Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2012 roku

CitrixCitrix przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2012 roku, zakończony 30 września. W trzecim kwartale 2012 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 641 milionów USD, co stanowi wzrost o 13 procent, w porównaniu do 565 milionów USD, uzyskanych w trzecim kwartale 2011 roku.


Zysk netto za trzeci kwartał 2012 roku liczony z uwzględnieniem metodologii GAAP wyniósł 78 milionów USD lub 0,41 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 92 milionów USD lub 0,49 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP wyniósł w trzecim kwartale tego roku 128 milionów USD lub 0,68 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 121 milionów USD lub 0,64 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto liczony niezgodnie z metodologią GAAP nie uwzględnia skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

"Mając na uwadze makro czynniki stwarzające podwyższoną niepewność wokół wydatków na IT jestem zadowolony z naszych wyników, jakie udało nam się osiągnąć w tym kwartale" - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix. "Jesteśmy świadkami dużej transformacji IT. Coraz większa mobilność i popularyzacja chmury sprawiają, że wiele firm na nowo ustala swoje priorytety związane z inwestycjami w nowoczesne technologie".

Najważniejsze informacje finansowe za trzeci kwartał 2012 roku W porównaniu do trzeciego kwartału 2011 roku:
• Przychody ze sprzedaży produktów oraz licencji oprogramowania wzrosły o 1 procent;
• Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 18 procent;
• Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymania wzrosły o 19 procent;
• Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) wzrosły o 34 procent;
• Przychody w regionie EMEA wzrosły o 20 procent, w Ameryce o 7 procent, a w regionie Pacyfiku o 17 procent;
• Przychody odroczone sięgnęły 1,05 miliarda USD, w porównaniu z kwotą 834 milionów USD z 30 września 2011 roku;
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 181 milionów USD, w porównaniu do 188 milionów USD w trzecim kwartale 2011 roku;
• W tym okresie firma wykupiła milion akcji przy średniej cenie 76.28 USD;
• Kwartalna marża operacyjna, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 13 procent, bez zachowania zasad GAAP wyniosła 24 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, głównie związanych z przejęciami biznesowymi, a także kosztów wynagrodzeń w akcjach i konsekwencji podatkowych tych pozycji.

Źródło: Citrix