Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware tworzy nowy model operacyjny w erze przetwarzania w chmurze

VMwareVMware, światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury przetwarzania w chmurze, przedstawił podczas VMworld 2012 nowe usługi Cloud Ops obejmujące ochronę praw autorskich (IP) oraz doradztwo, transformację i szkolenia.


Nowe usługi pomagają firmom w tworzeniu i prowadzeniu wydajnych i sprawnie działających działów informatycznych, zatrudnianiu i kształceniu pracowników tych działów oraz mierzeniu ich wyników. Usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi ułatwią działom IT wdrożenie nowego modelu operacyjnego opartego na chmurze, który zapewnia większe korzyści i sprzyja innowacjom.

Usługi Cloud Ops są częścią przedstawionego podczas VMworld kompleksowego rozwiązania vCloud Suite. VMware wykorzystał w nich swoje doświadczenie, które zdobył, pomagając kilkuset klientom na całym świecie w podejmowaniu decyzji w tworzeniu, eksploatacji i optymalizacji chmur publicznych i prywatnych. Na podstawie sprawdzonych wdrożeń powstał nowy model operacyjny. Działy informatyczne odchodzą od reaktywnej, taktycznej relacji z przedsiębiorstwem, coraz częściej przyjmując rolę strategicznego partnera, który ułatwia firmie tworzenie innowacji i osiągnięcie przewagi nad konkurencją.

"Klienci decydujący się na Clouds Ops zauważają znaczną poprawę w zakresie efektywności, elastyczności i niezawodności. Zauważyliśmy, że niektórzy z klientów VMware obniżyli koszty pracy nawet o 25%, uwalniając jednocześnie środki z tzw. re-inwestycji i przekierowując je na rozwój nowych usług oraz wzmocnienie przewagi konkurencyjnej" - powiedział Carl Eschenbach, dyrektor generalny i jeden z prezesów VMware.

VMware uruchamia również Forum Cloud Ops, na którym partnerzy w dziedzinie doradztwa i integracji będą wspólnie pracować nad dalszym rozwojem tego nowego modelu operacyjnego. Wraz z VMware firmy te będą przekazywać swoją wiedzę społeczności klientów, aby pomóc im w zwiększeniu wydajności, niezawodności i elastyczności dzięki temu nowemu modelowi. Wśród członków założycieli Forum Cloud Ops znajdują się firmy Canopy, Capgemini, CGI, CSC, Dell, Deloitte, EMC, HP, Infosys, T-Systems i VMware. W przyszłości może zwiększyć się liczba firm partycypujących w Cloud Ops Forum.

Podobnie jak wiele innych „zmian pokoleniowych” w branży informatycznej przejście do środowisk przetwarzania w chmurze nie ogranicza się do samej technologii. W usługach Cloud Ops i Forum Cloud Ops VMware wziął więc pod uwagę wymagania współczesnych firm, w których planowanie przekształceń środowiska informatycznego wymaga uwzględnienia elementów kulturowych, finansowych, politycznych i procesowych.

"Nowe środowisko informatyczne będzie elastyczne nie tylko pod względem technologii, ale również ludzi. Firmy muszą odejść od tradycyjnego modelu zarządzania zmianą opartego na projektach i zbudować bardziej dojrzały model kompetencji zwany »płynnością organizacyjną« (organizational liquidity). Wówczas dział informatyczny przyniesie większe korzyści, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych" - powiedziała Diane Berry, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner, w raporcie IT Workforce: The Road to 2016 and Beyond („Pracownicy działów informatycznych: perspektywy do roku 2016 i później”) opublikowanym
w 2012 r.

