Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz pełny 2012 rok

CitrixCitrix Systems, firma wspomagająca działy IT oraz usługodawców w budowie prywatnych i publicznych chmur obliczeniowych, wykorzystując w tym celu rozwiązania wirtualizacyjne i sieciowe, oferującą rozwiązania umożliwiające różnorodne formy pracy mobilnej, poprzez dostęp do danych i aplikacji z dowolnego miejsca oraz urządzenia, przedstawiła wyniki finansowe za czwarty kwartał oraz pełny rok fiskalny, zakończony 31 grudnia 2012 roku.


W czwartym kwartale 2012 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 740 milionów USD, co stanowi wzrost o 19 procent w porównaniu do 619 milionów USD, uzyskanych w czwartym kwartale 2011 roku. W skali całego 2012 roku Citrix odnotował przychody w wysokości 2,59 miliarda USD, w porównaniu do ubiegłego roku, gdzie wyniosły one 2,21 miliarda USD i co jednocześnie stanowi wzrost o 17 procent.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto za zwarty kwartał 2012 roku wyniósł 114 milionów USD lub 0,60 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 109 milionów USD lub 0,58 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. W skali całego 2012 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 353 milionów USD lub 1,86 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 356 milionów USD lub 1,87 USD na rozwodnioną akcję w 2011 roku.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP
Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w czwartym kwartale tego roku 169 milionów USD lub 0,90 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 147 milionów USD lub 0,78 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. W skali całego 2012 roku Citrix odnotował zysk netto na poziomie 543 milionów USD lub 2,87 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 473 milionów USD lub 2,48 USD na rozwodnioną akcję w 2011 roku. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

"Jestem zadowolony zarówno z wyników finansowych firmy jak i osiągniętych celów biznesowych. Skupiliśmy się na realizacji strategii zwiększenia naszego udziału w rynku poprzez wejście w nowe obszary biznesowe. Udało nam się również pozyskać nowych klientów oraz zwiększyć popyt na poszczególne usługi z zakresu aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz ich utrzymania. Nasi klienci są coraz bardziej zainteresowani mobilnością. Coraz częściej CIO szukają sposobów, w jakich mobilność mogłaby pomóc im w takich obszarach jak konsumeryzacja IT, wielopokoleniowość pracowników, wzajemna współpraca czy konsolidacja. Mobilność i usługi chmurowe stanowią motor napędowy dla przemian w miejscu pracy, a z naszego punktu widzenia w nadchodzącym roku mamy wyjątkową pozycję, aby pomóc naszym klientom w zmianie ich sposobu pracy, rozwiązań i aplikacji z jakich korzystają oraz sposobu w jaki dostarczane są usługi" - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix Systems.

Najważniejsze informacje finansowe za czwarty kwartał 2012 roku
W porównaniu do czwartego kwartału 2011 roku:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 17 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 18 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 22 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 20 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 19 procent, w Ameryce o 14 procent, a w regionie Pacyfiku o 52 procent;
• Przychody odroczone sięgnęły 1,2 miliarda USD, w porównaniu z kwotą 960 milionów USD z 31 grudnia 2011 roku, co stanowi wzrost o 25 procent,
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 227 milionów USD, w porównaniu do 170 milionów USD w czwartym kwartale 2011 roku;
• W tym okresie firma wykupiła 1,2 miliona akcji przy średniej cenie 63.93 USD;
• Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 20 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 30 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

Podsumowanie wyników finansowych za pełny 2012 rok
W porównaniu do wyników za pełny 2011 rok:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 12 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 19 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 20 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 30 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 20 procent, w Ameryce o 12 procent, a w regionie Pacyfiku o 33 procent;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 819 milionów USD, w porównaniu do 679 milionów USD w 2011 roku;
• Marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 15 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 25 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.
• W tym okresie firma wykupiła 3,8 miliona akcji przy średniej cenie 70.98 USD.

Źródło: Citrix