Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

W ciągu czterech lat ruchu w Internecie wzrosnie czterokrotnie

Firma Cisco opublikowała wnioski z dorocznego badania Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast (2011-2016), w ramach którego Cisco opracowuje prognozy i analizuje wzrost ruchu IP oraz powiązane z nim tendencje na całym świecie. Aktualna wersja raportu VNI Forecast obejmuje lata 2011-2016 i zawiera przewidywania ilościowe w zakresie znacznego wzrostu ruchu IP w sieciach publicznych i prywatnych.


Z prognozy wynika, że w 2016 r. ogólnoświatowy ruch IP sięgnie 1,3 zetabajta rocznie (jeden zetabajt jest równoważny sekstylionowi bajtów lub trylionowi gigabajtów). Przewidywany wzrost ruchu w globalnej sieci IP w samych tylko latach 2015-2016 wynosi ponad 330 eksabajtów, co stanowi niemal równowartość całego ruchu IP na świecie w 2011 r. (369 eksabajtów). Ten znaczny wzrost ruchu w sieci i dostępności usług wynika z szeregu czynników, takich jak:
1. Większa liczba urządzeń - upowszechnianie się tabletów, telefonów komórkowych i innych urządzeń inteligentnych oraz komunikacji M2M (machine-to-machine) wpływa na zapotrzebowanie na dostęp do sieci. Z raportu wynika, że w 2016 r. liczba połączeń sieciowych osiągnie niemal 18,9 mld - to prawie 2,5 połączenia na każdego mieszkańca Ziemi (dla porównania, w 2011 r. było to 10,3 mld połączeń).
2. Większa liczba internautów - w 2016 r. liczba internautów osiągnie poziom bliski 3,4 mld, przekroczy więc 45% prognozowanej przez ONZ liczby ludności na świecie.
3. Większa przepustowość łączy szerokopasmowych - średnia przepustowość stałych łączy szerokopasmowych wzrośnie według prognozy niemal czterokrotnie z 9 Mb/s w 2011 r. do 34 Mb/s w 2016 r.
4. Większy ruch wideo - w 2016 r. transmisja wideo w Internecie osiągnie wartość 1,2 mln minut (833 dni lub ponad 2 lata) na sekundę.
5. Więcej sieci Wi-Fi - z raportu wynika, że w 2016 r. ponad połowa ogólnoświatowego ruchu internetowego będzie pochodzić z połączeń Wi-Fi.

Najważniejsze wnioski dotyczące globalnego ruchu IP i urządzeń w sieci


Charakterystyka ilościowa ogólnoświatowego ruchu IP
• Według prognoz ogólnoświatowy ruch IP wzrośnie w latach 2011-2016 niemal 4-krotnie z ok. 31 eksabajtów miesięcznie w 2011 r. do ok. 1,3 zetabajta rocznie lub 110 eksabajtów miesięcznie w roku 2016.
• Średni ogólnoświatowy ruch IP osiągnie w 2016 r. poziom 150 petabajtów na godzinę - to odpowiednik ruchu generowanego przez 278 mln osób, które równocześnie oglądają strumieniowo film w rozdzielczości HD (przy średniej prędkości transmisji strumieniowej 1,2 Mb/s).

Regionalne tendencje w ruchu IP
• W 2016 r. najwięcej ruchu IP będzie generować Daleki Wschód (40,5 eksabajta miesięcznie), utrzymując się na pozycji lidera i wyprzedzając drugą w kolejności Amerykę Północną (27,5 eksabajta miesięcznie).
• Regiony, w których w okresie objętym prognozą (2011-2016) ruch IP będzie rósł najszybciej, to Bliski Wschód i Afryka (roczna średnia stopa wzrostu na poziomie 52%, 10-krotny wzrost) oraz Ameryka Łacińska (roczna stopa wzrostu na poziomie 48%, 7-krotny wzrost).
• Krajem, w którym w latach 2011-2016 przewidywany jest najszybszy wzrost ruchu IP, są Indie (roczna stopa wzrostu na poziomie 62%). Drugie miejsce zajmują Brazylia i RPA (wzrost o średnio 53% rocznie).
•W 2016 r. do krajów generujących największy ruch w sieci należeć będą Stany Zjednoczone (22 eksabajty miesięcznie) i Chiny (12 eksabajtów miesięcznie).

