Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware rozszerza ofertę rozwiązań dla MSP

VMwarePodczas konferencji VMworld 2012 firma VMware, globalny lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury cloud, przedstawiła nową wersję VMware vSphere 5.1 wraz z edycjami, które pomogą małym i średnim firmom w uproszczeniu i zabezpieczeniu środowisk informatycznych za pomocą najlepszych w branży funkcji wirtualizacji, ciągłości biznesowej i automatyzacji zarządzania.


Wirtualizacja środowisk informatycznych należy obecnie do najważniejszych trendów w małych i średnich firmach, które starają się ją wykorzystać do zwiększenia dostępności środowisk informatycznych oraz usprawnienia procesu tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Jak wynika z badań przeprowadzonych niedawno przez firmę Spiceworks,  77% takich firm używa lub zamierza używać oprogramowania do wirtualizacji najpóźniej w II połowie 2012 r., a spośród tych, które już używają, ponad 75% wybrało do tego celu rozwiązanie VMware vSphere.

"Do najważniejszych zadań działu informatycznego należy dziś zapewnienie niezawodnego i nieprzerwanego działania firmy, dostosowanie podaży usług informatycznych do zapotrzebowania oraz szybkie reagowanie na nowe potrzeby. Dotyczy to zarówno małych firm, jak i wielkich przedsiębiorstw. Problemem małych i średnich firm jest realizacja tych zadań za pomocą niewielkiego zespołu informatyków. Dzięki rozwiązaniom VMware przeznaczonym dla tej kategorii klientów funkcje zarządzania i ciągłości biznesowej klasy enterprise stały się dostępne dla mniejszych zespołów i indywidualnych specjalistów. Upraszcza to wdrażanie, eksploatację i zabezpieczanie zwirtualizowanych systemów" - powiedział Russ Stockdale, wiceprezes i dyrektor generalny działu rozwiązań dla małych i średnich firm w VMware.

VMware vSphere jest najczęściej wdrażaną i cieszącą się największym zaufaniem platformą wirtualizacji na świecie. Oparta na sprawdzonej i niezawodnej w branży architekturze hiperwizora, pod względem wydajności i dostępności jest dostosowana do najbardziej wymagających aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym. Przedstawiona dziś platforma VMware vSphere 5.1 będzie obejmować ponad 100 rozszerzeń i nowych funkcji, które mogą zwiększyć wydajność, obniżyć koszty operacyjne środowiska informatycznego nawet o 30% i zapewnić wymagane poziomy usług w aplikacjach.

VMware vSphere Storage Appliance 5.1 - wysoka dostępność przy niskim koszcie. Jednym z komponentów nowej platformy VMware vSphere 5.1 będzie uaktualniona wersja rozwiązania VMware vSphere Storage Appliance for Essentials Plus, które przekształca wewnętrzną pamięć masową serwerów w pamięć współużytkowaną. Umożliwia ono klientom używanie zaawansowanych funkcji ciągłości biznesowej VMware vSphere, takich jak VMware vMotion i High Availability, bez konieczności wdrażania współużytkowanego sprzętu pamięci masowej. Nowe funkcje ułatwią rozszerzenie tych korzyści
na istniejące środowiska VMware vSphere i ROBO (Remote Office/Branch Office – zdalne biura/oddziały) oraz obniżenie kosztów infrastruktury dzięki instalacji serwera VMware vCenter™ na maszynie wirtualnej w klastrze VMware vSphere Storage Appliance. VMware vSphere Storage Appliance 5.1 będzie obsługiwać macierz RAID 5, 6 i 10 oraz ułatwi klientom powiększanie pojemności pamięci masowej w miarę wzrostu ilości danych.

VMware vSphere Data Protection - niezawodne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania maszyn wirtualnych. VMware vSphere 5.1 oferuje również nowe funkcje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania maszyn wirtualnych, które umożliwią użytkownikom szybkie skonfigurowanie reguł tego procesu w środowisku VMware vSphere. Aplikacja VMware vSphere Data Protection umożliwia bezagentowe tworzenie kopii zapasowych, a dzięki wbudowanej funkcji deduplikacji obniża koszty, w tym koszty ogólne zarządzania.

