Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware prezentuje vCloud Suite 5.1

VMwarePodczas konferencji VMworld 2012, w San Francisco firma VMware zaprezentowała pakiet VMware vCloud Suite 5.1, pierwsze na rynku rozwiązaniem umożliwiające wdrożenie programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych. vCloud łączy w sobie czołowe rozwiązania VMware z zakresu wirtualizacji, infrastruktury chmury obliczeniowej oraz zarządzania, co upraszcza wdrażanie środowiska przetwarzania w chmurze.


"Wraz z naszymi partnerami zrobiliśmy odważny krok w kierunku uproszczenia obsługi informatycznej poprzez zaoferowanie klientom wszystkiego, co niezbędne do stworzenia i obsługi środowiska chmury obliczeniowej oraz zarządzania nim. Pakiet VMware vCloud Suite to oparte na oprogramowaniu centrum przetwarzania danych - czyli architektura do wdrożenia chmury obliczeniowej" - powiedział Paul Maritz, dyrektor generalny VMware.

Programowo zdefiniowane centrum przetwarzania danych zapewnia elastyczność, wydajność i niezawodność usług informatycznych poprzez wdrożenie wirtualizacji we wszystkich obszarach - od przetwarzania i pamięci masowej po usługi sieciowe, zabezpieczenia i dostępność. Architektura programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych skupia w sobie wszystkie zasoby sprzętowe w ramach łącznej mocy obliczeniowej, a następnie w automatyczny, bezpieczny i wydajny sposób przydziela ją wedle potrzeb poszczególnym aplikacjom.

Dzięki programowo zdefiniowanemu centrum danych klienci mogą korzystać z wirtualnych centrów danych z logicznie wydzielonymi zbiorami wirtualnych zasobów przetwarzania danych, pamięci masowej, połączeń sieciowych i zabezpieczeń, do których zdążyli się już przyzwyczaić.

VMware vCloud Suite upraszcza i automatyzuje procesy przy jednoczesnym utrzymaniu poziomów usług nawet w przypadku aplikacji o znaczeniu krytycznym, które intensywnie wykorzystują zasoby. VMware vCloud Suite 5.1 dostarcza klientom wszystkie elementy niezbędne do wdrożenia i obsługi infrastruktury chmury obliczeniowej i zarządzania nią, takie jak wirtualizacja, usługi programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych, udostępnianie oparte na regułach, odtwarzanie po awarii oraz zarządzanie procesami i aplikacjami.

VMware vSphere 5.1 - sprawdzona platforma dla dowolnych aplikacji
Podstawę pakietu VMware vCloud Suite stanowi VMware vSphere 5.1, zaktualizowana wersja najczęściej stosowanej na świecie platformy wirtualizacji, która obejmuje ponad 100 rozszerzeń i nowych funkcji mających na celu zapewnienie najwyższych poziomów usług w przypadku aplikacji, zadań o znaczeniu krytycznym oraz aplikacji wymagających małych opóźnień we-wy. Najważniejsze udoskonalenia w VMware vSphere 5.1 obejmują bardziej wydajne maszyny wirtualne, nowatorskie rozwiązania pomagające klientom w unikaniu nieplanowanych przestojów oraz większe możliwości zestawiania połączeń sieciowych.

VMware vSphere 5.1 obsługuje maszyny wirtualne z maksymalnie 64 procesorami wirtualnymi. Aby maszyny te mogły działać całą dobę i 7 dni w tygodniu, VMware udoskonaliło komponent vMotion w celu umożliwienia przeprowadzania migracji maszyn wirtualnych w czasie rzeczywistym bez konieczności korzystania ze współużytkowanej pamięci masowej. VMware vSphere 5.1 obejmuje ponadto nowe narzędzia, takie jak VMware vSphere Data Protection, umożliwiające uproszczone i niezawodne tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, VMware vSphere Replication, zapewniające opłacalną ochronę przed awariami, oraz VMware vShield Endpoint, zapewniające skuteczniejszą ochronę maszyn wirtualnych.

VMware vSphere 5.1 zawiera również rozszerzenia komponentu VMware vSphere Distributed Switch, w tym możliwość obsługi maksymalnie 500 połączonych siecią hostów na przełącznik rozproszony. Funkcje, takie jak sprawdzanie stanu sieci (Network Health Check), tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej konfiguracji (Configuration Backup) oraz odtwarzanie po awarii (Roll-Back and Recovery) w komponencie VMware vSphere 5.1 Distributed Switch upraszcza wdrożenie sieci wirtualnych oraz bieżące zarządzanie nimi i rozwiązywanie problemów z nimi związanych. Ponadto VMware vSphere 5.1 obsługuje wirtualizację SR-IOV (single-root I/O virtualization) w celu zoptymalizowania wydajności sieci w przypadku aplikacji wrażliwych na opóźnienia.

VMware vCloud Director 5.1 - udostępnianie wirtualnych centrów przetwarzania danych w kilka minut
Głównym elementem pakietu VMware vCloud jest zestaw usług programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych, które stosują zasady wirtualizacji, takie jak wyodrębnianie, grupowanie i automatyzacja, w takich obszarach jak pamięć masowa, połączenia sieciowe, bezpieczeństwo i dostępność. VMware vCloud Director zarządza udostępnianiem tych usług, dostarczając kompletne wirtualne centra przetwarzania danych, gotowe do użycia już po kilku minutach. Dzięki wprowadzeniu kilku istotnych ulepszeń dotyczących skalowalności rozwiązanie VMware vCloud Director 5.1 umożliwia obsługę „elastycznych” wirtualnych centrów przetwarzania danych, które mogą obejmować wiele klastrów VMware vSphere i maksymalnie 30 000 maszyn wirtualnych. VMware vCloud Director 1.5 zawiera ulepszone interfejsy API oraz ma rozszerzalną strukturę umożliwiającą klientom podłączenie szerokiej gamy usług infrastrukturalnych innych firm.

