 Europe trwającej w Barcelonie, firma VMware zapowiedziała nową wersję platformy wirtualizacji stanowiącej fundament dla chmur hybrydowych (hybrid cloud) i centrum danych definiowanych programowo (Software-defined Data Center, SDDC) - vSphere 6.5. Podanie tej informacji podczas europe...

Czytaj więcej...

Microsoft PowerShell z otwartym kodem dla Linuksa i OS X
Microsoft PowerShell z otwartym kodem dla Linuksa i OS X

Po otwarciu źródeł .Net, wydaniu otwartego Visual Studio Code, udostępnieniu silnika Chakra Javascript, zapowiedzi wydania SQL Server dla systemów Linux i szerokiemu wsparciu maszyn wirtualnych z linuksami przez hypervisor Hyper-V i chmurę Azure, gigant z Redmond zrobił kolejny krok w stronę świata open source. Micr...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

XenServer ma 10 lat!
XenServer ma 10 lat!

Dokładnie 10 lat temu, końcem sierpnia 2006 roku firma XenSource, sponsorująca prace nad otwartoźródłowym hypervisorem Xen, wydała pierwszą komercyjną wersję produktu do wirtualizacji, skierowaną do firm każdej wielkości - XenEnterprise (nazwa kodowa 'Burbank') - bazującą na Xen 3.0.0.

Czytaj więcej...

Jak dbać o bezpieczeństwo chmury i usług chmurowych?
Jak dbać o bezpieczeństwo chmury i usług chmurowych?

Jakie są realia współczesnej chmury? Co musiało ulec zmianie, by chmura nadawała się do zastosowań wymagających wysokiego stopnia bezpieczeństwa? I co jest wymagane oraz zalecane, aby krytyczne funkcje biznesowe oraz poufne dane były skutecznie chronione w chmurze? To tylko kilka z kluczowych pytań, które warto sobi...

Czytaj więcej...

Aktualności

Chiny liderem w dziedzinie zaufanych infrastruktur IT

EMCFirma EMC Corporation opublikowała wyniki niezależnego badania, które przedstawiło nowe dane dotyczące strategii i infrastruktur informatycznych wdrażanych przez przedsiębiorstwa i organizacje rządowe na całym świecie. Jak wynik z badania Chiny osiągnęły najwyższą ocenę w rankingu dojrzałości.


Wyniki badania pokazały zaskakujący brak poczucia pewności kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach na całym świecie. Związane jest to z brakiem przekonania o możliwości zagwarantowania ciągłej dostępności i zaawansowanego bezpieczeństwa infrastruktur informatycznych oraz zintegrowanych systemów tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Niższy poziom inwestycji w tych kluczowych obszarach zmniejsza odporność infrastruktury informatycznej na nieplanowane przestoje, przypadki naruszenia bezpieczeństwa czy utratę danych oraz zdolność infrastruktury do szybkiego odzyskiwania sprawności po ich wystąpieniu. Pokazuje to potrzebę przyjęcia progresywnych strategii, które pozwolą osiągnąć właściwy poziom zaufania do infrastruktury informatycznej.

Osoby podejmujące decyzje związane z informatyką w chińskich przedsiębiorstwach i instytucjach zgłosiły wdrożenie największej liczby nowoczesnych technologii z zakresu ciągłej dostępności, zaawansowanych zabezpieczeń oraz zintegrowanych systemów tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Drugie miejsce pod względem dojrzałości w ankiecie IT Trust Curve zajęły Stany Zjednoczone. Trzy z czterech krajów uznanych za najbardziej dojrzałe - Chiny, RPA i Brazylia - to kraje BRICS, co podkreśla znaczenie szybkich i intensywnych inwestycji technologicznych jako środka pozwalającego umocnić pozycję kraju na świecie. Ostatnie miejsce wśród 16 krajów, które objęła ankieta IT Trust Curve, zajmuje Japonia.

