Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Badanie EMC - Firmy w Polsce koncentrują strategię rozwoju wokół IT

EMCFirma EMC opublikowała wyniki badania dotyczącego transformacji informatyki, które pokazują, że prawie 2/3 firm w Polsce wprowadza u siebie zmiany w funkcjach działu informatyki lub planuje wprowadzenie takich zmian w ciągu najbliższych 12 miesięcy.


Z badania wynika, że firmy oczekują od informatyki pomocy w realizacji celów biznesowych. 74 procent firm bezpośrednio koordynuje swoją strategię w dziedzinie informatyki z szerszymi celami biznesowymi, co świadczy o tym, że informatyka jest obecnie postrzegana bardziej jako stymulator wzrostu niż centrum kosztów.

Wyniki ankiety pokazują, że dla firm w Polsce najważniejsze są następujące cele biznesowe:
1. Zwiększanie przychodów - 59%
2. Opracowywanie nowych rozwiązań i produktów - 45%
3. Podnoszenie poziomu obsługi i zaangażowania klientów oraz komunikacji z nimi - 35%

Takie priorytety oznaczają, że firmy nie dążą już tylko do obniżania kosztów, lecz starają się aktywnie pobudzać wzrost. Wyniki te znajdują odbicie w podejściu firm do transformacji działów informatyki.

Badanie pokazało pięć głównych priorytetów polskich firm w dziedzinie informatyki:
1. Serwisowanie dotychczasowych technologii - sprzętu i oprogramowania - 60%
2. Zarządzanie ściślejszą integracją technologii (systemów, aplikacji i danych) oraz procesami - 49%
3. Tworzenie kopii zapasowych danych oraz ich odtwarzanie - 47%
4. Optymalizacja niezawodności, skalowalności i wydajności - 44%
5. Ochrona danych - 41%

Wnioski z badania
Kwalifikacje informatyków zmieniają się

Ankietapokazuje, że szybkiej transformacji ulegają nie tylko funkcje informatyki, lecz także zadania personelu informatycznego. Rośnie świadomość, że przetwarzanie w chmurze i analiza wielkich zbiorów danych (Big Data) - dwie najbardziej przełomowe technologie obecnej dekady - spowodują pojawienie się nowych specjalności w działach informatyki. 39 procent firm podało, że ich zdaniem przetwarzanie w chmurze spowoduje pojawienie się w ciągu najbliższych trzech lat nowych funkcji i zakresów odpowiedzialności personelu informatycznego. Według 28 procent takie same skutki wywołają wielkie zbiory danych. Te nowe specjalności to między innymi Cloud Architect (architekt systemów przetwarzania w chmurze) i Data Scientist (analityk danych). Firmy w Polsce uważają, że są przygotowane do tych zmian - 84 procent sądzi, że ich działy informatyki mają wystarczający poziom kwalifikacji i wiedzy, aby z powodzeniem realizować przyjęte priorytety.

Wielkie zbiory danych będą przyczyną nowych sukcesów i porażek
3 na 10 firm w Polsce uważa, że w przeciągu następnych pięciu lat analiza wielkich zbiorów danych przyczyni się do zmiany układu sił rynku. Natomiast 46 procent polskich firm podaje, że już wdrożyły narzędzia do analizy wielkich zbiorów danych lub planują ich wprowadzenie w najbliższych 12 miesiącach. Dla 28 procent zaawansowane zarządzanie i analiza danych jest priorytetem biznesowym. W związku z tym wydaje się, że w Polsce świadomość znaczenia analizy wielkich zbiorów danych dopiero się upowszechnia, przy czym występują znaczne różnice między firmami.

Dla polskich firm bardzo istotne jest zaufanie
W miarę jak analiza wielkich zbiorów danych nabiera znaczenia, polskie przedsiębiorstwa zaczynają zdawać sobie sprawę, że im cenniejsze są ich dane, tym większa jest potrzeba ich ochrony. 40 procent ankietowanych firm podało, że bezpieczeństwo danych i zarządzanie nimi mają dla nich duże znaczenie, a dla dalszych 37 procent równie ważne jest bezpieczeństwo sieci. Ponadto dla 47 procent respondentów priorytetowe znaczenie ma tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych. Wyniki te pokazują, jak ważne dla nowoczesnych polskich przedsiębiorstw stają się poufność, bezpieczeństwo i ochrona danych.

Chmura wypiera tradycyjną architekturę IT
Ponad 1/3 respondentów uważa, że w ciągu najbliższym trzech lat architektura zbudowana w oparciu o chmurę zastąpi w ich firmach tradycyjną infrastrukturę IT, a w branży konsultingowej udział tego typu rozwiązań będzie stanowić ok. 50%. Badanie to niezbicie wskazuje, że dla firm przetwarzanie w chmurze ogrywa istotną rolę w przekształcaniu ich operacji biznesowych. Jednakże badanie EMC również wykazało, że tylko 28% polskich firm uznało ten element za priorytetowy dla organizacji.

"Badanie wykazało, że firmy w Polsce w coraz większym stopniu przekształcają swoje infrastruktury informatyczne. Jest oczywiste, że te zmiany są wprowadzane z myślą o realizacji szerszych zamierzeń przedsiębiorstw, że transformacja informatyki nie jest celem samym w sobie, lecz czynnikiem ułatwiającym firmom odnoszenie sukcesów. Firmy, które chcą w pełni wykorzystać innowacyjne technologie, muszą zaakceptować powstanie nowych specjalizacji, takich jak Data Scientist i Cloud Architect, oraz nowe metody pracy. Dzięki transformacji działalności biznesowej, działów informatyki i struktury zatrudnienia polskie firmy uzyskają większą kontrolę nad swoimi operacjami oraz dokładniejszy obraz rynku, klientów i produktów" - powiedział Adam Wojtkowski, dyrektor generalny EMC Poland.

Źródło: EMC