Zarówno usługi Cloud Ops, jak i Forum Cloud Ops pomagają odpowiedzieć na pytania, jak zbudować środowisko przetwarzania w chmurze, korzystać z niego, rekrutować pracowników, którzy będą je obsługiwać i jak mierzyć wyniki tego środowiska, aby zwiększyć wydajność firmy i stworzyć optymalne warunki do powstawania innowacji. Dotyczy to w szczególności następujących czterech obszarów:
Procesy i kontrola. Działy informatyczne coraz częściej wdrażają dynamiczne i zautomatyzowane modele działające w chmurze, co wymaga zmiany wielu procesów. Usługi Cloud Ops pomagają firmom w tych przekształceniach i ułatwiają maksymalizację korzyści z nowych rozwiązań. Obejmują one m.in. usługi na żądanie, automatyczną konfigurację i wdrażanie, prewencyjne zarządzanie incydentami i problemami, zabezpieczenia oparte na regułach, zarządzanie ryzykiem i zgodnością z przepisami oraz zarządzanie finansami środowiska informatycznego oparte na rzeczywistym wykorzystaniu zasobów.
Zasoby ludzkie i organizacja. Bezpieczna, elastyczna i skalowalna technologia jest podstawą każdej efektywnej strategii informatycznej. Wydajność i szybkość reagowania środowiska informatycznego zależy jednak również od ludzi i odpowiedniej organizacji zespołów. Usługi Cloud Ops oferują plan zmian organizacyjnych, który obejmuje utworzenie „centrum doskonałości przetwarzania w chmurze”
(Cloud Center of Excellence) oraz nowy system szkoleń i certyfikatów oparty na pełnionych rolach.
Technologia i architektura oprogramowania. Wydajne i niezawodne usługi Cloud Ops wymagają elastycznej, zautomatyzowanej i odpornej na błędy infrastruktury. Infrastrukturę taką oferuje zdefiniowane programowo centrum przetwarzania danych VMware. VMware vCloud Suite 5.1 to pierwsze rozwiązanie, które umożliwia stworzenie takiego centrum. Łączy ono najlepsze rozwiązania VMware w zakresie wirtualizacji, obsługi infrastruktury przetwarzania w chmurze i zarządzania w jednym produkcie, który znacznie upraszcza wdrażanie technologii dostosowanych do wymagań przetwarzania w chmurze.
Tworzenie modeli finansowych i pomiary wyników. Usługi Cloud Ops obejmują nie tylko standardowe monitorowanie wydajności, ale również nowy, dostosowany do środowisk przetwarzania w chmurze model pomiarów oparty na nowoczesnych parametrach wydajności, elastyczności i niezawodności. Nowością są również funkcje ITBM (IT Business Management), które wprowadzają zarządzanie finansowe środowiskiem informatycznym na poziomie usług.

Przedstawione podczas VMworld usługi i Forum Cloud Ops pomogą szefom i zespołom w zarządzaniu tymi przekształceniami. Nowe rozwiązania i usługi obejmą w szczególności:  
Nowe usługi przetwarzania w chmurze. Umożliwiają one klientom tworzenie struktur ułatwiających współpracę w dziedzinie analizowania, projektowania i wdrażania rozwiązań działających w chmurze.
Nowe i zaktualizowane usługi doradztwa w zakresie technologii. Dzięki tym usługom klienci mogą szybko zdobyć fachową wiedzę i doświadczenie w zakresie przetwarzania w chmurze oraz pierwszego w branży kompleksowego, zintegrowanego pakietu infrastruktury chmury - VMware vCloud Suite.
Nowy program edukacji i certyfikatów. Umożliwia on klientom zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego projektowania, eksploatowania i rozwijania swoich środowisk przetwarzania w chmurze.
VMware Architecture Toolkit (vCAT) 3.0. Ten zestaw dokumentów pomaga klientom w zbudowaniu rozwiązania działającego w chmurze z wykorzystaniem technologii, zalecanych praktyk i nowatorskich narzędzi, które zostały przetestowane w praktyce przez przedsiębiorstwa i operatorów środowisk przetwarzania w chmurze.

Nowe usługi Cloud Ops w zakresie doradztwa, przekształceń i edukacji są już dostępne, a w roku 2013 zostaną rozszerzone o dodatkowe zasoby.

Źródło: VMware