Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Big Data - badanie IDC na zlecenie Hitachi Data Systems

HitachiFirma analityczna IDC na zlecenie Hitachi Data Systems przeprowadziła badanie na temat dużych zbiorów danych (z ang. „big data”). Badania te pokazują, że europejscy dyrektorzy ds. informacji wciąż mają problemy ze sformułowaniem efektywnej strategii w zakresie dużych zbiorów danych.


"Czas przyjąć szerszą perspektywę. Jest wiele powodów, aby nie postrzegać danych jako brzemienia, zagrożenia, kosztu albo niepożądanego ubocznego koszu innych działań. Przykład myślących przyszłościowo działów IT pokazuje, że dane można uznać za część produkcji firmy, a zatem za część jej ogólnej wartości" - powiedział Tomasz Jangas, Senior Solutions Consultant w Hitachi Data Systems Poland.

Korzyści i bariery związane z dużymi zbiorami danych
• 30 proc. badanych organizacji zaczęło wykorzystywać duże zbiory danych (Big Data) lub planuje zacząć w ciągu następnych 24 miesięcy.
• 10 proc. zaczęło wdrażać rozwiązania do zarządzania dużymi zbiorami danych, a 10 proc. twierdzi, że nigdy tego nie zrobi.
• Ogółem za trzy najważniejsze zalety dużych zbiorów danych uznano łatwiejsze planowanie i budżetowanie, lepszy wgląd w obszary ograniczania kosztów oraz analizę i ograniczanie ryzyka, przy czym wszystkie trzy cieszyły się niemal jednakowym zainteresowaniem.
• Ponad 40 proc. respondentów twierdzi, że koszty nadal hamują wdrażanie rozwiązań do zarządzania dużymi zbiorami danych. W dalszej kolejności wymieniano brak środków budżetowych i brak klarownego zwrotu z inwestycji. Co ciekawe, łatwiejsze planowanie
i budżetowanie przytaczano jak największą zaletę dużych zbiorów danych.
• Trzy pierwsze segmenty danych, które organizacje zamierzą zintegrować z rozwiązaniami do zarządzania dużymi zbiorami danych, to dane ustrukturyzowane, dokumenty i archiwa. IT w trudnym środowisku biznesowym
• 56 proc. osób podejmujących decyzje IT, które wzięły udział w sondażu IDC, stwierdziło, że równoważenie kosztów IT z budżetem i rozwojem firmy stanowi problem w obecnej sytuacji ekonomicznej.
  - Na drugim miejscu (53 proc.) znalazły się kwestie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
• 41 proc. respondentów ma problemy z szybkimi wzrostem ilości danych, a jedna trzecia z zapewnianiem dostępu do informacji korporacyjnych.
  - Kwestie środowiskowe znalazły się na dole listy; zaledwie 18 proc. respondentów stwierdziło, że ma problemy z wpływem działalności firmy na środowisko.
• Pobudzanie innowacyjności jednostek biznesowych było podstawową motywacją do inwestycji dla osób podejmujących decyzje IT, które wzięły udział w sondażu.
  - Wspomaganie strategii biznesowej i promowanie innowacji okazały się najważniejszymi motorami inwestycji.
• Zgodność z przepisami i regulacjami uznano za najmniej ważny powód do inwestycji.
   - Na drugim miejscu od końca znalazło się czerpanie korzyści biznesowych z firmowych zasobów informacyjnych.

"Wykorzystanie dużych zbiorów danych wymaga właściwego zarządzania, zanim zaczną one pokazywać swoją prawdziwą wartość. Bardziej strategiczne podejście do danych pozwoli lepiej ich używać i zapewni firmie więcej korzyści" - dodaje Tomasz Jangas. "Nie ulega wątpliwości, że organizacje z lepszymi strategiami przechowywania danych - takie, które już teraz efektywnie je gromadzą i skutecznie analizują - będą mogły najłatwiej wykorzystać ich potencjał. Organizacje te nie będą miały problemów ze zwiększeniem efektywności biznesowej, wydajności pracy, jakości obsługi klienta oraz konkurencyjności".

Badaniem objęte zostały organizacje ze wszystkich sektorów branżowych we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Włoch, Holandii i krajów nordyckich. Organizacje te wydają na IT ponad 30 mln euro na rok finansowy (oprócz Rosji, gdzie wydatki IT przekraczają 5 mln USD). Przeprowadzono wywiady z 251 osobami podejmującymi decyzje IT (po 50 we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii; n=30 w Rosji; n=70 w pozostałych krajach Europy).

Źródło: Hitachi Data Systems