Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Nowe pakiety oprogramowania EMC

EMCFirma EMC przedstawiła nowy, rozszerzony pakiet oprogramowania do zarządzania, dający wgląd w infrastruktury pamięci masowej, sieci i warstwę obliczeniową - w tym nową i ścisłą integrację z platformą EMC ViPR.


Nowy pakiet EMC Service Assurance i aktualizacje pakietu EMC Storage Resource Management współużytkują wspólną warstwę prezentacji z platformą ViPR, zapewniając bezproblemową wizualizację aktywów informatycznych i umożliwiając klientom zapewnienie przestrzegania umów o poziom usług i zwiększenie zwrotu z inwestycji dzięki optymalizacji zasobów.

"Oprogramowanie jest kluczowym narzędziem - zwłaszcza gdy jest używane do czerpania maksymalnych korzyści z zasobów infrastrukturalnych w epoce gwałtownego wzrostu ilości danych. Pakiety Service Assurance i Storage Resource Management zostały zaprojektowane z myślą o rozwiązaniu istotnych i kluczowych wyzwań w zarządzaniu infrastrukturą, które powstały w dynamicznych środowiskach chmury obliczeniowej i programowo zdefiniowanych środowiskach informatycznych, wypełniając często istotne luki w zarządzaniu pomiędzy fizycznymi i wirtualnymi centrami przetwarzania danych. Wraz z ViPR, pakiety te tworzą ramę zarządzania, wykorzystującą automatyzację do zapewnienia wglądu i zrozumienia, niezbędnych do podniesienia efektywności, optymalizacji zasobów, obniżenia kosztów i dalszego wzmocnienia działalności dzięki infrastrukturze informatycznej" - powiedział Amitabh Srivastava, prezes, dział oprogramowania zaawansowanego (Advanced Software Division), EMC.

Nowy pakiet Service Assurance oferuje:
• Wgląd i raporty stworzone do zapewnienia inteligentnej analizy danych;
• Zarządzanie dostępnością, wydajnością i konfiguracją stworzone do uproszczenia zarządzania operacyjnego skomplikowanymi chmurami i wirtualnymi środowiskami informatycznymi, które zwiększa produktywność i efektywność personelu informatycznego
• Analizę zarządzania obejmującą wiele domen - w sieciach, pamięci masowej i na serwerach a także w fizycznych i wirtualnych środowiskach - niezbędną do właściwego działania aplikacji o znaczeniu krytycznym i usług.

Pakiet do zarządzania zasobami pamięci masowej został zaktualizowany dzięki nowym widokom konsoli oraz eksploracji dla środowisk VNX, by udoskonalić raportowanie plików oraz kompleksową wizualizację relacji i topologii.

Warstwa wspólnej prezentacji pomiędzy ViPR a pakietami pozwala zespołom operacyjnym i tym ds. pamięci masowej wizualizować, analizować i optymalizować infrastruktury, by zapewnić usługi. Pomaga także kontrolować koszty gwałtownego wzrostu ilości danych i zapewnia rozbudowane ramy zarządzania, by uprościć proces przejścia na programowo zdefiniowaną pamięć masową w przyszłości.

Źródło: EMC