Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Fujitsu Cloud Integration Platform

FujitsuPodczas konferencji Fujitsu Forum 2013 firma Fujitsu zaprezentowała nową generację platformy integracji chmury - FUJITSU Cloud Integration Platform - która pozwola firmom wykorzystać szeroki potencjał chmury oraz pełną elastyczność biznesową i innowacyjność zapewnianą przez środowiska tego typu.


Szefowie firm w dalszym ciągu z entuzjazmem wdrażają usługi oparte na modelu cloud computing, które pozwalają im zdobyć przewagę nad konkurencją. Wyzwanie stojące przed dyrektorami ds. informatyki polega na znalezieniu właściwego sposobu nadzorowania i kontrolowania coraz bardziej zróżnicowanego zestawu usług przetwarzania w chmurze oraz zarządzania nim bez zwiększania kosztów lub narażania się na zarzuty hamowania postępu w firmie. Fujitsu szacuje, że w najbliższych trzech latach przedsiębiorstwa wprowadzą do swoich środowisk teleinformatycznych ponad 30 usług przetwarzania w chmurze. Dyrektorzy ds. informatyki potrzebują więc narzędzi, które pozwoliłyby im poradzić sobie z tą rosnącą złożonością.

Opracowana przez firmę metoda łączy rozwiązanie FUJITSU Cloud Integration Platform z doświadczeniem w doradztwie i usługach zarządzanych, co pozwala klientom wybrać odpowiednią dla siebie opcję przetwarzania w chmurze. Przedsiębiorstwa na całym świecie ufają Fujitsu jako partnerowi i ekspertowi, który potrafi pomóc im w zintegrowaniu zróżnicowanych środowisk chmurowych z systemami tradycyjnymi, aby zapewnić sprawną obsługę ich klientów i użytkowników.

Dzięki platformie FUJITSU Cloud Integration Platform dyrektorzy ds. informatyki mogą stać się promotorami wdrożenia cloud computingu w przedsiębiorstwie. Są w stanie zaoferować swoim firmom szeroki wybór usług przetwarzania w chmurze, aby stworzyć chmurę dostosowaną do ich potrzeb, funkcjonującą obok systemów lokalnych, które nie opierają się na tym modelu. Środowiska obu typów można teraz integrować i łączyć w jednolity sposób oraz zarządzać nimi za pomocą spójnych narzędzi, obejmujących kontrolę dostępu, udostępnianie, monitorowanie systemu, kompleksowe zarządzanie usługami i ochronę danych - a wszystko to w ramach jednego portalu.

Aby zapewnić klientom wszystkie te możliwości, FUJITSU Cloud Integration Platform uwzględnia następujące aspekty:
• Udostępnianie - platforma upraszcza i centralizuje udostępnianie w chmurze różnych zasobów, takich jak infrastruktura, platformy i oprogramowanie. Mogą to być zasoby chmur zarówno prywatnych, jak i publicznych, opracowane przez Fujitsu lub przez innych producentów.
• Integracja - platforma umożliwia szybkie wdrażanie zintegrowanych rozwiązań z uwzględnieniem procesów, usług, danych i systemów. Integracja oprogramowania udostępnianego jako usługa w chmurze publicznej z lokalnymi systemami biznesowymi i nowymi systemami opartymi na chmurze pozwala zapewnić obsługę nowych lub zoptymalizowanych procesów biznesowych oraz interakcji z klientami.
• Zarządzanie usługami - platforma umożliwia kompleksowe zarządzanie usługami zintegrowanych rozwiązań. Pozwala monitorować rozwiązania i zarządzać nimi za pomocą licznych zasobów udostępnianych lokalnie i w chmurze.
• Zarządzanie danymi - platforma zapewnia zarządzanie danymi dla rozwiązań w chmurze i poza nią oraz ochronę wszystkich informacji niezależnie od ich lokalizacji i dostawcy.
• Kontrola dostępu - platforma pozwala w ujednolicony sposób kontrolować, kto ma dostęp do systemów teleinformatycznych niezależnie od ich lokalizacji, uwzględniając przy tym mobilne, biometryczne usługi uwierzytelniania.

W przeciwieństwie do innych dostępnych dziś ograniczonych alternatyw, platforma ta może obejmować systemy tradycyjne oraz chmury prywatne i publiczne. Nie ma przy tym znaczenia, czy w formie usług udostępniają one infrastrukturę (IaaS), platformę (PaaS), czy oprogramowanie (SaaS). Dodatkowo klienci mogą wdrożyć platformę w sieci lokalnej lub poza nią i zarządzać systemem samodzielnie albo zdecydować się na skorzystanie z usług zarządzanych w tym zakresie.

Źródło: Fujitsu