Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware aktualizuje vCloud Suite, rozszerzając funkcje zarządzania chmurą

VMwareVMware, globalny lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktur cloud computing, przedstawił uaktualnioną ofertę swoich rozwiązań do zarządzania chmurą, w tym wiele rozszerzeń niedawno wprowadzonego na rynek pakietu VMware vCloud Suite.


Nowy produkt wprowadzony w tym pakiecie, VMware vCloud Automation Center 5.1, oraz aktualizacja rozwiązania VMware IT Business Management Suite jeszcze bardziej uproszczą i zautomatyzują zarządzanie systemami oraz umożliwią działom informatycznym zarządzanie usługami w wielu heterogenicznych chmurach.

"Od około dziesięciu lat firmy różnej wielkości inwestują w wirtualizację. Teraz wykorzystują te inwestycje, aby zmodernizować swoje systemy informatyczne, tworząc programowo zdefiniowane centra przetwarzania danych. Rozwiązania VMware radykalnie zmieniają sposób zarządzania środowiskiem chmury. Umożliwiają firmom podejmowanie działań w skali całego takiego środowiska, a działom informatycznym - funkcjonowanie w charakterze dostawcy usług informatycznych dla przedsiębiorstwa" - powiedział Raghu Raghuram, wiceprezes ds. infrastruktur chmury i zarządzania nimi w firmie VMware.

Rozwiązania VMware Cloud Management ułatwiają utworzenie programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych oraz maksymalizację wydajności i elastyczności środowisk przetwarzania w chmurze. Zarządzanie chmurami hybrydowymi i heterogenicznymi za pomocą rozwiązań VMware obejmuje trzy główne obszary:
• Konfigurowanie usług w chmurze: Automatyczne konfigurowanie infrastruktur, aplikacji i komputerów desktop jako usług oraz zarządzanie nimi zgodnie z politykami ustalonymi przez firmę i dział informatyczny.
• Zarządzanie operacjami w chmurze: Funkcje analityczne zapewniające wydajność i efektywność infrastruktury chmury oraz jej zgodność z przepisami.
• Zarządzanie funkcjami biznesowymi w chmurze: Zarządzanie usługami w chmurze jako strategiczny aspekt działalności działu informatycznego traktowanego jak firma.

"Elastyczność i skalowalność, którą zyskaliśmy dzięki chmurze publicznej opartej na systemie VMware, umożliwia nam szybsze wdrażanie aplikacji i usług biznesowych o znaczeniu strategicznym. Inwestycje w rozwiązania VMware pomogły nam w uproszczeniu i zautomatyzowaniu zarządzania chmurą. W rezultacie Columbia Sportswear może znacznie szybciej reagować na nowe możliwości biznesowe i rynkowe" - powiedział Fred Pond, wiceprezes i dyrektor ds. informatycznych firmy Columbia Sportswear.

VMware wprowadza znaczne rozszerzenia elementów pakietu vCloud Suite dotyczących zarządzania:
• vCloud Automation Center 5.1 - udostępnianie infrastruktury i komputerów desktop w wielu środowiskach przetwarzania w chmurze. Chcąc ułatwić klientom konfigurowanie usług informatycznych, VMware wprowadza nowy składnik pakietu VMware vCloud Suite o nazwie VMware vCloud Automation Center 5.1. Jest on oparty na rozwiązaniach firmy DynamicOps, którą VMware przejął w 2012 r., i pełni funkcję narzędzia do zarządzania usługami. Umożliwia zgodne z regułami udostępnianie usług w chmurach prywatnych i publicznych opartych na systemie VMware, infrastrukturach fizycznych, wielu hiperwizorach usług Amazon Web Services.

Ten nowy produkt umożliwi upoważnionym administratorom, programistom i użytkownikom biznesowym żądanie nowych usług informatycznych lub zarządzanie istniejącymi zasobami za pomocą portalu samoobsługowego, który jest w zasadzie witryną obejmującą całe środowisko chmury hybrydowej. Ponadto VMware vCloud Automation Center 5.1 będzie zintegrowany z rozwiązaniem VMware Cloud Director, co umożliwi klientom wykorzystanie wirtualnych centrów przetwarzania danych, obejmujących usługi konfigurowane programowo z pakietu VMware vCloud Suite, a także z rozwiązaniem vCenter Orchestrator, które zautomatyzuje przepływy procesów informatycznych obejmujące zarówno środowisko VMware, jak też używane przez klienta narzędzia i procesy dotyczące zarządzania.

• vFabric Application Director 5.0 - konfigurowanie aplikacji w dowolnym środowisku przetwarzania w chmurze vFabric Application Director standaryzuje i przyspiesza tworzenie modeli aplikacji wielowarstwowych oraz wdrażanie tych aplikacji w dowolnym środowisku przetwarzania w chmurze. Pozwala łatwo tworzyć szablony z wykorzystaniem standardowych, zatwierdzonych wcześniej składników systemu operacyjnego i oprogramowania warstwy pośredniej. vFabric Application Director 5.0 został zoptymalizowany pod kątem środowisk przetwarzania w chmurze opartych na systemie VMware vCloud Suite. Umożliwia wykorzystanie tych samych szablonów do wdrażania aplikacji w wielu środowiskach wirtualnych i chmurach hybrydowych, w tym również jak Amazon EC2.

