Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2013

CitrixCitrix Systems, Inc. przedstawił wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku, zakończony 31 marca 2013. W pierwszym kwartale 2013 roku firma zanotowała przychód w wysokości 673 milionów USD, co stanowi wzrost o 14 procent, w porównaniu do 589 milionów USD, uzyskanych w pierwszym kwartale 2012 roku.


Zysk netto za pierwszy kwartał 2013 roku, liczony zgodnie z metodologią GAAP, wyniósł 60 milionów USD lub 0,32 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 68 milionów USD lub 0,36 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ub. roku.

Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w pierwszym kwartale tego roku 117 milionów USD lub 0,62 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 111 milionów USD lub 0,59 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Pomimo czynników makroekonomicznych, negatywnie wpływających na wydatki IT, wyniki w pierwszym kwartale oceniam pozytywnie. CIO wciąż borykają się z wyzwaniami informatycznymi, w związku z takimi procesami jak ciągła transformacja IT czy coraz szersza konsumeryzacja. Siły te, z kolei tworzą jeszcze większe zainteresowanie mobilnością i usługami opartymi na przetwarzaniu w chmurze. Skupiamy się na naszej długoterminowej strategii, aby pomóc naszym klientom, w inwestycjach właśnie w tych obszarach" - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix.

Najważniejsze informacje finansowe za pierwszy kwartał 2013 roku.
W porównaniu do pierwszego kwartału 2012 roku.:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 8 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 14 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 2 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 19 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 9 procent, w Ameryce o 17 procent, a w regionie Pacyfiku o 15 procent;
• Przychody odroczone sięgnęły 1,2 miliarda USD, w porównaniu z kwotą 983 milionów USD z 31 marca 2012 roku, co stanowi wzrost o 25 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 249 milionów USD, w porównaniu
do 243 milionów USD z pierwszego kwartału ub. roku;
• Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 8 procent,
bez zachowania zasad GAAP wyniosła 20 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• W tym okresie firma wykupiła 1,2 miliona akcji przy średniej cenie 71.51 USD.

Źródło: Citrix