Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Fujitsu wprowadza plan działań na rzecz ochrony środowiska

FujitsuFirma Fujitsu zrobiła kolejny krok w kierunku Green IT, przedstawiając VII etap planu działań na rzecz ochrony środowiska (Fujitsu Group Environmental Action Plan), wytyczający nowe cele na lata finansowe 2013-2015 (od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2016 r.).


Świat boryka się z wieloma problemami związanymi ze wzrostem liczby ludności. Należą do nich zaopatrzenie w energię oraz inne zasoby i żywność, a także zmiana klimatu, rosnąca częstotliwość katastrof naturalnych i zmniejszanie się zróżnicowania biologicznego. Społeczeństwo oczekuje od środowisk biznesowych podjęcia działań prewencyjnych w celu rozwiązania tych problemów.

W ramach nowego planu Grupa Fujitsu zamierza bardziej się angażować w rozwiązywanie problemów ekologicznych zarówno swoich klientów, jak i całego społeczeństwa, przez dalsze promowanie zastosowań teleinformatyki w całym społeczeństwie. Plan przewiduje wprowadzenie usług i rozwiązań, które zmniejszą emisję gazów cieplarnianych przez klientów i społeczeństwo o łącznie ponad 26 milionów ton.

"Wdrożenie nowego planu we współpracy ze wszystkimi pracownikami Grupy Fujitsu umożliwi nam podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w naszej działalności biznesowej oraz zwiększenie korzyści dla klientów przez oferowanie odpowiednich produktów i usług. Ponadto przyspieszając opracowywanie rozwiązań proekologicznych i stymulując innowacyjność w tej dziedzinie oraz promując szerokie wykorzystywanie teleinformatyki, pomożemy naszym klientom i całemu społeczeństwu w rozwiązywaniu problemów społecznych" - powiedział Minoru Takeno, kierownik działu strategii w dziedzinie ochrony środowiska w firmie Fujitsu Limited.

Biorąc na siebie rolę lidera w realizacji tych celów w całym globalnym łańcuchu tworzenia wartości z udziałem klientów, partnerów i dostawców, Grupa Fujitsu dąży do ukształtowania zrównoważonego, zamożnego społeczeństwa. Jest to istotny element jej filozofii korporacyjnej.

Zgodnie z wartościami Grupy Fujitsu zawartymi w korporacyjnym credo firmy, Drodze Fujitsu (FUJITSU Way), „we wszystkich naszych działaniach dbamy o ochronę środowiska i dobro społeczeństwa”. Firma Fujitsu uważa, że działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju jest jednym z jej obowiązków w ramach odpowiedzialności społecznej.

Najważniejsze elementy VII etapu planu działań Grupy Fujitsu na rzecz ochrony środowiska
1. Pomaganie społeczeństwu w efektywniejszym wykorzystywaniu zasobów i energii przez wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych
• Dostarczanie rozwiązań, które umożliwią zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez klientów i społeczeństwo o ponad 26 milionów ton
• Opracowywanie produktów o większej efektywności wykorzystania energii i zasobów oraz tworzenie innowacyjnych technologii

2. Nacisk na świadomość ekologiczną w działalności biznesowej Grupy Fujitsu i wzmacnianie jej struktury korporacyjnej w obliczu wzrostu kosztów energii
• Kontynuowanie prac mających na celu ograniczenie oddziaływania jednostek organizacyjnych Grupy na środowisko, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem finansowym 1990
• Poprawa sprawności energetycznej i innych parametrów ekologicznych w dużych centrach przetwarzania danych

3. Wzmacnianie globalnej perspektywy zrównoważonego rozwoju Grupy Fujitsu oraz rozwiązywanie problemów społecznych, w tym eliminowanie globalnych zagrożeń ekologicznych
• Efektywne wykorzystywanie zasobów wody, promowanie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całym światowym łańcuchu tworzenia wartości we współpracy z dostawcami
• Globalne rozwijanie działalności mającej na celu rozwiązywanie problemów społecznych i problemów dotyczących zróżnicowania biologicznego, większe wsparcie dla inicjatyw społecznych pracowników

Grupa Fujitsu zgodnie z duchem Green IT będzie nadal w swojej działalności biznesowej kłaść nacisk na ochronę środowiska, jeszcze bardziej oszczędzać energię w swoich zakładach produkcyjnych i biurach oraz poprawiać charakterystykę ekologiczną swoich centrów przetwarzania danych, co powinno zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem finansowym 1990, a także obniżyć koszty.

Więcej informacji:

http://www.fujitsu.com/global/about/environment/management/program/

Źródło: Fujitsu