Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2012 roku

CitrixCitrix przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2012 roku, zakończony 30 września. W trzecim kwartale 2012 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 641 milionów USD, co stanowi wzrost o 13 procent, w porównaniu do 565 milionów USD, uzyskanych w trzecim kwartale 2011 roku.


Zysk netto za trzeci kwartał 2012 roku liczony z uwzględnieniem metodologii GAAP wyniósł 78 milionów USD lub 0,41 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 92 milionów USD lub 0,49 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w trzecim kwartale tego roku 128 milionów USD lub 0,68 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 121 milionów USD lub 0,64 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

"Mając na uwadze makro czynniki stwarzające podwyższoną niepewność wokół wydatków na IT jestem zadowolony z naszych wyników, jakie udało nam się osiągnąć w tym kwartale" - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix. "Jesteśmy świadkami dużej transformacji IT. Coraz większa mobilność i popularyzacja chmury sprawiają, że wiele firm na nowo ustala swoje priorytety związane z inwestycjami w nowoczesne technologie".

Najważniejsze informacje finansowe za trzeci kwartał 2012 roku W porównaniu do trzeciego kwartału 2011 roku:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 1 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 18 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 19 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 34 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 20 procent, w Ameryce o 7 procent, a w regionie Pacyfiku o 17 procent;
• Przychody odroczone sięgnęły 1,05 miliarda USD, w porównaniu z kwotą 834 milionów USD z 30 września 2011 roku;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 181 milionów USD, w porównaniu do 188 milionów USD w trzecim kwartale 2011 roku;
• W tym okresie firma wykupiła milion akcji przy średniej cenie 76.28 USD;
• Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 13 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 24 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

Źródło: Citrix