Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware View 5.1 i rozwiązania dla użytkowników w erze Post-PC

VMwareFirma VMware, lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury cloud, przedstawia VMware View 5.1 oraz zaktualizowaną ofertę rozwiązań dla użytkowników końcowych (End-User Computing, EUC), których celem jest stworzenie bardziej elastycznego, produktywnego i zintegrowanego przedsiębiorstwa.


Rozwiązania EUC firmy VMware mają na celu przeniesienie środka ciężkości z przetwarzania danych na urządzeniu, na model skupiony bardziej na użytkowniku. Organizacje będą korzystać z zasobów w chmurach hybrydowych - zachowają z jednej strony zarządzane i bezpieczne środowisko, a z drugiej będą mogły zapewnić pracownikom nowe sposoby współpracy przy korzystaniu z aplikacji oraz dostępu do danych z dowolnego urządzenia, w każdym miejscu i o każdej porze.

"W miarę, jak dobiega końca panowanie komputera osobistego, jako jedynego korporacyjnego urządzenia dostępowego, zaczyna się nowa epoka. Era chmury prywatnej oferuje użytkownikom nowy poziom elastyczności za sprawą urządzeń, których używają do codziennych zadań, jednocześnie wykorzystując mocne strony każdego z nich. Ta elastyczność ostatecznie przełoży się na zupełnie nowy stopień satysfakcji i produktywności pracowników. Będzie to jednak wymagało fundamentalnej zmiany sposobu, w jaki przedsiębiorstwa dostarczają użytkownikom aplikacje i usługi" - powiedział Stephen Kleynhans, wiceprezes ds. badań, Gartner.

Chmura prywatna: nowy styl pracy
VMware wprowadza na rynek szeroką gamę technologii zbudowanych na fundamencie VMware vSphere®, dzięki którym działy IT będą mogły przyczynić się do stworzenia bardziej elastycznego, produktywnego i zintegrowanego przedsiębiorstwa:

VMware View 5.1: prostsze dostarczanie lepszych desktopów. VMware View 5.1 będzie zapewniać wciąż najlepszy komfort pracy użytkownikom końcowym, a jednocześnie uprości zarządzanie dużymi wdrożeniami i obniży całkowity koszt posiadania (TCO) infrastruktury desktopów wirtualnych nawet
o 50 procent.  

- Ograniczony TCO. Nowe funkcje zarządzania pamięcią masową w VMware View 5.1 realizowane przez VMware View Storage Accelerator ograniczą koszty pamięci masowej przez optymalizację współdzielonej przestrzeni dyskowej. Wersja Tech Preview  rozwiązania VMware View Composer Array Integration (VCAI) wykorzysta natywne funkcje klonowania macierzy pamięciowej w celu przyspieszenia przydzielania. Ponadto rozwiązanie VMware View Personal Management będzie obsługiwać również desktopy fizyczne, zachowując ustawienia użytkownika we wszystkich urządzeniach Windows i upraszczając migrację z desktopów fizycznych na desktopy wirtualne.

- Uproszczone zarządzanie i zwiększona kontrola IT. Ulepszenia wprowadzone w VMware View 5.1 pozwolą działom IT usprawnić kluczowe procesy, takie jak: przydzielanie, zarządzanie konfiguracją, brokering połączeń, egzekwowanie zasad, monitorowanie wydajności oraz przypisywanie aplikacji z poziomu pojedynczej konsoli administracyjnej. VMware View umożliwia również zwiększenie stopnia bezpieczeństwa i zachowanie zgodności z przepisami poprzez przeniesienie informacji do centrum danych, scentralizowane zabezpieczanie i konfigurowanie desktopów oraz efektywniejszą realizację procesów antywirusowych.

- Największy komfort użytkowania desktopów wirtualnych. VMware View 5.1 oferuje nowy stos USB, który obsłuży więcej urządzeń, a integracja dwufazowego uwierzytelniania RADIUS zapewni użytkownikom i organizacjom większy wybór środków bezpieczeństwa. VMware View z PCoIP adaptuje się do sieciowego połączenia użytkownika, aby zapewnić wysoki komfort użytkowania desktopu poprzez sieć LAN i WAN. Użytkownicy mogą łączyć się ze swoim desktopem VMware View z różnych urządzeń mobilnych i stacjonarnych dzięki zaktualizowanym programom klienckim, które działają w systemach Mac, Windows i Linux, terminalach typu thin i zero client oraz w tabletach Apple iPad, Android i Amazon Kindle Fire.

• VMware vCenter Operations for VMware View: wgląd w infrastrukturę chmurową. Rozwiązanie VMware vCenter Operations for VMware View, będzie oferowane jako nowy dodatek do VMware View, który pozwoli administratorom monitorować wydajność desktopów, szybko identyfikować i rozwiązywać problemy, optymalizować wykorzystanie zasobów oraz zapobiegać potencjalnym problemom w czasie rzeczywistym.

• VMware Horizon Application Manager: broker chmury osobistej. VMware Horizon Application Manager 1.5, który będzie oferowany jako działające lokalnie urządzenie wirtualne, to scentralizowany mechanizm egzekwowania zasad i uprawnień, który zarządza dostępem użytkownika do aplikacji, desktopów wirtualnych i zasobów danych. Wykorzystując funkcje wirtualizowania aplikacji w VMware ThinApp, rozwiązanie VMware Horizon Application Catalog zapewni korzyści działowi IT i użytkownikom końcowym, poprzez konsolidację różnorodnych typów aplikacji w jednolitym katalogu. Ponadto VMware Horizon Workspace zaoferuje użytkownikom spójne wrażenia podczas dostępu do zasobów w chmurach prywatnych i publicznych z poziomu dowolnego urządzenia.

VMware Project Octopus: osobista chmura danych. Za pomocą rozwiązania VMware Project Octopus, które zostanie udostępnione później w tym kwartale jako wersja beta dla wybranych klientów, działy IT będą mogły zaoferować pracownikom łatwy i bezpieczny sposób udostępniania danych oraz współpracy z wykorzystaniem dowolnego urządzenia. Rozwiązanie VMware Project Octopus, wdrożone lokalnie lub udostępniane przez dostawcę usług VMware, pozwoli administratorom IT kontrolować użycie i określać zasady dostępu oraz współdzielenia danych w organizacji albo z zewnętrznymi partnerami.

• Aplikacje chmury osobistej VMware: udostępniaj więcej, wysyłaj mniej. Chmurowe aplikacje VMware Zimbra i VMware Socialcast łączą pracowników ze źródłami wiedzy, ideami i zasobami, które umożliwiają efektywniejszą pracę. VMware Zimbra 7.2 obsłuży standard Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) na użytek wdrożeń rządowych, w których wymagane jest szyfrowanie.

VMware View 5.1 i zaktualizowane rozwiązania VMware End-User Computing mają być dostępne w drugim kwartale 2012 r.

"Klienci szukają rozwiązań, które przełamują obecne bariery technologiczne i przenoszą nacisk na dostarczanie usług, do których można uzyskać dostęp wszędzie i z dowolnego urządzenia. VMware View 5.1 i nasza rosnąca oferta rozwiązań chmury prywatnej uwzględnia potrzebę uproszczenia technologii, efektywniejszego zarządzania i lepsze komunikacji między pracownikami" - powiedział Boaz Chalamish, Senior Vicepresident i General Manager, End-User Computing, VMware.

Źródło: VMware