Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

W ciągu czterech lat ruchu w Internecie wzrosnie czterokrotnie

Firma Cisco opublikowała wnioski z dorocznego badania Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast (2011-2016), w ramach którego Cisco opracowuje prognozy i analizuje wzrost ruchu IP oraz powiązane z nim tendencje na całym świecie. Aktualna wersja raportu VNI Forecast obejmuje lata 2011-2016 i zawiera przewidywania ilościowe w zakresie znacznego wzrostu ruchu IP w sieciach publicznych i prywatnych.


Z prognozy wynika, że w 2016 r. ogólnoświatowy ruch IP sięgnie 1,3 zetabajta rocznie (jeden zetabajt jest równoważny sekstylionowi bajtów lub trylionowi gigabajtów). Przewidywany wzrost ruchu w globalnej sieci IP w samych tylko latach 2015-2016 wynosi ponad 330 eksabajtów, co stanowi niemal równowartość całego ruchu IP na świecie w 2011 r. (369 eksabajtów). Ten znaczny wzrost ruchu w sieci i dostępności usług wynika z szeregu czynników, takich jak:
1. Większa liczba urządzeń - upowszechnianie się tabletów, telefonów komórkowych i innych urządzeń inteligentnych oraz komunikacji M2M (machine-to-machine) wpływa na zapotrzebowanie na dostęp do sieci. Z raportu wynika, że w 2016 r. liczba połączeń sieciowych osiągnie niemal 18,9 mld - to prawie 2,5 połączenia na każdego mieszkańca Ziemi (dla porównania, w 2011 r. było to 10,3 mld połączeń).
2. Większa liczba internautów - w 2016 r. liczba internautów osiągnie poziom bliski 3,4 mld, przekroczy więc 45% prognozowanej przez ONZ liczby ludności na świecie.
3. Większa przepustowość łączy szerokopasmowych - średnia przepustowość stałych łączy szerokopasmowych wzrośnie według prognozy niemal czterokrotnie z 9 Mb/s w 2011 r. do 34 Mb/s w 2016 r.
4. Większy ruch wideo - w 2016 r. transmisja wideo w Internecie osiągnie wartość 1,2 mln minut (833 dni lub ponad 2 lata) na sekundę.
5. Więcej sieci Wi-Fi - z raportu wynika, że w 2016 r. ponad połowa ogólnoświatowego ruchu internetowego będzie pochodzić z połączeń Wi-Fi.

Najważniejsze wnioski dotyczące globalnego ruchu IP i urządzeń w sieci


Charakterystyka ilościowa ogólnoświatowego ruchu IP
• Według prognoz ogólnoświatowy ruch IP wzrośnie w latach 2011-2016 niemal 4-krotnie z ok. 31 eksabajtów miesięcznie w 2011 r. do ok. 1,3 zetabajta rocznie lub 110 eksabajtów miesięcznie w roku 2016.
• Średni ogólnoświatowy ruch IP osiągnie w 2016 r. poziom 150 petabajtów na godzinę - to odpowiednik ruchu generowanego przez 278 mln osób, które równocześnie oglądają strumieniowo film w rozdzielczości HD (przy średniej prędkości transmisji strumieniowej 1,2 Mb/s).

Regionalne tendencje w ruchu IP
• W 2016 r. najwięcej ruchu IP będzie generować Daleki Wschód (40,5 eksabajta miesięcznie), utrzymując się na pozycji lidera i wyprzedzając drugą w kolejności Amerykę Północną (27,5 eksabajta miesięcznie).
• Regiony, w których w okresie objętym prognozą (2011-2016) ruch IP będzie rósł najszybciej, to Bliski Wschód i Afryka (roczna średnia stopa wzrostu na poziomie 52%, 10-krotny wzrost) oraz Ameryka Łacińska (roczna stopa wzrostu na poziomie 48%, 7-krotny wzrost).
• Krajem, w którym w latach 2011-2016 przewidywany jest najszybszy wzrost ruchu IP, są Indie (roczna stopa wzrostu na poziomie 62%). Drugie miejsce zajmują Brazylia i RPA (wzrost o średnio 53% rocznie).
•W 2016 r. do krajów generujących największy ruch w sieci należeć będą Stany Zjednoczone (22 eksabajty miesięcznie) i Chiny (12 eksabajtów miesięcznie).

