Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability
#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability

Firma Veeam Software, w trakcie konferencji VeeamON 2017, poinformowała o rozszerzeniu platformy Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform o nowy framework Universal Storage API oraz rozszerzenie ekosystemu partnerów strategicznych.

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Aktualności

Fujitsu wprowadza plan działań na rzecz ochrony środowiska

FujitsuFirma Fujitsu zrobiła kolejny krok w kierunku Green IT, przedstawiając VII etap planu działań na rzecz ochrony środowiska (Fujitsu Group Environmental Action Plan), wytyczający nowe cele na lata finansowe 2013-2015 (od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2016 r.).


Świat boryka się z wieloma problemami związanymi ze wzrostem liczby ludności. Należą do nich zaopatrzenie w energię oraz inne zasoby i żywność, a także zmiana klimatu, rosnąca częstotliwość katastrof naturalnych i zmniejszanie się zróżnicowania biologicznego. Społeczeństwo oczekuje od środowisk biznesowych podjęcia działań prewencyjnych w celu rozwiązania tych problemów.

W ramach nowego planu Grupa Fujitsu zamierza bardziej się angażować w rozwiązywanie problemów ekologicznych zarówno swoich klientów, jak i całego społeczeństwa, przez dalsze promowanie zastosowań teleinformatyki w całym społeczeństwie. Plan przewiduje wprowadzenie usług i rozwiązań, które zmniejszą emisję gazów cieplarnianych przez klientów i społeczeństwo o łącznie ponad 26 milionów ton.

"Wdrożenie nowego planu we współpracy ze wszystkimi pracownikami Grupy Fujitsu umożliwi nam podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w naszej działalności biznesowej oraz zwiększenie korzyści dla klientów przez oferowanie odpowiednich produktów i usług. Ponadto przyspieszając opracowywanie rozwiązań proekologicznych i stymulując innowacyjność w tej dziedzinie oraz promując szerokie wykorzystywanie teleinformatyki, pomożemy naszym klientom i całemu społeczeństwu w rozwiązywaniu problemów społecznych" - powiedział Minoru Takeno, kierownik działu strategii w dziedzinie ochrony środowiska w firmie Fujitsu Limited.

Biorąc na siebie rolę lidera w realizacji tych celów w całym globalnym łańcuchu tworzenia wartości z udziałem klientów, partnerów i dostawców, Grupa Fujitsu dąży do ukształtowania zrównoważonego, zamożnego społeczeństwa. Jest to istotny element jej filozofii korporacyjnej.

Zgodnie z wartościami Grupy Fujitsu zawartymi w korporacyjnym credo firmy, Drodze Fujitsu (FUJITSU Way), „we wszystkich naszych działaniach dbamy o ochronę środowiska i dobro społeczeństwa”. Firma Fujitsu uważa, że działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju jest jednym z jej obowiązków w ramach odpowiedzialności społecznej.

Najważniejsze elementy VII etapu planu działań Grupy Fujitsu na rzecz ochrony środowiska
1. Pomaganie społeczeństwu w efektywniejszym wykorzystywaniu zasobów i energii przez wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych
• Dostarczanie rozwiązań, które umożliwią zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez klientów i społeczeństwo o ponad 26 milionów ton
• Opracowywanie produktów o większej efektywności wykorzystania energii i zasobów oraz tworzenie innowacyjnych technologii

2. Nacisk na świadomość ekologiczną w działalności biznesowej Grupy Fujitsu i wzmacnianie jej struktury korporacyjnej w obliczu wzrostu kosztów energii
• Kontynuowanie prac mających na celu ograniczenie oddziaływania jednostek organizacyjnych Grupy na środowisko, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem finansowym 1990
• Poprawa sprawności energetycznej i innych parametrów ekologicznych w dużych centrach przetwarzania danych

3. Wzmacnianie globalnej perspektywy zrównoważonego rozwoju Grupy Fujitsu oraz rozwiązywanie problemów społecznych, w tym eliminowanie globalnych zagrożeń ekologicznych
• Efektywne wykorzystywanie zasobów wody, promowanie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całym światowym łańcuchu tworzenia wartości we współpracy z dostawcami
• Globalne rozwijanie działalności mającej na celu rozwiązywanie problemów społecznych i problemów dotyczących zróżnicowania biologicznego, większe wsparcie dla inicjatyw społecznych pracowników

Grupa Fujitsu zgodnie z duchem Green IT będzie nadal w swojej działalności biznesowej kłaść nacisk na ochronę środowiska, jeszcze bardziej oszczędzać energię w swoich zakładach produkcyjnych i biurach oraz poprawiać charakterystykę ekologiczną swoich centrów przetwarzania danych, co powinno zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem finansowym 1990, a także obniżyć koszty.

Więcej informacji:

http://www.fujitsu.com/global/about/environment/management/program/

Źródło: Fujitsu