Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability
#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability

Firma Veeam Software, w trakcie konferencji VeeamON 2017, poinformowała o rozszerzeniu platformy Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform o nowy framework Universal Storage API oraz rozszerzenie ekosystemu partnerów strategicznych.

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware tworzy nowy model operacyjny w erze przetwarzania w chmurze

VMwareVMware, światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury przetwarzania w chmurze, przedstawił podczas VMworld 2012 nowe usługi Cloud Ops obejmujące ochronę praw autorskich (IP) oraz doradztwo, transformację i szkolenia.


Nowe usługi pomagają firmom w tworzeniu i prowadzeniu wydajnych i sprawnie działających działów informatycznych, zatrudnianiu i kształceniu pracowników tych działów oraz mierzeniu ich wyników. Usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi ułatwią działom IT wdrożenie nowego modelu operacyjnego opartego na chmurze, który zapewnia większe korzyści i sprzyja innowacjom.

Usługi Cloud Ops są częścią przedstawionego podczas VMworld kompleksowego rozwiązania vCloud Suite. VMware wykorzystał w nich swoje doświadczenie, które zdobył, pomagając kilkuset klientom na całym świecie w podejmowaniu decyzji w tworzeniu, eksploatacji i optymalizacji chmur publicznych i prywatnych. Na podstawie sprawdzonych wdrożeń powstał nowy model operacyjny. Działy informatyczne odchodzą od reaktywnej, taktycznej relacji z przedsiębiorstwem, coraz częściej przyjmując rolę strategicznego partnera, który ułatwia firmie tworzenie innowacji i osiągnięcie przewagi nad konkurencją.

"Klienci decydujący się na Clouds Ops zauważają znaczną poprawę w zakresie efektywności, elastyczności i niezawodności. Zauważyliśmy, że niektórzy z klientów VMware obniżyli koszty pracy nawet o 25%, uwalniając jednocześnie środki z tzw. re-inwestycji i przekierowując je na rozwój nowych usług oraz wzmocnienie przewagi konkurencyjnej" - powiedział Carl Eschenbach, dyrektor generalny i jeden z prezesów VMware.

VMware uruchamia również Forum Cloud Ops, na którym partnerzy w dziedzinie doradztwa i integracji będą wspólnie pracować nad dalszym rozwojem tego nowego modelu operacyjnego. Wraz z VMware firmy te będą przekazywać swoją wiedzę społeczności klientów, aby pomóc im w zwiększeniu wydajności, niezawodności i elastyczności dzięki temu nowemu modelowi. Wśród członków założycieli Forum Cloud Ops znajdują się firmy Canopy, Capgemini, CGI, CSC, Dell, Deloitte, EMC, HP, Infosys, T-Systems i VMware. W przyszłości może zwiększyć się liczba firm partycypujących w Cloud Ops Forum.

Podobnie jak wiele innych „zmian pokoleniowych” w branży informatycznej przejście do środowisk przetwarzania w chmurze nie ogranicza się do samej technologii. W usługach Cloud Ops i Forum Cloud Ops VMware wziął więc pod uwagę wymagania współczesnych firm, w których planowanie przekształceń środowiska informatycznego wymaga uwzględnienia elementów kulturowych, finansowych, politycznych i procesowych.

"Nowe środowisko informatyczne będzie elastyczne nie tylko pod względem technologii, ale również ludzi. Firmy muszą odejść od tradycyjnego modelu zarządzania zmianą opartego na projektach i zbudować bardziej dojrzały model kompetencji zwany »płynnością organizacyjną« (organizational liquidity). Wówczas dział informatyczny przyniesie większe korzyści, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych" - powiedziała Diane Berry, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner, w raporcie IT Workforce: The Road to 2016 and Beyond („Pracownicy działów informatycznych: perspektywy do roku 2016 i później”) opublikowanym
w 2012 r.

