Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

HP wprowadzi na rynek kontroler oraz oprogramowanie dla sieci SDN

HPHP zapowiedział wprowadzenie na rynek pierwszych w branży kompleksowych technologii sieciowych (software-defined network - SDN) opartych na otwartych standardach, sterowanych przez niezależne, centralne oprogramowanie. Przeniesienie inteligencji oprogramowania przełącznika na zewnątrz do centralnego kontrolera pozwala w sposób dużo efektywniejszy kontrolować zdarzenia w sieci z pojedynczego punktu.


W skład rozwiązania HP Virtual Application Networks wchodzi kontroler SDN, oprogramowanie zarządzające SDN oraz fizyczne przełączniki bazujące na SDN. Pozwala ono klientom  wykorzystać w pełni potencjał technologii SDN poprzez uniezależnienie swoich sieci od producentów sprzętu oraz poprzez użycie standardowego, wyniesionego z przełączników modułu zarządzającego.

HP jest pierwszym producentem, oferującym technologie programowo definiowanych sieci dla wszystkich trzech elementów - fizycznej infrastruktury, kontrolera oraz systemu zarządzania - tak aby uprościć i zwizualizować zarządzanie kontrolerem.

"Aby sprostać wyzwaniom stwarzanym przez sieci starszego typu, przedsiębiorstwa potrzebują możliwości kompleksowej automatyzacji sieci poprzez wykorzystanie technologii SDN do uniezależnienia płaszczyzny sterowania od infrastruktury fizycznej. Aby zapewnić najwyższą wydajność i prostotę oraz maksymalne wykorzystanie zasobów, klienci muszą zadbać o wdrożenie technologii SDN w całej sieci - od infrastruktury sprzętowej, poprzez płaszczyznę sterowania, po aplikacje, a także od centrum przetwarzania danych po komputery stacjonarne. Jest to warunek konieczny do rozwiązania obecnych problemów ze złożonością sieci, a także zwiększenia sprawności biznesowej przedsiębiorstwa" - powiedział Joe Skorupa, wybitny analityk i wiceprezes firmy Gartner.

Zalety technologii typu SDN:
• możliwość zarządzania całą infrastrukturą sieci w jednym centralnym miejscu,
• uniezależnienie od oprogramowania infrastruktury sprzętowej dowolnego producenta,
• możliwość łatwego i szybkiego oraz skalowalnego, dostosowanego do potrzeb, zautomatyzowanego autokonfigurowania sieci w zależności od aktualnie pojawiających się w niej aplikacji.

W miarę przechodzenia firm na przetwarzanie rozproszone, w środowiskach mocno skonsolidowanych i zwirtualizowanych okazuje się, że ręczne konfigurowanie sieci z poziomu interfejsu wiersza poleceń (command-line interface - CLI) jest podatne na błędy, zabiera zbyt dużo czasu oraz angażuje zbyt wiele zasobów ludzkich. Technologia typu SDN pozwala na zarządzanie całą infrastrukturą sieci w jednym centralnym miejscu, uniezależnia od sprzętu warstwę programową, która dotychczas była "zaszyta w sprzęcie", Umożliwia łatwe, szybkie oraz skalowalne zautomatyzowane autokonfigurowanie sieci w zależności od aktualnie pojawiających się w niej aplikacji, które jest również dostosowane do potrzeb wynikających np. z wirtualizacji.

Warstwa infrastruktury sprzętowej zapewnia otwarty dostęp do sterowania urządzeniami za pośrednictwem protokołu OpenFlow, który pozwala zautomatyzować konfigurację i bieżące utrzymanie sprzętu.

Warstwa kontrolera sterującego zapewnia scentralizowane zarządzanie. Nowy kontroler HP Virtual Application Networks SDN pozwala oddzielić sprzęt fizyczny (którego rola została zminilalizowana do wykonania decyzji kontrolera) od warstwy logicznej sieci. Dzięki temu, że kontroler widzi zdarzenia występujące w całej sieci i podejmuje decyzję o kształtowaniu ruchu (inaczej niż w dotychczasowej sieci, gdzie przełącznik miał wiedzę tylko o tym jak ruch wyglądał wewnątrz niego samego).

Warstwa aplikacji zarządzającej udostępnia programowalne interfejsy, które umożliwiają automatyczne uruchomienie gotowych skryptów. Nowe oprogramowanie HP Virtual Cloud Networks umożliwia operatorom chmur obliczeniowych czy też dużych sieci DataCenter zestaw gotowych skryptów do automatyzacji najbardziej popularnych zachowań sieci. To pozwala na bardzo szybkie i sprawne wdrożenie nowych usług i aplikacji w środowisku, które jest współdzielone tak aby każda usługa i aplikacja działając na fizycznie tych samych urządzeniach pracowała w środowisku zwirtualizowanym w sposób sprawny, szybki, odizolowany od reszty aplikacji i bezpieczny.

W warstwie aplikacji działa też nowe oprogramowanie HP Sentinel Security, które automatyzuje kontrolę nad dostępem i zapobieganie włamaniom do sieci za pomocą przełącznika z obsługą OpenFlow i kontrolera SDN HP. W rezultacie klienci mogą uniknąć złożoności i kosztów związanych z użytkowaniem wyspecjalizowanych dedykowanych zewnętrznych urządzeń sieciowych (Firewall, IPS, NgFw).

Kontroler HP Virtual Application Networks SDN pojawi się w sprzedaży na całym świecie w drugiej połowie 2013 r. Aplikacja HP Virtual Cloud Networks pojawi się w sprzedaży na całym świecie w drugiej połowie 2013 r. Aplikacja HP Sentinel Security jest już dostępna w przedsprzedaży dla wybranych klientów. Obsługa protokołu OpenFlow jest już dostępna na przełącznikach sieciowych HP po zainstalowaniu odpowiedniej aktualizacji oprogramowania.

Źródło: HP