Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2013

CitrixCitrix Systems, przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2013 roku, zakończony 30 września 2013. W trzecim kwartale 2013 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 713 milionów USD, co stanowi wzrost o 11 procent, w porównaniu do 641 milionów USD, uzyskanych w trzecim kwartale 2012 roku.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za trzeci kwartał 2013 roku wyniósł 77 milionów USD lub 0,41 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 78 milionów USD lub 0,41 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ub. roku.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w trzecim kwartale tego roku 132 miliony USD lub 0,70 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 128 milionów USD lub 0,68 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

Poza ogłoszeniem kwartalnych wyników finansowych, Citrix poinformował również, że jego Rada Dyrektorów zatwierdziła wykup dodatkowych 500 mln USD.

"Wiele czynników miało wpływ na nasze wyniki w trzecim kwartale. Oprócz różnicy pomiędzy przewidywanymi a faktycznymi wydatkami ponoszonymi na IT, niektórzy klienci opóźniają decyzje zakupowe, poddając testom nasze rozwiązania desktopowe oraz te z zakresu mobilności. Niemniej jednak jesteśmy bardzo zadowoleni, iż nasze rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem o czym świadczy bardzo wysoka liczba zapytań ofertowych. Firmowa mobilność i usługi cloud przyspieszają przemianę klasycznych miejsc pracy, a my mamy unikalną szansę, aby pomóc naszym klientom zmienić zarówno styl pracy, sposób korzystania z urządzeń i aplikacji, czy też usług, które są im dostarczane" - powiedział David Henshall, pełniący obowiązki dyrektora generalnego w Citrix.

Najważniejsze informacje finansowe za trzeci kwartał 2013 roku
W porównaniu do trzeciego kwartału 2012 roku:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 3 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 14 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 16 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 9 procent;
• Przychody netto w regionie EMEA wzrosły o 15 procent, w Ameryce o 9 procent, a w regionie Pacyfiku o 7 procent;
• Przychody odroczone sięgnęły 1,27 miliarda USD, w porównaniu z kwotą 1,05 miliarda USD z 30 września 2012 marca 2012 roku, co stanowi wzrost o 21 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 223 miliony USD, w porównaniu do 181 milionów USD z trzeciego kwartału ub. roku;
• Kwartalna marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 83 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 12 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 24 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• W tym okresie firma wykupiła 0,8 miliona akcji przy średniej cenie 72.05 USD.

Źródło: Citrix