Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Fujitsu Cloud Integration Platform

FujitsuPodczas konferencji Fujitsu Forum 2013 firma Fujitsu zaprezentowała nową generację platformy integracji chmury - FUJITSU Cloud Integration Platform - która pozwola firmom wykorzystać szeroki potencjał chmury oraz pełną elastyczność biznesową i innowacyjność zapewnianą przez środowiska tego typu.


Szefowie firm w dalszym ciągu z entuzjazmem wdrażają usługi oparte na modelu cloud computing, które pozwalają im zdobyć przewagę nad konkurencją. Wyzwanie stojące przed dyrektorami ds. informatyki polega na znalezieniu właściwego sposobu nadzorowania i kontrolowania coraz bardziej zróżnicowanego zestawu usług przetwarzania w chmurze oraz zarządzania nim bez zwiększania kosztów lub narażania się na zarzuty hamowania postępu w firmie. Fujitsu szacuje, że w najbliższych trzech latach przedsiębiorstwa wprowadzą do swoich środowisk teleinformatycznych ponad 30 usług przetwarzania w chmurze. Dyrektorzy ds. informatyki potrzebują więc narzędzi, które pozwoliłyby im poradzić sobie z tą rosnącą złożonością.

Opracowana przez firmę metoda łączy rozwiązanie FUJITSU Cloud Integration Platform z doświadczeniem w doradztwie i usługach zarządzanych, co pozwala klientom wybrać odpowiednią dla siebie opcję przetwarzania w chmurze. Przedsiębiorstwa na całym świecie ufają Fujitsu jako partnerowi i ekspertowi, który potrafi pomóc im w zintegrowaniu zróżnicowanych środowisk chmurowych z systemami tradycyjnymi, aby zapewnić sprawną obsługę ich klientów i użytkowników.

Dzięki platformie FUJITSU Cloud Integration Platform dyrektorzy ds. informatyki mogą stać się promotorami wdrożenia cloud computingu w przedsiębiorstwie. Są w stanie zaoferować swoim firmom szeroki wybór usług przetwarzania w chmurze, aby stworzyć chmurę dostosowaną do ich potrzeb, funkcjonującą obok systemów lokalnych, które nie opierają się na tym modelu. Środowiska obu typów można teraz integrować i łączyć w jednolity sposób oraz zarządzać nimi za pomocą spójnych narzędzi, obejmujących kontrolę dostępu, udostępnianie, monitorowanie systemu, kompleksowe zarządzanie usługami i ochronę danych - a wszystko to w ramach jednego portalu.

Aby zapewnić klientom wszystkie te możliwości, FUJITSU Cloud Integration Platform uwzględnia następujące aspekty:
• Udostępnianie - platforma upraszcza i centralizuje udostępnianie w chmurze różnych zasobów, takich jak infrastruktura, platformy i oprogramowanie. Mogą to być zasoby chmur zarówno prywatnych, jak i publicznych, opracowane przez Fujitsu lub przez innych producentów.
• Integracja - platforma umożliwia szybkie wdrażanie zintegrowanych rozwiązań z uwzględnieniem procesów, usług, danych i systemów. Integracja oprogramowania udostępnianego jako usługa w chmurze publicznej z lokalnymi systemami biznesowymi i nowymi systemami opartymi na chmurze pozwala zapewnić obsługę nowych lub zoptymalizowanych procesów biznesowych oraz interakcji z klientami.
• Zarządzanie usługami - platforma umożliwia kompleksowe zarządzanie usługami zintegrowanych rozwiązań. Pozwala monitorować rozwiązania i zarządzać nimi za pomocą licznych zasobów udostępnianych lokalnie i w chmurze.
• Zarządzanie danymi - platforma zapewnia zarządzanie danymi dla rozwiązań w chmurze i poza nią oraz ochronę wszystkich informacji niezależnie od ich lokalizacji i dostawcy.
• Kontrola dostępu - platforma pozwala w ujednolicony sposób kontrolować, kto ma dostęp do systemów teleinformatycznych niezależnie od ich lokalizacji, uwzględniając przy tym mobilne, biometryczne usługi uwierzytelniania.

W przeciwieństwie do innych dostępnych dziś ograniczonych alternatyw, platforma ta może obejmować systemy tradycyjne oraz chmury prywatne i publiczne. Nie ma przy tym znaczenia, czy w formie usług udostępniają one infrastrukturę (IaaS), platformę (PaaS), czy oprogramowanie (SaaS). Dodatkowo klienci mogą wdrożyć platformę w sieci lokalnej lub poza nią i zarządzać systemem samodzielnie albo zdecydować się na skorzystanie z usług zarządzanych w tym zakresie.

Źródło: Fujitsu

Logowanie i rejestracja