Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Technologia HP Virtual Application Networks

HPHP zaprezentował technologię, która umożliwia automatyczne konfiguracje aplikacji, sieci oraz użytkowników bez konieczności wykonywania tych czynności niezależnie i ręcznie. Co pozwala na wdrożenie aplikacji w ciągu kilku minut.


HP współpracuje z firmą F5, liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych do udostępniania aplikacji (Application Delivery Networking - ADN). Partnerzy wspólnie oferują pierwsze w branży rozwiązania umożliwiające konwergentną konfigurację aplikacji i sieci. Pozwala to na zarządzanie aplikacjami za pomocą jednej konsoli HP Intelligent Management Center i daje klientom możliwość zapewnienia odpowiedniej szybkości i elastyczności oraz bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami przetwarzania w chmurze.

Rozwiązania te są oparte na integracji technologii HP Virtual Application Networks, która wirtualizuje sieci i automatyzuje procesy konfiguracji oraz technologii F5 ADN, która robi to samo w odniesieniu do konfiguracji aplikacji.

Wdrażanie aplikacji w typowym centrum przetwarzania danych wymaga miesięcy ręcznego konfigurowania kolejnych urządzeń w kilku warstwach infrastruktury sieci. Podobnie aplikacje wymagają wielotygodniowego konfigurowania szczegółów, takich jak profile połączeń użytkowników z urządzeniami należącymi do firmy i do pracowników. Implementacja typowej sieci centrum przetwarzania danych może wymagać ręcznego wprowadzenia ponad 250 000 wierszy poleceń i wykonania ponad 100 000 kroków konfigurowania aplikacji. Dodatkowo procesy przeprowadzane ręcznie są podatne na błędy które dodatkowo mogą się nawarstwiać w wyniku długotrwałego procesu tworzenia centrum przetwarzania.

Ponieważ branża IT w coraz większym stopniu przechodzi na przetwarzanie w chmurze i w innych dynamicznych środowiskach obliczeniowych, procesy ręcznego konfigurowania sieci i aplikacji za pomocą wiersza poleceń szybko stają się przestarzałe.

"Informatyka powinna nadążać za tempem rozwoju firmy, ale przestarzałe procedury konfigurowania aplikacji, sieci i użytkowników tworzą bariery, które uniemożliwiają osiągnięcie tej elastyczności. Dzięki technologii HP Virtual Application Networks i naszej współpracy z F5, klienci będą mogli zwirtualizować i zautomatyzować cały proces konfiguracji — od aplikacji po sieć i użytkownika - w oparciu o zarządzanie sterowane regułami. Pozwoli im to wdrażać aplikacje u użytkowników w ciągu minut, a nie tygodni czy miesięcy" - powiedziała Bethany Mayer, wiceprezes i dyrektor działu rozwiązań sieciowych HP (HP Networking).

Transformacja branży za pomocą technologii HP Virtual Application Networks i F5 ADN
Technologia HP Virtual Application Networks daje przedsiębiorstwom zwirtualizowany, kompleksowy obraz sieci i umożliwia im przekształcenie sztywnej, statycznej sieci korporacyjnej w programowalną sieć wirtualną wykorzystywaną przez wiele podmiotów i rozpoznającą aplikacje. Technologia HP Virtual Application Networks, wykorzystująca nowe technologie sieciowe, takie jak OpenFlow, używa szablonów, za pomocą których określa wymagania dotyczące udostępniania aplikacji i wprowadza zautomatyzowane, oparte na politykach podejście do konfiguracji sieci.

Rozwiązania F5 ADN umożliwiają klientom zarządzanie udostępnianiem aplikacji w obrębie całej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Pozwala to na skalowanie aplikacji i dostosowywanie ich do potrzeb biznesowych oraz gwarantuje ich bezpieczeństwo, szybkość i dostępność. Rozwiązania F5 ADN tworzą dynamiczną infrastrukturę, która znacznie poprawia wydajność i dostępność maszyn fizycznych i wirtualnych, co usprawnia zarządzanie udostępnianiem aplikacji na wielu urządzeniach.  

HP i F5 dostarczają przetestowane, zweryfikowane rozwiązania do wdrażania Microsoft Exchange 2010, wirtualizacji serwerów i odtwarzania w przypadku awarii w skali całego przedsiębiorstwa w ciągu  kilku minut. Ponadto zwiększają one dziesięciokrotnie mobilność maszyn wirtualnych. Daje to przedsiębiorstwom następujące korzyści:
• Krótszy czas pobierania plików przez użytkowników, zmniejszenie ilości spamu o 70 procent, zwiększenie efektywności administratora nawet o 33 procent oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla Microsoft Exchange 2010 w całej sieci
• Uwolnienie do 40 procent zasobów serwera i zwiększenie gęstości maszyn wirtualnych o 60 procent oraz nawet trzykrotne zwiększenie szybkości aplikacji przy wirtualizacji serwerów
• Skrócenie czasu przeniesienia maszyny wirtualnej pomiędzy centrami przetwarzania danych przy odtwarzaniu po awarii z 20 minut do 38 sekund

Poprawa zarządzania BYOD w całym przedsiębiorstwie
Prawie 60 procent przedsiębiorstw nie jest pewnych urządzeń połączonych z ich siecią. HP i F5 upraszczają zarządzanie urządzeniami prywatnymi używanymi do pracy (bring-your-own-device - BYOD) dostarczając rozwiązania, które łączą w sobie uwierzytelnianie użytkowników i urządzeń oraz kontrolę dostępu do aplikacji.

Nowe rozwiązanie HP BYOD współpracuje z technologią F5 ADN, co pozwala ujednolicić logowanie, konfigurowanie i monitorowanie urządzeń użytkowników w sieci przedsiębiorstwa oraz kontrolować dostęp do aplikacji w całym przedsiębiorstwie za pomocą jednej platformy zarządzania.

Źródło: HP