W nowej wersji tego rozwiązania VMware po raz kolejny rozszerzył wsparcie aplikacji vFabric Application Director, które teraz obejmuje wszystkie aplikacje pakietowe firmy Microsoft (Exchange, SQL Server, SharePoint) oraz aplikacje niestandardowe (Java,.Net, Ruby on Rails). VMware vFabric Application Director uprości również bieżące prace związane z utrzymaniem aplikacji, takie jak tworzenie kodu i konfiguracja, umożliwi ich automatyczną rozbudowę w miarę rozwoju firmy.

• vCenter Operations Management Suite 5.6 - wbudowane, zintegrowane rozwiązanie do zarządzania operacjami w chmurze Pakiet vCenter Operations Management Suite oferuje opatentowane funkcje analityczne, które integrują zarządzanie wydajnością, mocą obliczeniową i konfiguracją. Umożliwiają one klientom wyspecjalizowanym w analizie danych zapewnienie wymaganych poziomów usług w chmurach hybrydowych. Pakiet ten pozwoli firmom na podwojenie oszczędności operacyjnych osiąganych dotychczas w środowisku VMware vSphere®. Od tej nowej wersji VMware wprowadził funkcje zarządzania wydajnością pakietu VMware vCenter Operations Suite, we wszystkich wersjach rozwiązania VMware vSphere.

Rozszerzenia dodane w wersji VMware vCenter Operations Suite 5.6 są związane ze strategią VMware, która ma na celu łączenie różnych aspektów zarządzania. Wprowadzają one w konsoli operacyjnej nowe informacje, dzięki którym klienci mogą dostosowywać swoje systemy informatyczne do wymagań prawnych i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Te nowe zobrazowane informacje, połączone w grupy, można łatwo modyfikować stosownie do potrzeb. Ułatwiają one lepsze dostosowanie działań działu informatycznego do celów biznesowych firmy. W skład pakietu VMware vCenter Operations Management Suite 5.6 wejdzie również rozwiązanie VMware vFabric Hyperic, służące do monitorowania aplikacji. Pomoże ono w prewencyjnym zarządzaniu stanem aplikacji o znaczeniu strategicznym, takich jak Microsoft SQL Server, Exchange, SharePoint, Windows OS, baza danych Oracle Database i niestandardowe aplikacje w języku Java.

• vCloud Connector 2.0 - rozszerzenie systemów na środowiska chmur hybrydowych VMware wprowadza istotne rozszerzenia w rozwiązaniu VMware vCloud Connector, które pozwala na przenoszenie maszyn wirtualnych i aplikacji w środowiskach chmur prywatnych vSphere i vCloud Director, a także chmur publicznych obsługiwanych przez dostawców usług VMware vCloud. vCloud Connector 2.0 umożliwia rozszerzenie sieci i katalogów zadań na środowiska chmur hybrydowych, co w praktyce oznacza rozszerzenie logicznych granic centrum przetwarzania danych bez potrzeby zmiany konfiguracji sieci lub ustawień podczas przenoszenia zadań. Ponadto ułatwia rozproszonym zespołom koordynację pracy. Każdy pracownik ma jeden zsynchronizowany katalog zadań, który obejmuje całe środowisko chmury.

Według Gartnera technologie przetwarzania w chmurze sprawiają, że wzrasta rola działu informatycznego jako dostawcy usług informatycznych dla firmy. Aby wdrożenie takiej technologii zakończyło się sukcesem, zarówno infrastruktura informatyczna, jak i działania podejmowane przez dział informatyczny muszą mieć charakter prewencyjny. Potrzebne są wstępnie zdefiniowane reguły, poziomy usług i działania, które będą wykonywane automatycznie w środowisku uruchamiania programów.

Pakiet VMware IT Business Management Suite 7.5 umożliwia zarządzanie procesami biznesowymi w środowisku chmury

Technologie przetwarzania w chmurze mają coraz większe znaczenie strategiczne. Działy informatyczne potrzebują więc rozwiązań, które ułatwią im efektywne zarządzanie systemami w środowisku chmury poprzez pomiary wydajności i kosztów wszystkich usług działających w takim środowisku, dotyczących infrastruktury, aplikacji i obsługi użytkowników. Pakiet VMware IT Business Management Suite umożliwia śledzenie kosztów, jakości i wartości usług w chmurze, ułatwia ocenę operacji informatycznych pod względem biznesowym oraz pomaga w podejmowaniu decyzji opartych na faktach i zgodnych z celami firmy. W rezultacie dział informatyczny może zmienić swoją rolę w firmie, stając się dla niej dostawcą usług informatycznych.

VMware wprowadza na rynek pakiet VMware IT Business Management Suite 7.5 z nowym modułem testowania wydajności rozwiązań informatycznych, który obejmuje ponad 3500 pomiarów w 18 domenach. Umożliwi on działom informatycznym porównywanie swojej wydajności z podobnymi jednostkami w branży. Nowa wersja pakietu oferuje również rozszerzenia rozwiązania IT Finance Manager, dzięki którym tworzenie budżetów stanie się jeszcze prostsze i bardziej zautomatyzowane.

Przewiduje się, że uaktualnione wersje rozwiązań VMware do zarządzania w chmurze pojawią się na rynku w IV kwartale 2012 r. Pakiet VMware vCloud Suite, w którego skład wejdą rozwiązania VMware vCloud Automation Center 5.1, VMware vCloud Connector 2.0, VMware vCenter Operations Management Suite 5.6 i vFabric Application Director 5.0, będzie sprzedawany z licencjami na procesor bez ograniczeń co do liczby rdzeni, maszyn wirtualnych lub pamięci vRAM. Ceny pakietu wyniosą od 4995 USD na procesor.

Źródło: VMware