Zarówno usługi Cloud Ops, jak i Forum Cloud Ops pomagają odpowiedzieć na pytania, jak zbudować środowisko przetwarzania w chmurze, korzystać z niego, rekrutować pracowników, którzy będą je obsługiwać i jak mierzyć wyniki tego środowiska, aby zwiększyć wydajność firmy i stworzyć optymalne warunki do powstawania innowacji. Dotyczy to w szczególności następujących czterech obszarów:
Procesy i kontrola. Działy informatyczne coraz częściej wdrażają dynamiczne i zautomatyzowane modele działające w chmurze, co wymaga zmiany wielu procesów. Usługi Cloud Ops pomagają firmom w tych przekształceniach i ułatwiają maksymalizację korzyści z nowych rozwiązań. Obejmują one m.in. usługi na żądanie, automatyczną konfigurację i wdrażanie, prewencyjne zarządzanie incydentami i problemami, zabezpieczenia oparte na regułach, zarządzanie ryzykiem i zgodnością z przepisami oraz zarządzanie finansami środowiska informatycznego oparte na rzeczywistym wykorzystaniu zasobów.
Zasoby ludzkie i organizacja. Bezpieczna, elastyczna i skalowalna technologia jest podstawą każdej efektywnej strategii informatycznej. Wydajność i szybkość reagowania środowiska informatycznego zależy jednak również od ludzi i odpowiedniej organizacji zespołów. Usługi Cloud Ops oferują plan zmian organizacyjnych, który obejmuje utworzenie „centrum doskonałości przetwarzania w chmurze”
(Cloud Center of Excellence) oraz nowy system szkoleń i certyfikatów oparty na pełnionych rolach.
Technologia i architektura oprogramowania. Wydajne i niezawodne usługi Cloud Ops wymagają elastycznej, zautomatyzowanej i odpornej na błędy infrastruktury. Infrastrukturę taką oferuje zdefiniowane programowo centrum przetwarzania danych VMware. VMware vCloud Suite 5.1 to pierwsze rozwiązanie, które umożliwia stworzenie takiego centrum. Łączy ono najlepsze rozwiązania VMware w zakresie wirtualizacji, obsługi infrastruktury przetwarzania w chmurze i zarządzania w jednym produkcie, który znacznie upraszcza wdrażanie technologii dostosowanych do wymagań przetwarzania w chmurze.
Tworzenie modeli finansowych i pomiary wyników. Usługi Cloud Ops obejmują nie tylko standardowe monitorowanie wydajności, ale również nowy, dostosowany do środowisk przetwarzania w chmurze model pomiarów oparty na nowoczesnych parametrach wydajności, elastyczności i niezawodności. Nowością są również funkcje ITBM (IT Business Management), które wprowadzają zarządzanie finansowe środowiskiem informatycznym na poziomie usług.

Przedstawione podczas VMworld usługi i Forum Cloud Ops pomogą szefom i zespołom w zarządzaniu tymi przekształceniami. Nowe rozwiązania i usługi obejmą w szczególności:  
Nowe usługi przetwarzania w chmurze. Umożliwiają one klientom tworzenie struktur ułatwiających współpracę w dziedzinie analizowania, projektowania i wdrażania rozwiązań działających w chmurze.
Nowe i zaktualizowane usługi doradztwa w zakresie technologii. Dzięki tym usługom klienci mogą szybko zdobyć fachową wiedzę i doświadczenie w zakresie przetwarzania w chmurze oraz pierwszego w branży kompleksowego, zintegrowanego pakietu infrastruktury chmury - VMware vCloud Suite.
Nowy program edukacji i certyfikatów. Umożliwia on klientom zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego projektowania, eksploatowania i rozwijania swoich środowisk przetwarzania w chmurze.
VMware Architecture Toolkit (vCAT) 3.0. Ten zestaw dokumentów pomaga klientom w zbudowaniu rozwiązania działającego w chmurze z wykorzystaniem technologii, zalecanych praktyk i nowatorskich narzędzi, które zostały przetestowane w praktyce przez przedsiębiorstwa i operatorów środowisk przetwarzania w chmurze.

Nowe usługi Cloud Ops w zakresie doradztwa, przekształceń i edukacji są już dostępne, a w roku 2013 zostaną rozszerzone o dodatkowe zasoby.

Źródło: VMware