Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability
#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability

Firma Veeam Software, w trakcie konferencji VeeamON 2017, poinformowała o rozszerzeniu platformy Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform o nowy framework Universal Storage API oraz rozszerzenie ekosystemu partnerów strategicznych.

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Fujitsu wprowadza plan działań na rzecz ochrony środowiska

FujitsuFirma Fujitsu zrobiła kolejny krok w kierunku Green IT, przedstawiając VII etap planu działań na rzecz ochrony środowiska (Fujitsu Group Environmental Action Plan), wytyczający nowe cele na lata finansowe 2013-2015 (od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2016 r.).


Świat boryka się z wieloma problemami związanymi ze wzrostem liczby ludności. Należą do nich zaopatrzenie w energię oraz inne zasoby i żywność, a także zmiana klimatu, rosnąca częstotliwość katastrof naturalnych i zmniejszanie się zróżnicowania biologicznego. Społeczeństwo oczekuje od środowisk biznesowych podjęcia działań prewencyjnych w celu rozwiązania tych problemów.

W ramach nowego planu Grupa Fujitsu zamierza bardziej się angażować w rozwiązywanie problemów ekologicznych zarówno swoich klientów, jak i całego społeczeństwa, przez dalsze promowanie zastosowań teleinformatyki w całym społeczeństwie. Plan przewiduje wprowadzenie usług i rozwiązań, które zmniejszą emisję gazów cieplarnianych przez klientów i społeczeństwo o łącznie ponad 26 milionów ton.

"Wdrożenie nowego planu we współpracy ze wszystkimi pracownikami Grupy Fujitsu umożliwi nam podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w naszej działalności biznesowej oraz zwiększenie korzyści dla klientów przez oferowanie odpowiednich produktów i usług. Ponadto przyspieszając opracowywanie rozwiązań proekologicznych i stymulując innowacyjność w tej dziedzinie oraz promując szerokie wykorzystywanie teleinformatyki, pomożemy naszym klientom i całemu społeczeństwu w rozwiązywaniu problemów społecznych" - powiedział Minoru Takeno, kierownik działu strategii w dziedzinie ochrony środowiska w firmie Fujitsu Limited.

Biorąc na siebie rolę lidera w realizacji tych celów w całym globalnym łańcuchu tworzenia wartości z udziałem klientów, partnerów i dostawców, Grupa Fujitsu dąży do ukształtowania zrównoważonego, zamożnego społeczeństwa. Jest to istotny element jej filozofii korporacyjnej.

Zgodnie z wartościami Grupy Fujitsu zawartymi w korporacyjnym credo firmy, Drodze Fujitsu (FUJITSU Way), „we wszystkich naszych działaniach dbamy o ochronę środowiska i dobro społeczeństwa”. Firma Fujitsu uważa, że działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju jest jednym z jej obowiązków w ramach odpowiedzialności społecznej.

Najważniejsze elementy VII etapu planu działań Grupy Fujitsu na rzecz ochrony środowiska
1. Pomaganie społeczeństwu w efektywniejszym wykorzystywaniu zasobów i energii przez wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych
• Dostarczanie rozwiązań, które umożliwią zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez klientów i społeczeństwo o ponad 26 milionów ton
• Opracowywanie produktów o większej efektywności wykorzystania energii i zasobów oraz tworzenie innowacyjnych technologii

2. Nacisk na świadomość ekologiczną w działalności biznesowej Grupy Fujitsu i wzmacnianie jej struktury korporacyjnej w obliczu wzrostu kosztów energii
• Kontynuowanie prac mających na celu ograniczenie oddziaływania jednostek organizacyjnych Grupy na środowisko, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem finansowym 1990
• Poprawa sprawności energetycznej i innych parametrów ekologicznych w dużych centrach przetwarzania danych

3. Wzmacnianie globalnej perspektywy zrównoważonego rozwoju Grupy Fujitsu oraz rozwiązywanie problemów społecznych, w tym eliminowanie globalnych zagrożeń ekologicznych
• Efektywne wykorzystywanie zasobów wody, promowanie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całym światowym łańcuchu tworzenia wartości we współpracy z dostawcami
• Globalne rozwijanie działalności mającej na celu rozwiązywanie problemów społecznych i problemów dotyczących zróżnicowania biologicznego, większe wsparcie dla inicjatyw społecznych pracowników

Grupa Fujitsu zgodnie z duchem Green IT będzie nadal w swojej działalności biznesowej kłaść nacisk na ochronę środowiska, jeszcze bardziej oszczędzać energię w swoich zakładach produkcyjnych i biurach oraz poprawiać charakterystykę ekologiczną swoich centrów przetwarzania danych, co powinno zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem finansowym 1990, a także obniżyć koszty.

Więcej informacji:

http://www.fujitsu.com/global/about/environment/management/program/

Źródło: Fujitsu

 

Logowanie i rejestracja