VMware vCloud Networking and Security 5.1 - nowa definicja sieci
Pakiet vCloud Suite pozwala przezwyciężyć jedną z ostatnich barier na drodze do osiągnięcia prężności chmury obliczeniowej, tj. sieci. VMware vCloud Networking and Security umożliwia dynamiczne tworzenie wirtualnych sieci i usług, które są całkowicie niezależne od sprzętu sieci fizycznej.

vCloud Networking and Security pozwala klientom tworzyć sieci logiczne dla każdej aplikacji lub użytkownika oraz wyodrębniać ruch sieciowy pomiędzy aplikacjami należącymi do tej samej organizacji - niezależenie od ograniczeń sieci fizycznej. Dzięki tworzeniu pul połączeń sieciowych w oderwaniu od konkretnego sprzętu vCloud Networking and Security może bezproblemowo obsługiwać dziesiątki tysięcy wyodrębnionych sieci wirtualnych. Proces ten jest równie prosty, co w przypadku tworzenia maszyn wirtualnych i zarządzaniu nimi.

VMware vCloud Networking and Security obejmuje protokół VXLAN, komponent VMware vShield edge oraz usługi zabezpieczające aplikacje, co razem stanowi kompletny zestaw programowo zdefiniowanych funkcji sieciowych oraz rozwiązań do wirtualizacji sieci - od wirtualnego przełączania po zwirtualizowane usługi warstw 4-7. Rozwiązanie to umożliwi również integrowanie rozwiązań sieciowych i zabezpieczeń innych producentów w ramach vCloud Ecosystem.

vCenter Site Recovery Manager 5.1 - automatyzacja odtwarzania po awarii dla wszystkich aplikacji
Aby zapewnić dostępność i błyskawiczne odtwarzanie po awarii aplikacji działających w programowo zdefiniowanym centrum przetwarzania danych, vCenter Site Recovery Manager 5.1 upraszcza planowanie odtwarzania po awarii i umożliwia jego przeprowadzenie w przewidywalny sposób poprzez automatyczne testowanie i realizację planu. Ponadto VMware vCenter Site Recovery Manager 5.1 umożliwia migrację centrum przetwarzania danych oraz pozwala uniknąć awarii. Rozwiązanie to jest zintegrowane z VMware vSphere Replication oraz z szeregiem technologii replikacji pochodzących od partnerów VMware. VMware vCenter Site Recovery Manager jest obsługiwany przez coraz liczniejsze środowisko usługodawców oferujących usługi „odtwarzania po awarii z wykorzystaniem chmury obliczeniowej” (disaster recovery to the cloud). Umożliwia to klientom korzystanie z funkcji odtwarzania po awarii w rozwiązaniu vCenter Site Recovery Manager, którą jest jedną z najlepszych tego typu funkcji dostępnych na rynku, bez konieczności inwestowania w odpowiednią infrastrukturę.

Jako że centra przetwarzania danych są coraz częściej oparte na oprogramowaniu, klienci mają możliwość uproszczenia i zautomatyzowania procesów i zarządzania w celu zoptymalizowania efektywności i wzrostu dynamiki rozwoju biznesu przypisywanych chmurze obliczeniowej. Pakiet VMware vCloud Suite obejmuje rozwiązania vFabric Application Director, vCenter Operations Management Suite oraz vCloud Connector umożliwiające przyspieszenie udostępniania aplikacji, przenoszenie obciążeń między chmurami oraz inteligentną automatyzację planowania pojemności, wydajności i zarządzania zgodnością.

"Większość wdrożeń prywatnych chmur obliczeniowych rozpocznie się od wirtualizacji - wirtualizacji desktopów, storage’u, sieci i dostępności pul zasobów - pomagającej zredukować całkowite koszty operacyjne oraz, co ważniejsze, umożliwiające szybsze dostarczanie usług" - powiedział Tom Bittman, Wiceprezes i analityk firmy Gartner.

Pakiet VMware vCloud Suite będzie licencjonowany w oparciu o liczbę procesorów, bez ograniczeń co do liczby rdzeni na procesor, ilości wirtualnej pamięci RAM czy liczby maszyn wirtualnych. Oznacza to, że klienci otrzymają pełny zestaw funkcji związanych z infrastrukturą chmury obliczeniowej i zarządzania nią, tj. wirtualizacja, usługi programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych opartego na oprogramowaniu, udostępnianie oparte na regułach, odtwarzanie po awarii oraz zarządzanie procesami i aplikacjami, w ramach jednej, przystępnej oferty.

VMware vCloud Suite 5.1 będzie dostępny od dnia 11 września 2012 r. i będzie oferowany w trzech wersjach: Standard, Advanced i Enterprise. Pakiet będzie obejmować następujące produkty: VMware vSphere Enterprise Plus, VMware vCloud Director, VMware vCloud Connector, VMware vCloud Networking and Security, VMware vFabric Application Director, VMware vCenter Operations Management Suite oraz VMware vCenter Site Recovery Manager. Ceny będą się rozpoczynać od 4995 USD na procesor.

Przez ograniczony czas klienci korzystający z rozwiązania VMware vSphere Enterprise Plus będą mogli bezpłatnie uaktualnić je do wersji VMware vCloud Suite 5.1 Standard lub z 35% upustem od ceny katalogowej do vCloud Suite 5.1 Enterprise.

Źródło: VMware