Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Oracle przedstawia najbardziej kompleksową w branży strategie chmury

OracleW swoim wystąpieniu poświęconym ważnym zmianom strategicznym Larry Ellison zaprezentował najbardziej kompleksową i zaawansowaną w branży strategię chmury oraz przedstawił produkt Oracle Cloud Social Services - zaawansowaną platformę społecznościową klasy korporacyjnej.


"Mamy za sobą niemal siedem lat intensywnych prac inżynierskich oraz kluczowe przejęcia strategiczne. A także wielomiliardowe inwestycje. Dzięki temu możemy dziś zaprezentować najbardziej kompleksową platformę do obsługi chmury na świecie. Większość dostawców tej technologii dysponuje jedynie niszowymi zasobami. Nie mają platform, które można byłoby rozbudowywać. Firma Oracle jest jedynym dostawcą, który oferuje kompletny pakiet nowoczesnych aplikacji z obsługą funkcji społecznościowych - wszystkie te aplikacje są oparte na zgodnej ze standardami platformie" - powiedział Larry Ellison, dyrektor generalny firmy Oracle.

Platforma Oracle Cloud oferuje bogaty zestaw opartych na standardach branżowych, zintegrowanych usług, które zapewniają klientom dostęp w ramach abonamentu do usług platformy Oracle, usług aplikacji oraz usług społecznościowych - wszystkie te usługi są w pełni zarządzane, udostępniane w hostingu i obsługiwane przez firmę Oracle.

Oferując szeroką gamę usług aplikacji biznesowych i usług platformy, jest jedyną chmurą, która pozwala klientom uniknąć fragmentacji danych i procesów biznesowych, do której dochodzi, gdy korzysta się z wielu odizolowanych chmur publicznych.

Platforma ta jest obsługiwana przez renomowaną infrastrukturę, w skład której wchodzi maszyna bazodanowa Oracle Exadata oraz platforma Oracle Exalogic. Udostępnia klientom i partnerom wydajną, niezawodną i bezpieczną infrastrukturę do obsługi aplikacji biznesowych o znaczeniu newralgicznym.

Oracle Cloud umożliwia łatwą samoobsługę zarówno użytkownikom biznesowym, jak i programistom. Użytkownicy biznesowi mogą zamawiać, konfigurować, rozbudowywać i monitorować swoje aplikacje. Programiści i administratorzy mogą z łatwością opracowywać, wdrażać i monitorować swoje aplikacje oraz zarządzać nimi.

W skład usług Oracle Cloud Platform Services wchodzą następujące rodzaje usług:
• Database Services - usługi bazy danych służące do zarządzania danymi i budowania aplikacji bazodanowych z wykorzystaniem bazy danych Oracle;
• Java Services - usługi technologii Java służące do opracowywania i wdrażania aplikacji w tej technologii oraz do zarządzania nimi z wykorzystaniem Oracle WebLogic;
• Developer Services - usługi dla programistów, które pozwalają im wspólnie opracowywać aplikacje;
• Web Services - usługi internetowe służące do szybkiego opracowywania aplikacji internetowych z wykorzystaniem języków PHP, Ruby i Python;
• Mobile Services - usługi mobilne, które pozwalają programistom opracowywać aplikacje wieloplatformowe oraz aplikacje mobilne w języku HTML5 przeznaczone do instalowania na smartfonach i tabletach;
• Documents Services - usługi zarządzania dokumentami, które umożliwiają zespołom projektowym współpracę i współużytkowanie dokumentów za pomocą przestrzeni roboczych online i portali internetowych;
• Sites Services - usługi zarządzania serwisami, które umożliwiają użytkownikom biznesowym opracowywanie i modyfikowanie atrakcyjnych wizualnie serwisów internetowych;
• Analytics Services - usługi analityczne, które pozwalają użytkownikom biznesowym szybko tworzyć i udostępniać konsole analityczne i raporty na platformie Cloud.

Ponad to na platformie Oracle Cloud dostępne są również usługi aplikacji - Oracle Cloud Application Services - ERP Services, HCM Services, Talent Management Services, Sales and Marketing Services, Customer Experience Services oraz usługi społecznościowe Oracle Cloud Social Services.

Źródło: Oracle