Europa Środkowo-Wschodnia
• W Europie Środkowo-Wschodniej ruch IP wzrośnie w latach 2011-2016 pięciokrotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na średnim poziomie 37%.
• W 2016 r. ruch internetowy w Europie Środkowo-Wschodniej będzie 87 razy większy niż cały ruch w Internecie w tym regionie w 2005 r.
• Internetowy ruch wideo w Europie Środkowo-Wschodniej będzie stanowić w 2016 r. 42% całego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych (w 2011 r. było to 37%).

Ruch w sieciach mobilnych:
• W latach 2011-2016 ruch w sieciach mobilnych w Europie Środkowo-Wschodniej wzrośnie 22-krotnie (średnia roczna stopa wzrostu na poziomie 85%).
• Ruch w sieciach mobilnych będzie rósł 3-krotnie szybciej w tym regionie od stacjonarnego ruchu IP.

Urządzenia i połączenia zgodne z protokołem IPv6
• Jak wynika z raportu, w 2016 r. na całym świecie działać będzie 8 mld urządzeń stacjonarnych i mobilnych zgodnych z protokołem IPv6 - dla porównania, w 2011 r. liczba tych urządzeń wynosiła 1 mld.
• W 2016 r. 40% wszystkich stacjonarnych i mobilnych urządzeń podłączonych do globalnej sieci będzie zgodne z protokołem IPv6 (w 2011 r. było to 10% urządzeń).

Użytkownicy prywatni
• W 2011 r. na świecie było 1,7 mld prywatnych użytkowników Internetu ze stałym dostępem do sieci. Z prognozy wynika, że w 2016 r. liczba takich użytkowników sięgnie 2,3 mld.
• Najszybciej rozwijającą się na świecie usługą telewizyjną będzie telewizja cyfrowa - w raporcie prognozowany jest wzrost liczby jej abonentów z 694 mln w 2011 r. do 1,3 mld w 2016 r.
• Telefonia VoIP ma być natomiast najszybciej rozwijającą się usługą internetową wśród użytkowników prywatnych - liczba użytkowników wzrośnie tu wg prognozy z 560 mln w 2011 r. do 928 mln w 2016 r.
• Szacuje się, że muzyka online będzie najpopularniejszą usługą w Internecie wśród użytkowników prywatnych na świecie - w 2011 r. usługi tego typu miały 1,1 mld użytkowników (63% internautów prywatnych), w 2016 r. wg prognozy będzie to 1,8 mld użytkowników (79% internautów prywatnych).

Użytkownicy biznesowi
• Liczba biznesowych użytkowników Internetu na świecie ma wzrosnąć z 1,6 mld w 2011 r. do 2,3 mld w 2016 r.
• Wideokonferencje z poziomu komputerów stacjonarnych będą najszybciej rozwijającą się usługą w tym segmencie - w 2011 r. korzystało z nich 36,4 mln osób, w 2016 r. ma to być już 218,9 mln użytkowników.
• Biznesowe usługi lokalizacyjne (LBS) będą najszybciej rozwijającą się mobilną usługą biznesową w światowej skali - w 2011 r. miały one 27 mln użytkowników, w 2016 r. ma to być natomiast już 158 mln osób.

"Wszyscy jesteśmy coraz ściślej połączeni z siecią za pośrednictwem różnych urządzeń, które zapewniają nam nieprzerwaną łączność z Internetem. Wideokonferencje przez telefon komórkowy, oglądanie filmów na tabletach, telewizory z dostępem do Internetu czy wideokonferencje na komputerach stacjonarnych - wszystkie nasze działania nie tylko generują zapotrzebowanie na zetabajty przepustowości, ale także zdecydowanie zmieniają parametry sieci niezbędne do spełnienia oczekiwań klientów w nowej rzeczywistości" - powiedział Suraj Shetty, wiceprezes działu marketingu produktów i rozwiązań w firmie Cisco.

Źródło: Cisco