Europa Środkowo-Wschodnia
• W Europie Środkowo-Wschodniej ruch IP wzrośnie w latach 2011-2016 pięciokrotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na średnim poziomie 37%.
• W 2016 r. ruch internetowy w Europie Środkowo-Wschodniej będzie 87 razy większy niż cały ruch w Internecie w tym regionie w 2005 r.
• Internetowy ruch wideo w Europie Środkowo-Wschodniej będzie stanowić w 2016 r. 42% całego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych (w 2011 r. było to 37%).

Ruch w sieciach mobilnych:
• W latach 2011-2016 ruch w sieciach mobilnych w Europie Środkowo-Wschodniej wzrośnie 22-krotnie (średnia roczna stopa wzrostu na poziomie 85%).
• Ruch w sieciach mobilnych będzie rósł 3-krotnie szybciej w tym regionie od stacjonarnego ruchu IP.

Urządzenia i połączenia zgodne z protokołem IPv6
• Jak wynika z raportu, w 2016 r. na całym świecie działać będzie 8 mld urządzeń stacjonarnych i mobilnych zgodnych z protokołem IPv6 - dla porównania, w 2011 r. liczba tych urządzeń wynosiła 1 mld.
• W 2016 r. 40% wszystkich stacjonarnych i mobilnych urządzeń podłączonych do globalnej sieci będzie zgodne z protokołem IPv6 (w 2011 r. było to 10% urządzeń).

Użytkownicy prywatni
• W 2011 r. na świecie było 1,7 mld prywatnych użytkowników Internetu ze stałym dostępem do sieci. Z prognozy wynika, że w 2016 r. liczba takich użytkowników sięgnie 2,3 mld.
• Najszybciej rozwijającą się na świecie usługą telewizyjną będzie telewizja cyfrowa - w raporcie prognozowany jest wzrost liczby jej abonentów z 694 mln w 2011 r. do 1,3 mld w 2016 r.
• Telefonia VoIP ma być natomiast najszybciej rozwijającą się usługą internetową wśród użytkowników prywatnych - liczba użytkowników wzrośnie tu wg prognozy z 560 mln w 2011 r. do 928 mln w 2016 r.
• Szacuje się, że muzyka online będzie najpopularniejszą usługą w Internecie wśród użytkowników prywatnych na świecie - w 2011 r. usługi tego typu miały 1,1 mld użytkowników (63% internautów prywatnych), w 2016 r. wg prognozy będzie to 1,8 mld użytkowników (79% internautów prywatnych).

Użytkownicy biznesowi
• Liczba biznesowych użytkowników Internetu na świecie ma wzrosnąć z 1,6 mld w 2011 r. do 2,3 mld w 2016 r.
• Wideokonferencje z poziomu komputerów stacjonarnych będą najszybciej rozwijającą się usługą w tym segmencie - w 2011 r. korzystało z nich 36,4 mln osób, w 2016 r. ma to być już 218,9 mln użytkowników.
• Biznesowe usługi lokalizacyjne (LBS) będą najszybciej rozwijającą się mobilną usługą biznesową w światowej skali - w 2011 r. miały one 27 mln użytkowników, w 2016 r. ma to być natomiast już 158 mln osób.

"Wszyscy jesteśmy coraz ściślej połączeni z siecią za pośrednictwem różnych urządzeń, które zapewniają nam nieprzerwaną łączność z Internetem. Wideokonferencje przez telefon komórkowy, oglądanie filmów na tabletach, telewizory z dostępem do Internetu czy wideokonferencje na komputerach stacjonarnych - wszystkie nasze działania nie tylko generują zapotrzebowanie na zetabajty przepustowości, ale także zdecydowanie zmieniają parametry sieci niezbędne do spełnienia oczekiwań klientów w nowej rzeczywistości" - powiedział Suraj Shetty, wiceprezes działu marketingu produktów i rozwiązań w firmie Cisco.

Źródło: Cisco