Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

EMC przejmuje firmę Aveksa

EMC AveksaFirma EMC Corporation poinformowała o przejęciu Aveksa Inc., czołowego dostawcy rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem w oparciu o wymagania biznesowe. Aveksa zostanie niezwłocznie włączona w struktury RSA, czyli działu zabezpieczeń firmy EMC, w ramach którego będzie rozwijać grupę produktów z serii Identity Trust Management.


Aveksa wniesie specjalistyczną wiedzę i czołowe technologie, które pozwolą RSA opracowywać nowe, skuteczne rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem tożsamością i dostępem w przedsiębiorstwie, w chmurze i w urządzeniach mobilnych. Warunki umowy nie zostały ujawnione. Przewiduje się, że przejęcie nie będzie mieć istotnego wpływu na zysk na akcję firmy EMC liczony wg zasad GAAP lub zasad tradycyjnych, w całym roku finansowym 2013.

W dzisiejszym świecie, który jest w coraz większym stopniu ukierunkowany na aplikacje i przetwarzanie w chmurze, uwierzytelnianie, autoryzacja i zarządzanie tożsamością stały się jeszcze bardziej złożone, wzajemnie powiązane i newralgiczne. Model udzielania dostępu do sieci przedsiębiorstwa zmienił się z pojedynczego uwierzytelniania na uwierzytelnianie obejmujące dziesiątki aplikacji i związane z nimi dane, przeprowadzane z wielu urządzeń użytkowników, zarówno w ramach wewnętrznej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, jak i infrastruktury udostępnianej w chmurze. Tradycyjnie, zapewnienie użytkownikom dostępu do odpowiednich zasobów przedsiębiorstwa, to zadanie działu informatyki, a zarządzanie dostępem do informacji wspomagają przestarzałe rozwiązania IAM służące do egzekwowania wszystkich reguł, procesów i procedur oraz praw do korzystania z aplikacji. Brak możliwości inteligentnej analizy danych oraz kontekstu biznesowego zwiększył ryzyko wystąpienia przypadków nieautoryzowanego dostępu do danych, niezgodności z przepisami i przyznawania nadmiernych uprawnień.

Zespoły RSA i Aveksa będą współpracować w celu zapewnienia firmom i instytucjom możliwości automatyzacji całego cyklu życia tożsamości użytkowników oraz przekształcenia tradycyjnych systemów zarządzania tożsamością i dostępem w bardziej elastyczne, inteligentne i skalowalne „sytuacyjne systemy bezpieczeństwa obwodowego”. Rozwiązania firmy Aveksa zapewniają klientom ujednolicony panel kontrolny do udzielania, kontrolowania i zarządzania dostępem. Panel ten pozwala na spójne egzekwowanie reguł związanych z dostępem i tożsamością zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w oparciu o model chmurowy (cloud computing).

Rozwiązania firmy Aveksa - podobnie, jak produkty RSA - pozwalają wyeliminować szereg problemów związanych z zarządzaniem tożsamością i są stosowane przez przedsiębiorstwa różnej wielkości i z różnych sektorów gospodarki, takich jak usługi finansowe, ochrona zdrowia, handel detaliczny, energetyka i usługi komunalne, telekomunikacja, transport czy produkcja przemysłowa. Aveksa, to kompleksowe rozwiązanie, obejmujące wiele heterogenicznych systemów informatycznych przeznaczonych zarówno dla środowisk wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i dla modelu udostępniania oprogramowania jako usługi (SaaS).

Źródło: EMC

Logowanie i rejestracja