VMware vSphere Replication - uproszczone usuwanie skutków awarii obejmujące wszystkie aplikacje. Replikacja jest głównym komponentem każdego planu usuwania skutków awarii. VMware vSphere 5.1 oferuje funkcje replikacji niezależne od macierzy dysków. Umożliwiają one replikację danych maszyn wirtualnych w sieci lokalnej LAN lub sieci rozległej WAN, zapewniającą prostą i efektywną ochronę przed skutkami awarii. Dla klientów, którzy chcą uprościć i zautomatyzować usuwanie skutków awarii, VMware wprowadza nową wersję rozwiązania VMware vCenter Site Recovery Manager™ z obsługą funkcji VMware vSphere 5.1 Essentials Plus.  VMware vCenter Site Recovery Manager 5.1 będzie wspierany przez coraz szerszy ekosystem usługodawców oferujących usługi usuwania skutków awarii w chmurze.
Umożliwiają one klientom przełączanie awaryjne do centrum przetwarzania danych usługodawcy, dzięki czemu nie jest konieczne tworzenie specjalnych centrów na wypadek awarii.

VMware vShield Endpoint - zabezpieczenie maszyn wirtualnych. Kolejnym komponentem platformy VMware vSphere 5.1 jest vShield Endpoint – sprawdzone, proste i wydajne zabezpieczenie punktów końcowych dostosowane do każdego rodzaju obciążenia, działające również w chmurze. Nie będą już potrzebne agenty antywirusowe zainstalowane w maszynach wirtualnych. VMware vShield Endpoint umożliwi przeniesienie zabezpieczeń przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem do wzmocnionych, zabezpieczonych przed manipulacją maszyn wirtualnych dostarczonych przez partnerów VMware

Nowe rozwiązanie VMware vSphere 5.1 Standard with Operations Management
W zapowiadanej przez VMware nowej edycji systemu VMware vSphere najlepsza w branży platforma wirtualizacji została połączona z funkcjami, które umożliwią firmom uproszczenie i automatyzację zarządzania środowiskami informatycznymi oraz obniżenie kosztów operacyjnych. Edycja ta, o nazwie VMware vSphere Standard with Operations Management, obejmuje:

VMware vCenter Operations Management Suite - rozwiązanie, które automatyzuje zarządzanie wydajnością i pojemnością. Pomaga ono klientom w optymalizacji wydajności aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym oraz proaktywnym zarządzaniu nią.

VMware vCenter Protect - rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania poprawkami i inwentaryzacją zasobów. Chroni systemy wirtualne oraz starsze systemy fizyczne.  

Nowa wersja rozwiązania VMware Go Pro: jeszcze prostsze wdrażanie i zarządzanie
VMware Go Pro jest rozwiązaniem do wirtualizacji i zarządzania systemami informatycznymi w chmurze. Zostało opracowane specjalnie dla małych i średnich firm. Oferuje przewodniki instalacji oparte na kreatorach, które umożliwiają wirtualizację z dowolnej przeglądarki internetowej. Klienci mogą monitorować infrastrukturę wirtualną i zarządzać nią z dowolnego miejsca za pomocą interfejsu internetowego. Ponadto VMware Go Pro upraszcza i automatyzuje zarządzanie poprawkami obejmującymi kilkaset aplikacji innych producentów, w tym firmy Microsoft.

VMware vSphere 5.1 i urządzenie pamięci masowej VMware vSphere Storage Appliance 5.1 będą ogólnie dostępne od 11 września 2012 r. Ceny VMware vSphere wyniosą od ok. 83 USD za procesor (bez ograniczeń co do liczby rdzeni, pojemności pamięci vRAM czy liczby maszyn wirtualnych), vSphere Essentials - od 495 USD, a vSphere Essentials Plus - od 4495 USD. Wszystkie zestawy VMware vSphere Essentials będą sprzedawane z licencjami na 6 procesorów na maksymalnie trzech hostach.
 
Rozwiązanie VMware Go Pro ma być udostępnione bezpośrednio klientom oraz za pośrednictwem sieci partnerów handlowych VMware w III kwartale 2012 r. po cenach od 12 USD za system zarządzany. Przez ograniczony czas VMware będzie bezpłatnie dołączać VMware Go Pro do rozwiązań VMware vSphere 5.1 Essentials i Essentials Plus.

Zestawy VMware Acceleration oferują firmom średniej wielkości skalowalną, w pełni funkcjonalną platformę wirtualizacji z funkcjami automatyzacji opartymi na regułach, które ułatwiają osiągnięcie odpowiednich poziomów usług, a także opcjonalnymi, dodatkowymi zaawansowanymi funkcjami zarządzania. Zestawy te będą sprzedawane po cenach od 6995 USD z licencją na 6 procesorów VMware vSphere oraz jedną instalację oprogramowania VMware vCenter Server Standard i VMware vSphere Storage Appliance.

Źródło: VMWare