Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Nowe narzędzia Quest Software do analizy danych Big Data

QuestQuest Software (obecnie część Dell Software Group) wprowadzi do oferty trzy nowe narzędzia wspomagające przedsiębiorstwa w szybszym wdrożeniu Hadoop i efektywnym wykorzystaniu dużych zbiorów danych (Big Data): Kitenga Analytics, Toad for Hadoop oraz SharePlex with Hadoop Capabilities.


Nowe produkty rozwiązują największe wyzwanie związane z Hadoop: niedobór technicznych i analitycznych umiejętności niezbędnych do zapewnienia odpowiednich analiz biznesowych w oparciu o ogromne ilości przechwyconych danych (ang. captured data).

Przy tworzeniu nowych produktów wspierających Big Data i Hadoop, Quest Software wykorzystał swoje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu danymi i bazami danych. Pozwoliło to opracować narzędzia, które umożliwiają analitykom, administratorom oraz programistom wejście do świata analityki Big Data, zarezerwowanego dotąd głównie dla specjalistów zajmujących się danymi (ang. data scientist).

Nowe produkty:
Kitenga Analytics - rozwiązanie pozwala analizować dane strukturalne, półstrukturalne i niestrukturalne przechowywane w Hadoop. Narzędzie zapewnia takie funkcje, jak np. wyszukiwanie tekstu czy uczenie się maszyn (ang. machine learning), a także oferuje zaawansowane i szczegółowe wizualizacje. Prosty w obsłudze interfejs nie wymaga od użytkownika zrozumienia skomplikowanego programowania lub samego stosu Hadoop. Kitenga Analytics usuwa zawiłości Hadoop, MapReduce i innych technicznych aspektów dużych zbiorów danych, pozwalając analitykom skupić się na wyszukiwaniu danych i ich analizie. Ponadto w połączeniuz rozwiązaniem Toad Business Intelligence Suite, Kitenga Analytics tworzy kompletne i samoobsługowe środowisko analityczne, które zapewnia pełne wsparcie dla analityków biznesowych i systemowych pracujących w wielu różnych środowiskach.
 
Toad for Hadoop - rozwiązanie Toad ma ponad 2 miliony użytkowników na całym świecie. W rankingu narzędzi do rozwoju i optymalizacji baz danych*, Toad w trzech kolejnych latach zajmował pierwsze miejsce. Najnowsza wersja tego rozwiązania została udoskonalona, aby pomóc programistom i administratorom DBA wypełnić lukę między tym, co już wiedzą o systemach zarządzania relacyjnymi bazami danych a zupełnie nowym światem Hadoop. Rozwiązanie będzie oferować zaawansowane funkcje, które pozwolą na kompleksowe zarządzanie platformą Hadoop. Ponadto Dodatkowo dzięki rozszerzeniu Quest Hadoop Connector możliwy będzie transfer danych między Oracle i Hadoop. Podobnie jak Toad dla innych platform, także Toad for Hadoop pozwoli zwiększyć wydajność i uprościćpracę programistów, administratorów baz danych oraz analityków.
 
SharePlex with Hadoop Capabilities - najnowsza wersja rozwiązania SharePlex for Oracle zapewni pełne wsparcie Hadoop. SharePlex - to narzędzie przeznaczone do replikacji baz danych Oracle w czasie rzeczywistym. Nowa wersja będzie bezproblemowo tworzyć wiele kopii danych Oracle, aby równocześnie przenieść je do innych środowisk Oracle i Hadoop bez przestojów. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorstw posiadających krytyczne systemy, które zawsze muszą być dostępne. SharePlex pozwoli zoptymalizować środowiska Oracle i Hadoop w zależności od wymagań i aktualnych potrzeb, takich jak wysokadostępność, analizy i raportowanie, przetwarzanie obrazu i tekstu czy ogólna archiwizacja. Architektura narzędzia pozwala na skalowalną dystrybucję danych on-premise, w chmurze oraz w wielu centrach danych zgodnie z zasadą „No Single Point of Failure” (SPoF - ang. brak pojedynczego punktu awarii).

Narzędzie Kitenga Analytics będzie dostępne na rynku jeszcze w tym miesiącu, natomiast Toad for Hadoop i SharePlex with Hadoop Capabilities pojawią się w ofercie na początku 2013 r.

Źródło: Quest Software