Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

VKernel vOPS Server Standard 5.0

VKernelFirma VKernel, spółka zależna od Quest Software, dostawca rozwiązań do zarządzania wydajnością zwirtualizowanych centrów danych i środowisk cloud computing, poinformowała o wydaniu VKernel vOPS Server Standard 5.0.


VKernel vOPS Server jest rozwiązaniem zbudowanym na bazie VKernel vOperations Suite (znanym wcześniej pod nazwą Capacity Management Suite), pomagającym w analizie wydajności, wykrywaniu i naprawie problemów z maszynami wirtualnymi, optymalizacji infrastruktury centrów danych. Rozwiązanie nie tylko identyfikuje przyczyny problemów ale sugeruje kroki naprawcze, które mogą zostać automatycznie wdrożone.

W nowej wersji rozwiązania szczególny nacisk został położony na nowe funkcje w zakresie automatyzacji zadań. Wprowadzono bardzo interesującą funkcjonalność pozwalającą na automatyczne wdrażanie maszyn wirtualnych w oparciu o rezerwację zdolności produkcyjnych środowiska.

vOPS Server 5.0 posiada również nowy moduł Change Analyzer, zbierający, analizujący i archiwizujący wszystkie potrzebne dane do automatycznej oceny ryzyka, związane ze zmianami środowiska, dzięki czemu istnieje możliwość szybkiej likwidacji wszelkich zmian.

Z kolei funkcja Configuration Management Capabilities pozwala na śledzenie zmian w obrębie maszyn wirtualnych, porównywanie ich między sobą oraz analizę wpływu zmian na wydajność środowiska.

Ponad to Quick Start Dashboard, jest panelem kierowanym dla początkujących administratorów, dającym możliwość szybkiego dostępu do najistotniejszych funkcji.

vOPS Server 5.0 udostępnia również funkcjonalność wglądu w to kto i kiedy wprowadził zmiany. Z pewnością zostanie ona przyjęta z dużym entuzjazmem przez środowiska zarządzane przez wielu administratorów.

Ulepszenia także obejmują moduł Chargeback, pozwalający na analizę i generowanie raportów kosztowych dla użytkowników końcowych, obejmujących wykorzystanie mocy obliczeniowej.

30-dniowa wersja testowa vOPS Server Standard 5.0 jest dostępna do pobrania na stronie VKernel. Rozwiązanie dostępne jest w cenie 549 USD/socket.