Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2013

CitrixCitrix Systems, przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2013 roku, zakończony 30 września 2013. W trzecim kwartale 2013 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 713 milionów USD, co stanowi wzrost o 11 procent, w porównaniu do 641 milionów USD, uzyskanych w trzecim kwartale 2012 roku.


Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za trzeci kwartał 2013 roku wyniósł 77 milionów USD lub 0,41 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 78 milionów USD lub 0,41 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ub. roku.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w trzecim kwartale tego roku 132 miliony USD lub 0,70 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 128 milionów USD lub 0,68 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

Poza ogłoszeniem kwartalnych wyników finansowych, Citrix poinformował również, że jego Rada Dyrektorów zatwierdziła wykup dodatkowych 500 mln USD.

"Wiele czynników miało wpływ na nasze wyniki w trzecim kwartale. Oprócz różnicy pomiędzy przewidywanymi a faktycznymi wydatkami ponoszonymi na IT, niektórzy klienci opóźniają decyzje zakupowe, poddając testom nasze rozwiązania desktopowe oraz te z zakresu mobilności. Niemniej jednak jesteśmy bardzo zadowoleni, iż nasze rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem o czym świadczy bardzo wysoka liczba zapytań ofertowych. Firmowa mobilność i usługi cloud przyspieszają przemianę klasycznych miejsc pracy, a my mamy unikalną szansę, aby pomóc naszym klientom zmienić zarówno styl pracy, sposób korzystania z urządzeń i aplikacji, czy też usług, które są im dostarczane" - powiedział David Henshall, pełniący obowiązki dyrektora generalnego w Citrix.

Najważniejsze informacje finansowe za trzeci kwartał 2013 roku
W porównaniu do trzeciego kwartału 2012 roku:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 3 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 14 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 16 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 9 procent;
• Przychody netto w regionie EMEA wzrosły o 15 procent, w Ameryce o 9 procent, a w regionie Pacyfiku o 7 procent;
• Przychody odroczone sięgnęły 1,27 miliarda USD, w porównaniu z kwotą 1,05 miliarda USD z 30 września 2012 marca 2012 roku, co stanowi wzrost o 21 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 223 miliony USD, w porównaniu do 181 milionów USD z trzeciego kwartału ub. roku;
• Kwartalna marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 83 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 12 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 24 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• W tym okresie firma wykupiła 0,8 miliona akcji przy średniej cenie 72.05 USD.

Źródło: Citrix

Logowanie i rejestracja