Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

QuorumSoft wydaje Alike v2.5.0 (Build 4442)

AlikeFirma QuorumSoft zaktualizowała Alike, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą hypervisora Citrix XenServer. Nowe wydanie oznaczono numerem 2.5.


W Alike v2.5.0 (Build 4442) wprowadzono szereg innowacji technicznych, usprawniających proces tworzenia kopi zapasowych (backup) i przywracania po awarii (recovery). Ponad to rozwiązano problemy pojawiające się ze snapshotami w XenServer.

Nowa technologia Q-Hybrid Backup zapewnia innowacyjne podejście do tworzenia kopii zapasowych, umożliwiając tworzenie kopii zapasowych bez tzw. wyciszenia (quiesced), polegając na migawkach wbudowanych w XenServer. Ponad to Q-Hybrid zapewnia ochronę wolumenów maszyn wirtualnych, które nie są widoczne dla hypervisora, włączając gości rozlokowanych z wykorzystaniem  iSCSI.

Najważniejsze zmiany w Alike 2.5.0
• Mechanizm Q-Hybrid dostępny dal wszystkich gości z systemem Windows
• Ulepszony silnik deduplikacji obniżający I/O dla sieci
• Nowy algorytm kompresji, zapewniający wyższą wydajność przy obniżonym wykorzystaniu procesora
• Nowe wersje graficznych raportów
• Usprawniony harmonogram zadań backupowych
• Jednorazowa kopia zapasowa dostępna przy każdej maszynie wirtualnej poprzez prawy klik myszką
• poprawiono kilka drobnych błędów wykrytych w poprzedniej wersji

Alike dostępny jest w 3 edycjach, Free - bezpłatnej, z ograniczonymi możliwościami sporządzania kopii zapasowych maszyn wirtualnych w obrębie jednego hosta XenServer, ograniczoną liczbą wersji każdej z backupowanych maszyn wirtualnych i maksymalnie trzema zadaniami w harmonogramie oraz dwóch edycjach płatnych - Alike Standard i Alike DR, umożliwiających backup i odzyskiwanie nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych i nielimitowaną ilość zadań w harmonogramie,  dostępnych odpowiednio w cenach po 899 USD/host i 1189 USD/host.

Najnowszą wersję Alike można pobrać ze strony producenta.