"Obecnie w dziedzinie informatyki dominują cztery główne trendy: cloud computing, przetwarzanie wielkich zbiorów danych (Big Data), sieci społecznościowe i obsługa urządzeń przenośnych. Aby te trendy mogły się upowszechniać i rozwijać, muszą opierać się na zaufaniu, że informacje w chmurze są bezpieczne, że nasze dane nie zostaną utracone albo skradzione, że nasze systemy informatyczne będą działać, kiedy trzeba - a dzisiaj oznacza to właściwie nieprzerwane działanie" - powiedział David Goulden, prezes i dyrektor ds. operacyjnych firmy EMC.

Najważniejsze wnioski z badania:
• Niski poziom dojrzałości:
- Ponad połowa (57%) respondentów mieści się w kategoriach niższej dojrzałości, natomiast tylko 8% plasuje się w kategorii liderów.
- Im wyższa pozycja przedsiębiorstwa na krzywej dojrzałości, tym większe prawdopodobieństwo, że wdrożono już w nim więcej nowoczesnych, strategicznych technologii, takich jak systemy analizy wielkich zbiorów danych.
• Brak zaufania do infrastruktur technologicznych:
- Niemal połowa (45%) respondentów na całym świecie wskazuje, że zdaniem kadry zarządzającej nie ma ona wystarczających możliwości aby zapewnić dostępność, bezpieczeństwo oraz obsługę kopii zapasowych.
- 19% (niemal jeden na pięciu) respondentów na całym świecie wskazuje na ogólny brak zaufania do posiadanej infrastruktury technologicznej.
• Nieplanowane przestoje, przypadki naruszenia bezpieczeństwa i utraty danych:
- 61% respondentów w ciągu ubiegłych 12 miesięcy miało do czynienia przynajmniej z jednym z następujących przypadków: nieplanowany przestój (37%), naruszenie bezpieczeństwa (23%) lub utrata danych (29%).
- Wśród przedsiębiorstw, które w ciągu 12 ubiegłych miesięcy doświadczyły przynajmniej jednego z powyższych zdarzeń, najważniejsze skutki to: spadek produktywności pracowników (45%), utrata przychodów (39%), utrata zaufania/lojalności klientów (32%) oraz utrata możliwości osiągnięcia dodatkowych korzyści ekonomicznych (27%).
• Występują istotne rozbieżności w sposobie postrzegania niezbędnych udoskonaleń przez działy informatyki i biznesu:
- 70% osób podejmujących decyzje informatyczne uważa działy informatyki za czynnik motywujący do tworzenia przyszłej bezpiecznej i odpornej infrastruktury; jednak w przypadku osób podejmujących decyzje biznesowe odpowiadających na to samo pytanie wartość ta spada do 50%.
• Jako główną przeszkodę we wdrażaniu rozwiązań zapewniających ciągłą dostępność, zaawansowane bezpieczeństwo i zintegrowaną obsługę kopii zapasowych wymieniano ograniczenia budżetowe (52%). Kolejne miejsca w pierwszej czwórce zajmowały: nadmierne obciążenie (35%), złe planowanie (33%) oraz wiedza i umiejętności (32%). Chiny były jedynym krajem, który nie wymienił budżetu jako głównej przeszkody.

"Większość informatyków robi wszystko, aby chronić swoje przedsiębiorstwo. Problemy pojawiają się w komunikacji z  kadrą zarządzającą i komisjami audytowymi. Osoby odpowiedzialne za kwestie bezpieczeństwa muszą uświadomić kadrze zarządzającej, że wdrożony został niezbędny proces nadzoru. To wpłynie na poczucie pewności, że wszelkie zagrożenia są eliminowane w sposób zgodny z ogólnym profilem i planami firmy w zakresie ryzyka.  Skuteczne wyeliminowanie konkretnego zagrożenia to nie szczęśliwy traf ani dzieło przypadku, ale rezultat solidnego procesu, nieustannie monitorującego i usuwającego nowe czynniki ryzyka zagrażające przedsiębiorstwu" - powiedziała Irina Simmons, dyrektor ds. ryzyka w firmie EMC.

Ankieta Global IT Trust Curve przeprowadzona przez niezależną firmę badania rynku, Vanson Bourne, obejmowała 3200 wywiadów przeprowadzonych w 16 krajach i obejmujących 10 sektorów branżowych.

Źródło: EMC