Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability
#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability

Firma Veeam Software, w trakcie konferencji VeeamON 2017, poinformowała o rozszerzeniu platformy Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform o nowy framework Universal Storage API oraz rozszerzenie ekosystemu partnerów strategicznych.

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2013

CitrixCitrix Systems, przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2013 roku, zakończony 30 września 2013. W trzecim kwartale 2013 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 713 milionów USD, co stanowi wzrost o 11 procent, w porównaniu do 641 milionów USD, uzyskanych w trzecim kwartale 2012 roku.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za trzeci kwartał 2013 roku wyniósł 77 milionów USD lub 0,41 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 78 milionów USD lub 0,41 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ub. roku.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w trzecim kwartale tego roku 132 miliony USD lub 0,70 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 128 milionów USD lub 0,68 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

Poza ogłoszeniem kwartalnych wyników finansowych, Citrix poinformował również, że jego Rada Dyrektorów zatwierdziła wykup dodatkowych 500 mln USD.

"Wiele czynników miało wpływ na nasze wyniki w trzecim kwartale. Oprócz różnicy pomiędzy przewidywanymi a faktycznymi wydatkami ponoszonymi na IT, niektórzy klienci opóźniają decyzje zakupowe, poddając testom nasze rozwiązania desktopowe oraz te z zakresu mobilności. Niemniej jednak jesteśmy bardzo zadowoleni, iż nasze rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem o czym świadczy bardzo wysoka liczba zapytań ofertowych. Firmowa mobilność i usługi cloud przyspieszają przemianę klasycznych miejsc pracy, a my mamy unikalną szansę, aby pomóc naszym klientom zmienić zarówno styl pracy, sposób korzystania z urządzeń i aplikacji, czy też usług, które są im dostarczane" - powiedział David Henshall, pełniący obowiązki dyrektora generalnego w Citrix.

Najważniejsze informacje finansowe za trzeci kwartał 2013 roku
W porównaniu do trzeciego kwartału 2012 roku:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 3 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 14 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 16 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 9 procent;
• Przychody netto w regionie EMEA wzrosły o 15 procent, w Ameryce o 9 procent, a w regionie Pacyfiku o 7 procent;
• Przychody odroczone sięgnęły 1,27 miliarda USD, w porównaniu z kwotą 1,05 miliarda USD z 30 września 2012 marca 2012 roku, co stanowi wzrost o 21 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 223 miliony USD, w porównaniu do 181 milionów USD z trzeciego kwartału ub. roku;
• Kwartalna marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 83 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 12 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 24 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• W tym okresie firma wykupiła 0,8 miliona akcji przy średniej cenie 72.05 USD.

Źródło: Citrix