Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

EMC przejmuje firmę Aveksa

EMC AveksaFirma EMC Corporation poinformowała o przejęciu Aveksa Inc., czołowego dostawcy rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem w oparciu o wymagania biznesowe. Aveksa zostanie niezwłocznie włączona w struktury RSA, czyli działu zabezpieczeń firmy EMC, w ramach którego będzie rozwijać grupę produktów z serii Identity Trust Management.


Aveksa wniesie specjalistyczną wiedzę i czołowe technologie, które pozwolą RSA opracowywać nowe, skuteczne rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem tożsamością i dostępem w przedsiębiorstwie, w chmurze i w urządzeniach mobilnych. Warunki umowy nie zostały ujawnione. Przewiduje się, że przejęcie nie będzie mieć istotnego wpływu na zysk na akcję firmy EMC liczony wg zasad GAAP lub zasad tradycyjnych, w całym roku finansowym 2013.

W dzisiejszym świecie, który jest w coraz większym stopniu ukierunkowany na aplikacje i przetwarzanie w chmurze, uwierzytelnianie, autoryzacja i zarządzanie tożsamością stały się jeszcze bardziej złożone, wzajemnie powiązane i newralgiczne. Model udzielania dostępu do sieci przedsiębiorstwa zmienił się z pojedynczego uwierzytelniania na uwierzytelnianie obejmujące dziesiątki aplikacji i związane z nimi dane, przeprowadzane z wielu urządzeń użytkowników, zarówno w ramach wewnętrznej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, jak i infrastruktury udostępnianej w chmurze. Tradycyjnie, zapewnienie użytkownikom dostępu do odpowiednich zasobów przedsiębiorstwa, to zadanie działu informatyki, a zarządzanie dostępem do informacji wspomagają przestarzałe rozwiązania IAM służące do egzekwowania wszystkich reguł, procesów i procedur oraz praw do korzystania z aplikacji. Brak możliwości inteligentnej analizy danych oraz kontekstu biznesowego zwiększył ryzyko wystąpienia przypadków nieautoryzowanego dostępu do danych, niezgodności z przepisami i przyznawania nadmiernych uprawnień.

Zespoły RSA i Aveksa będą współpracować w celu zapewnienia firmom i instytucjom możliwości automatyzacji całego cyklu życia tożsamości użytkowników oraz przekształcenia tradycyjnych systemów zarządzania tożsamością i dostępem w bardziej elastyczne, inteligentne i skalowalne „sytuacyjne systemy bezpieczeństwa obwodowego”. Rozwiązania firmy Aveksa zapewniają klientom ujednolicony panel kontrolny do udzielania, kontrolowania i zarządzania dostępem. Panel ten pozwala na spójne egzekwowanie reguł związanych z dostępem i tożsamością zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w oparciu o model chmurowy (cloud computing).

Rozwiązania firmy Aveksa - podobnie, jak produkty RSA - pozwalają wyeliminować szereg problemów związanych z zarządzaniem tożsamością i są stosowane przez przedsiębiorstwa różnej wielkości i z różnych sektorów gospodarki, takich jak usługi finansowe, ochrona zdrowia, handel detaliczny, energetyka i usługi komunalne, telekomunikacja, transport czy produkcja przemysłowa. Aveksa, to kompleksowe rozwiązanie, obejmujące wiele heterogenicznych systemów informatycznych przeznaczonych zarówno dla środowisk wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i dla modelu udostępniania oprogramowania jako usługi (SaaS).

Źródło: EMC