Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

NetIQ Access Governance Suite 6

Nowy zestaw NetIQ Access Governance Suite 6 w inteligenty sposób chroni firmowe dane i skutecznie wspomaga pomyślne przechodzenie regularnych audytów, pozwalając na wyeliminowanie nieautoryzowanego dostępu i nadmiernych uprawnień w systemach IT.


Firmy i instytucje wkładają sporo wysiłku w kontrolowanie dostępu użytkowników do zasobów IT oraz posiadanych przez nich uprawnień. W ten sposób chronią swoje dane i są w stanie spełnić wymogi comiesięcznych czy cokwartalnych audytów. Jednakże nieustanne pojawianie się w środowisku IT kolejnych aplikacji i systemów, czy - jak to ma miejsce ostatnio - korzystanie z nich w chmurze dodatkowo utrudnia sprawowanie odpowiedniej kontroli nad poczynaniami użytkowników i uzyskanie czytelnego wglądu w zakres uprawnień.

Odpowiedzią na te problemy jest wprowadzane właśnie na rynek nowe oprogramowanie Access Governance Suite 6 firmy NetIQ. Dzięki niemu osoby odpowiedzialne za biznes mogą śledzić na bieżąco i raportować wszelkie zmiany w rolach pełnionych przez podwładnych, w rozszerzeniu zakresu ich odpowiedzialności, w przyznanych uprawnieniach; mogą też reagować w przypadku zwolnienia kogoś z pracy czy przyznania czasowego dostępu do określonych zasobów.

AGS 6 stanowi  integralną część zestawu rozwiązań Identity and Access Governance firmy NetIQ służących do zarządzania tożsamością i dostępem. Zapewnia m.in. regularną certyfikację dostępu, zarządzanie rolami w pracy i automatyczne weryfikowanie żądań dostępu do zasobów:
•  Ograniczenie ryzyka, kosztów i złożoności: AGS zastępuje ręczne, podatne na błędy procedury i wprowadza zautomatyzowane podejścia do obsługi żądań dostępu, przeglądania zgłoszeń, przeprowadzania certyfikacji i ponownego nadawania odpowiednich uprawnień. Tym samym znacznie skraca czas obsługi zgłoszeń i obniża koszty związane z wykazaniem zgodności.
•  Dynamiczne zarządzanie zmianami: AGS administruje wszystkimi zmianami w uprawnieniach potrzebnych użytkownikom do pracy i sprawia, że szybciej są im one przyznawane. Pomaga jednocześnie uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z przyznaniem nadmiernych uprawnień.
•  Zarządzanie regulacjami i korporacyjnymi politykami  z wykorzystaniem wszystkich narzędzi do określania polityk w systemach IT: AGS umożliwia wprowadzenie biznesowych polityk bezpieczeństwa, np. w obszarze rozdziału uprawnień (SoD, Separation of Duty ), a jednocześnie pozwala na stosowanie wewnętrznych regulacji w udostępnieniu zasobów czy informacji, np. dla poszczególnych oddziałów firmy.
•  Wykrywanie potencjalnego ryzyka dla firmy wynikającego z przyznania użytkownikowi dostępu: AGS zapewnia pełny wgląd w uprawniania użytkowników, dokonuje analizy zagrożeń i występujących anomalii. Szybko wykrywa zagrożenia i nieprawidłowości wymagające podjęcia działań naprawczych.
•  Wdrożenie zrównoważonych procedur zapewnienia zgodności: AGS stanowi silne narzędzie wspomagające audyty i skutecznie pomaga udowodnić zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Źródło: NetIQ
Skomentuj na forum

 

Logowanie i rejestracja