Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Raport: Big Data szansą poprawy bezpieczeństwa IT

RSAZespół specjalistów RSA opublikował najnowszy raport dotyczący bezpieczeństwa, którego wyniki dowodzą, że wielkie zbiory danych (Big Data) będą bodźcem do największych zmian w branży zabezpieczeń, jak również staną się podstawą dla modeli zabezpieczeń opartych na inteligentnej analizie danych.


Terminem "wielkie zbiory danych" (ang. Big Data) określa się zbiory, które są zbyt duże, zbyt niejednolite lub które charakteryzują się zbyt dużą dynamiką zmian, aby można było je analizować przy użyciu racjonalnych lub wielowymiarowych technik bazodanowych. Analizy wielkich zbiorów danych wymagają dużej liczby serwerów (dziesiątek, setek a nawet tysięcy urządzeń) obsługujących oprogramowanie działające przede wszystkim równolegle. Poza wolumenem i różnorodnością, analiza wielkich zbiorów danych może zapewnić nowe perspektywy, pozwalające podejmować optymalne decyzje biznesowe.

Wielkie zbiory danych są źródłem przemian w zakresie dynamiki konkurencyjności w wielu branżach. Mogą jednak również przekształcić sektor zabezpieczeń informatycznych, i to akurat w czasie, gdy organizacje i przedsiębiorstwa muszą stawić czoła bezprecedensowym zagrożeniom informatycznym, wynikającym z zacierających się granic między sieciami i pojawiania się coraz bardziej zaawansowanych zagrożeń. Te dwa warunki są wynikiem rozwoju współczesnego świata biznesu, charakteryzującego się wyjątkową przestrzenią, przetwarzaniem danych w chmurze (cloud computing) i rosnącym znaczeniem technologii mobilnych. W związku z tym organizacje muszą ponownie przeanalizować swoje podejście do bezpieczeństwa i skłonić się w kierunku modelu bezpieczeństwa opartego na inteligentnej analizie danych, której podstawą jest analityka wielkich zbiorów danych.

Aby wykorzystać wielkie zbiory danych w programach bezpieczeństwa, organizacje powinny rozważyć podjęcie następujących kroków:
1. Należy opracować kompleksową strategię zabezpieczeń cyberprzestrzeni, integrującą analitykę wielkich zbiorów danych jako element większej struktury rozwiązań technicznych. Strategia ta powinna współgrać z wykwalifikowanym zespołem pracowników oraz procesami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.
2. Należy opracować architekturę danych współużytkowanych dla potrzeb informacji o zabezpieczeniach, w ramach której informacje pochodzące z różnych źródeł można gromadzić, rejestrować, indeksować, normalizować, analizować i udostępniać.
3. Migracja produktów do ujednoliconej architektury zabezpieczeń w wyniku decyzji strategicznej pomaga określić, które z nich będą obsługiwane i wykorzystywane z myślą o korzyściach długookresowych.
4. Należy rozwinąć umiejętności techniczne pracowników centrów zabezpieczeń w zakresie danych, dzięki czemu nie tylko będą oni w stanie skutecznie zarządzać potencjałem wielkich zbiorów danych organizacji, ale również poznają zagrożenia biznesowe i techniki działania cyberprzestępców. Zakres zdobytej wiedzy powinien wystarczyć do opracowania modeli analitycznych pozwalających na wykrywanie i przewidywanie działań przestępczych.
5. Należy poszukiwać otwartych i skalowalnych narzędzi zabezpieczających wielkie zbiory danych. Narzędzia te powinny oferować elastyczność architektoniczną, pozwalającą dostosować parametry do zmian zachodzących w przedsiębiorstwie, infrastrukturze IT i środowisku zagrożeń.
6. Należy wykorzystać inteligentną analitykę zagrożeń zewnętrznych, rozszerzając zakres działania wewnętrznych programów do analizy bezpieczeństwa lub korzystając z usług firm zewnętrznych specjalizujących się w agregacji danych o zagrożeniach z wielu godnych zaufania i adekwatnych źródeł, w formatach automatycznie analizowanych przez platformy bezpieczeństwa pod kątem korelacji z danymi wewnętrznymi.

Prognozy
Specjaliści RSA przewidują, że w ciągu dwóch lat analityka wielkich zbiorów danych będzie miała wpływ na zmiany w wielu segmentach produktów w zakresie IT Security, na przykład w segmencie zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM), monitorowania sieci, uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika, zarządzania tożsamością, wykrywania oszustw i oprogramowania wspomagającego nadzór nad przedsiębiorstwem, ograniczanie ryzyka i zapewnianie zgodności z przepisami (GRC).


Źródło: RSA