Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

SUSE Studio 1.3 z usprawniami dla chmur Amazon EC2, OpenStack i SUSE Cloud

SuseFirma SUSE udostępniła rozwiązanie SUSE Studio 1.3 do tworzenia obrazów aplikacji, przeznaczone dla niezależnych twórców oprogramowania oraz dla centrów danych. Najnowsza aktualizacja zawiera kolejne funkcje ułatwiające wdrażanie i zarządzanie kompletnymi, przenośnymi obciążeniami (ang. workloads) w środowiskach wirtualnych lub w chmurach, takich jak Amazon EC2, OpenStack czy SUSE Cloud.


SUSE Studio służy do tworzenia obrazów aplikacji w kilku różnych formatach i wdrażania ich na urządzeniach fizycznych w środowiskach zwirtualizowanych lub w chmurze. SUSE Studio przechowuje wszelkie informacje związane z daną wersją aplikacji, co pozwala na szybkie reprodukowanie, zmienianie, testowanie i wdrażanie aktualizacji za pomocą prostego interfejsu użytkownika wykorzystującego przeglądarkę internetową.

Dzięki skróceniu czasu potrzebnego na wdrażanie aplikacji i zarządzanie nimi w całym okresie ich istnienia, informatycy, niezależni dostawcy oprogramowania i producenci sprzętu mogą szybciej dostarczać nowe technologie czy usługi i tym samym uzyskać przewagę nad konkurencją.

SUSE Studio 1.3 wspiera wszystkie najważniejsze platformy wirtualizacji i chmury, w tym VMware, VirtualBox, Xen, KVM, Hyper-V, OVF, SUSE Cloud, OpenStack i Amazon EC2. Korzystanie z SUSE Studio 1.3 zwiększa przenośność oprogramowania dla środowisk wirtualnych i chmur, a także zmniejsza koszty opracowania oprogramowania, umożliwiając tworzenie gotowych do uruchomienia obrazów aplikacji, zoptymalizowanych pod kątem różnorodnych chmur i platform wirtualizacyjnych.

"ownCloud dostarcza przedsiębiorstwom oprogramowanie do synchronizacji i współdzielenia plików, integrujące się z istniejącą infrastrukturą. Łatwo je rozbudować, a użytkownicy otrzymują dokładnie takie możliwości, jakich oczekują od tego rodzaju rozwiązań. SUSE Studio pozwala nam szybko tworzyć pakiety, konfigurować i dostarczać naszym klientom obrazy oprogramowania ownCloud. Dzięki uproszeniu całego procesu za pomocą narzędzia SUSE Studio i jego intuicyjnego interfejsu, konfigurowanie, pielęgnacja i zarządzanie aplikacjami sprowadza się do kilku kliknięć myszką. Nasi klienci cenią łatwość pobierania, testowania i wdrażania ownCloud, co przekłada się na popularność naszego rozwiązania, my zaś możemy przygotowywać dedykowane pakiety szybko i według powtarzalnego procesu, co przynosi nam wymierne korzyści finansowe" - mówi Matt Richards, wiceprezes ds. produktów w ownCloud.

Usprawnienia dla chmury
SUSE Studio 1.3 jest ściśle zintegrowane z SUSE Cloud, opracowaną przez SUSE platformą do budowy chmur opartą na OpenStack. Użytkownicy SUSE Studio 1.3 mogą wybrać SUSE Cloud jako domyślny format obrazów aplikacji. Oprócz tego, dzięki zawartej w SUSE Studio funkcji webhooks, wszystkie obrazy SUSE Cloud stworzone w SUSE Studio są natychmiast automatycznie importowane do SUSE Cloud. Łatwiejsze udostępnianie nowych obciążeń i niezbędnych zasobów informatycznych przekłada się wprost na sprawniejsze funkcjonowanie działów informatyki.

Usprawnienia dla chmur publicznych obejmują możliwość instalowania i uruchamiania obciążeń Amazon EC2 bezpośrednio z poziomu SUSE Studio. SUSE Studio 1.3 zawiera usprawniony interfejs dla Amazon EC2. SUSE Studio 1.3 obsługuje teraz wszystkie regiony Amazon EC2.

Usprawnienia dla wirtualizacji
Według Enterprise Strategy Group, środowiska informatyczne są w ogromnym stopniu heterogeniczne - obejmują wiele różnych systemów operacyjnych, platform sprzętowych oraz aplikacji biznesowych. W ankiecie przeprowadzonej ostatnio wśród 440 informatyków, 65 procent respondentów deklaruje korzystanie z więcej niż jednego hipernadzorcy do obsługi wirtualizacji.

SUSE Studio 1.3 znacznie ułatwia działanie w środowiskach z wieloma hipervisorami, gdyż zawiera wszystkie sterowniki konieczne do integracji z Hyper-V Manager. Wirtualne aplikacje stworzone za pomocą SUSE Studio bezproblemowo działają w środowiskach serwerowych Windows. Oprócz tego Studio 1.3 obsługuje w trybie rodzimym wirtualizację KVM, format preferowany przez SUSE Cloud i OpenStack.

Zarządzanie cyklem istnienia obrazów aplikacji
SUSE Studio 1.3 udostępnia prosty mechanizm pielęgnacji i aktualizacji obrazów oprogramowania stworzonych za pomocą SUSE Studio. Nowa zakładka "Aktualizacje" umożliwia administratorom dodanie serwera  SUSE Lifecycle Management Server w charakterze agenta zarządzania, zanim jeszcze rozpocznie się tworzenie obrazów. SUSE Lifecycle Management Server udostępnia użytkownikom jednolitą platformę zarządzania uprawnieniami i dystrybucją zunifikowanych aktualizacji obrazów wdrożonych za pomocą SUSE Studio.

"SUSE Studio, zwłaszcza w połączeniu z SUSE Cloud oraz narzędziem SUSE Manager do zarządzania serwerami Linux, ułatwia wdrażanie aplikacji, pomaga oszczędniej gospodarować budżetem i zasobami, zapewnia bezpieczeństwo na drodze do wykorzystania chmur. Najnowsza wersja, SUSE Studio 1.3, to kolejny krok w kierunku sprawniejszego wdrażania i zarządzania cyklem istnienia aplikacji w środowiskach wirtualnych i chmurach" - mówi Andreas Jaeger, Senior Product Manager w firmie SUSE.

Źródło: SUSE