Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Oracle przedstawia Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c

Firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu na rynek oprogramowania Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c, które ma pomóc klientom korzystającym z systemów Oracle w szybszym wdrażaniu modelu przetwarzania w chmurze, a także ograniczyć pracochłonność tej operacji i związane z nią ryzyko.


Oprogramowanie Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c, stanowiące kluczowy element rodziny produktów Oracle Enterprise Manager 12c, oferuje unikatowe możliwości wdrażania i obsługi chmur umożliwiających udostępnianie infrastruktury jako usługi (Infrastructure as a Service - IaaS) oraz zarządzanie nimi.

Oprogramowanie Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c zapewnia kompleksowe, scentralizowane zarządzanie systemami sprzętowo-programowymi Oracle, serwerami Oracle SPARC, serwerami Oracle x86, systemem Oracle Solaris, systemem Oracle Linux, rozwiązaniem Oracle Sun ZFS Storage Appliance, rozwiązaniami sieciowymi do serwerów Sun i rozwiązaniami Oracle do wirtualizacji (w tym środowiskami Oracle VM for SPARC i Oracle VM for x86 oraz technologią Oracle Solaris Zones). Jest to najlepsze rozwiązanie do zarządzania wszystkimi systemami Oracle wdrożonymi w środowiskach tradycyjnych, zwirtualizowanych i w architekturze chmury.

Oracle Enterprise Manager 12c to czołowe rozwiązanie firmy Oracle służące do przekształcania tradycyjnej infrastruktury informatycznej w chmurę przedsiębiorstwa. Zapewnia ono szefom działów informatyki pełną kontrolę nad chmurą, oferując aż 12‑krotnie większą sprawność zarządzania operacyjnego chmurą, aplikacjami o znaczeniu newralgicznym oraz tradycyjnymi środowiskami informatycznymi.

Oprogramowanie Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c zapewnia klientom następujące kluczowe możliwości:
• Przyspieszenie wdrażania chmur o znaczeniu newralgicznym: umożliwia kompleksowe zarządzanie cyklem życia chmur wdrożonych na sprzęcie Oracle i funkcjonujących pod kontrolą systemów Oracle Linux i Oracle Solaris, w tym centralne zarządzanie wszystkimi technologiami wirtualizacji, samoobsługowe zarządzanie cyklem życia chmury oraz dynamiczne tworzenie harmonogramów wykorzystania zasobów.
• Możliwość kompleksowego zarządzania systemem operacyjnym Oracle Solaris 11: zapewnia dodatkowo obsługę mechanizmu Oracle Solaris Image Packaging System (IPS), zautomatyzowanego instalatora (Automated Installer - AI) oraz alternatywnych środowisk uruchamiania. Ułatwia zarządzanie systemem wejścia-wyjścia w środowiskach działających pod kontrolą systemu Oracle Solaris dzięki udoskonalonemu zarządzaniu interfejsami iSCSI i Fibre Channel oraz technologiami sieciowymi i technologiami pamięci masowej.
• Uproszczenie zarządzania systemami sprzętowo-programowymi Oracle: wspomaga zarządzanie rozwiązaniem Oracle SPARC SuperCluster T4-4 oraz jeszcze bardziej wzbogaca możliwości zarządzania maszyną bazodanową Oracle Exadata i oprogramowaniem Oracle Exalogic Elastic Cloud - umożliwiając klientom skonfigurowanie chmury „od zera” w ciągu niewielu minut.
• Zapewnianie prewencyjnej asysty technicznej do chmury: rozszerzenia wprowadzone w serwisie internetowym My Oracle Support umożliwiają administratorom chmur korzystanie z automatycznych zgłoszeń serwisowych (Automatic Service Request - ASR), zaleceń dotyczących prewencyjnego instalowania programów korygujących oraz z możliwości przeprowadzania oceny stanu środowiska IT. Funkcje te są zintegrowane z oferowanym przez oprogramowanie Oracle Enterprise Manager modułem do kompleksowego, zautomatyzowanego planowania instalacji programów korygujących oraz z modułem udzielającym porad dotyczących wycofywania poszczególnych rozwiązań z eksploatacji.

Firma Oracle uruchomiła także program Ops Center Everywhere. Klienci zakwalifikowani do tego programu mogą bezpłatnie pobrać oprogramowanie Oracle Enterprise Manager Ops Center i wykorzystywać je do zarządzania swoimi systemami Oracle.

Klienci użytkujący serwery, pamięć masową i rozwiązania sieciowe firmy Oracle, a także systemy Oracle Solaris i Oracle VM, mogą teraz uzyskać dostęp do oprogramowania Oracle Enterprise Manager Ops Center jedynie na podstawie umów Oracle Premier Support, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Źródło: Oracle
Skomentuj na forum