Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Riverbed Technology prezentuje dziesięć trendów na rynku IT w 2013

Paul St John Riverbed

 

Paul St John, dyrektor regionalny Riverbed Technology, firmy zajmującej się poprawianiem wydajności sieci, zaprezentował dziesięć trendów na rynku IT w 2013 roku. W prognozach uwzględniony został zarówno rynek polski jak i światowy. Autor koncentrował się na wirtualizacji, chmurze, mobilności i sieci.

 


Najważniejsze trendy w Polsce

1. Oddziały bezstanowe stają się rzeczywistością dla wielu przedsiębiorstw
Równolegle do konsolidacji wewnątrz oddziału postęp technologiczny umożliwia przedsiębiorstwom budowanie 'oddziałów bezstanowych', czyli nie przechowujących informacji o stanie. Osiągnięcie 100 procent konsolidacji serwerów brzegowych, aplikacji i danych w centrach danych, pozwala skuteczniej zabezpieczać, zarządzać i chronić zasoby.

2. Mobilność staje się powszechna
W 2013 roku w przedsiębiorstwach urządzenia mobilne będą przeważały nad stacjonarnymi. Dzięki dostępności Wi-Fi 802.11n oraz dalszym ulepszeniom takim jak 802.11ac oraz technologii 4G, typowe biuro stanie się niebawem zupełnie bezprzewodowe. Coraz więcej przedsiębiorstw będzie również popierać politykę BYOD (Bring Your Own Device), szczególnie gdy zarządzanie BYOD łączy się z zastosowaniem wirtualnych desktopów.

3. Automatyzacja odzyskiwania danych po awariach
W roku 2013 odzyskiwanie danych po awariach stanie się bardziej zautomatyzowane dzięki uproszczeniu procesu oraz możliwości pracy w trybie awaryjnym. Coraz więcej firm modernizuje swoje połączenia sieciowe w oddziałach dodając sieć SAN z serwerami wirtualnymi, co pozwala kopiować istotne dane do oddziałów. Inne natomiast podążają w kierunku chmury, gdyż dostawcy wciąż zwiększają ich przystępność cenową.

Trendy na świecie

4. Wirtualizacja obejmuje infrastrukturę brzegową
Wirtualizacja centrów danych rozszerza się i w coraz większym stopniu zmierza do krawędzi sieci w firmach. Technologie wirtualizacyjne umożliwiły firmom stworzenie w oddziałach wielozadaniowych "skrzynek", całkowicie eliminując zapotrzebowanie na tradycyjne serwery zdalne.

5. Implementacja VDI nabiera tempa
Znalezienie opłacalnego i wiarygodnego sposobu na zarządzanie użytkownikami końcowymi w oddziałach staje się priorytetem dla wielu firm. Rosnąca liczba przedsiębiorstw centralizuje infrastrukturę i zarządza oddziałami dzięki wirtualizacji desktopów, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo, spełniając wymogi regulacyjne i zwiększając produktywność oraz elastyczność. Wraz ze wzrostem wydajności wirtualnych desktopów coraz więcej firm będzie rozważało możliwość ich wdrożenia.

6. Cloud computing napędza tworzenie wielozadaniowych zespołów IT
Firmy szybko wdrażają rozwiązania w zakresie wirtualizacji i chmury, aby dokonać konsolidacji i zredukować koszty, a także zwiększyć elastyczność, wydajność i prędkość dostarczania usług użytkownikom końcowym. W roku 2013 więcej firm utworzy wielozadaniowe zespoły IT z zakresu przetwarzania i przechowywania danych oraz tworzenia sieci, które będą zajmowały się jednocześnie rozwiązywaniem problemów oraz przewidywalnym i niezawodnym dostarczaniem aplikacji.

7. Sieci SDN i centra danych nabierają znaczenia
Przedsiębiorstwa zmierzają w stronę automatyzacji. Programowalna infrastruktura pozwala wizualizować i kontrolować sieć przy pomocy własnych narzędzi i zasadniczo "programować" ją według określonych parametrów. Dzięki zwirtualizowanym za pomocą oprogramowania sieciom i centrom danych coraz więcej firm będzie opracowywać takie strategie tworzenia centrów danych w 2013 roku, które umożliwią szybkie dostosowanie infrastruktury do potrzeb. Tworząc całe zespoły serwerów i sieci na bieżąco, nowe centra danych oferują elastyczność na poziomie, który nie był do tej pory dostępny.

8. Rozwój SaaS prowadzi do lepszej integracji
Dziś firmy korzystają przeważnie z całościowych pakietów SaaS. W roku 2013 integracja SaaS oraz usługi w zakresie przepływu pracy pozwolą stworzyć bardziej dynamiczne środowisko oferujące zarządzanie w czasie rzeczywistym użytkownikami końcowymi, komponentami aplikacji oraz środowiskami sieciowymi, takimi jak liczne lub rozproszone platformy chmurowe.

9. Skalowalność wciąż ważna dla przedsiębiorców
W roku 2013 doświadczymy niespotykanych dotąd ilości danych, użytkowników,  urządzeń, co wywoła jeszcze większy ruch w sieci. Czynniki takie jak konsolidacja, przesył wideo, środowiska chmurowe, odzyskiwanie danych, jak również wzrost organiczny, będą skłaniać przedsiębiorstwa do efektywniejszego wykorzystania pasma, ustanawiania priorytetów w ruchu oraz odpowiadania na wyzwania związane z opóźnieniem.

10. Federacyjny charakter danych
Koncept "Big Data" napędza analityczny ruch w sieci. Coraz więcej firm będzie poszukiwać sposobów konsolidacji oraz inwestycji w rozwiązania federacyjne (w tym te oparte na chmurze) by wydobywać, zbierać, przekształcać dane, a następnie przechowywać je w spójnym formacie.

Źródło: Riverbed