Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Platforma VMware Cloud Foundry już rok na rynku

VMwareFirma VMware, światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury chmurowej, świętuje pierwszą rocznicę Cloud Foundry, otwartego rozwiązanie typu PaaS (Platform-as-a-Service; Platforma jako Usługa) ogłaszając nowe partnerstwa, nowy system do udostępniania oprogramowania open source, nowe narzędzia do sterowania rozbudowanymi usługami oraz dodatkowe opcje wdrażania aplikacji w wielu chmurach.


Podczas spotkania, które odbyło się 11 kwietnia, Steve Herrod, główny dyrektor ds. technologii i starszy wiceprezes ds. badań i rozwoju w VMware, wyjaśnił, dlaczego Cloud Foundry staje się preferowanym otwartym rozwiązaniem PaaS w erze cloud computing, zapewniając deweloperom wybór chmurowych modeli wdrożeniowych, struktur i usług aplikacyjnych, a jednocześnie radykalnie upraszczając wdrażanie i skalowanie aplikacji.

"Od czasu premiery Cloud Foundry - pierwszego otwartego rozwiązania PaaS - widzimy, że branża inwestuje znaczne środki w Cloud Foundry, a deweloperzy chętnie sięgają po lepsze rozwiązania do budowania i wdrażania aplikacji chmurowych. Oferując uproszczone podejście, które uwzględnia różnorodność i tempo tworzenia współczesnych aplikacji, Cloud Foundry eliminuje złożoność na niemal każdym etapie procesu powstawania oprogramowania i pozwala deweloperom wykorzystać innowacje, które pojawiają się w branży" - powiedział Steve Herrod, główny dyrektor ds. technologii i starszy wiceprezes ds. badań i rozwoju w VMware.

Cloud Foundry to chmurowa platforma aplikacyjna z kodem źródłowym dostępnym na licencji Apache, udostępniona przez VMware w kwietniu 2011 r., która przyspiesza tworzenie, wdrażanie i obsługę aplikacji.

Mając na uwadze dalszy rozwój Cloud Foundry, VMware poinformowała, że:

• Partnerzy: Cloud9, Collabnet, ServiceMesh, SOASTA, X.commerce (spółka eBay) ogłaszają wsparcie dla Cloud Foundry. Zintegrowane, przeglądarkowe środowisko programistyczne Cloud9 obecnie obsługuje wdrażanie na dowolnej instancji Cloud Foundry. Collabnet dodaje obsługę Cloud Foundry do swoich narzędzi do elastycznego tworzenia oprogramowania korporacyjnego. Firma ServiceMesh dodała do swojego rozwiązania Agility Platform opcję wdrażania Cloud Foundry w oparciu o zdefiniowane zasady. SOASTA oferuje zautomatyzowane, bazujące na Cloud Foundry rozwiązanie do testów w chmurze.

• Społeczność: ulepszone zarządzanie kodem udostępnianym na zasadach open source. Platforma Cloud Foundry od pierwszego wydania była projektem o otwartym kodzie źródłowym. Projekt ma liczne rozgałęzienia i jest rozwijany za pośrednictwem serwisu GitHub z szerokim wkładem społeczności deweloperów, którzy dodali obsługę dziesiątek najważniejszych środowisk programistycznych, usług aplikacyjnych oraz wdrożeń w różnorodnych infrastrukturach chmurowych, a także poprawki do usterek, dokumentację i inne zasoby.

Aby jeszcze bardziej ułatwić społeczności udział w projekcie, firma VMware wprowadziła dziś CloudFoundry.org, nowy system zarządzania kodem źródłowym Cloud Foundry. Skupiając kod źródłowy Cloud Foundry w jednym zbiorze publicznych repozytoriów GitHub oraz wykorzystując Gerrit do recenzowania kodu i Jenkins do ciągłej integracji, nowy proces upraszcza udostępnianie kodu przez społeczność, zwiększa jego jakość oraz oferuje lepszy bieżący wgląd w zmiany kodu.

• Kod: niezawodne działanie w dużej skali. Firma VMware wprowadziła dziś Cloud Foundry BOSH, łańcuch narzędzi open source do konstruowania, wdrażania i zarządzania cyklem życia usług rozproszonych. BOSH, zaprojektowany pod kątem systematycznej i normatywnej ewolucji usług, ułatwia obsługę produkcyjnych instancji Cloud Foundry. Rozwiązanie sprawdzone w zarządzaniu CloudFoundry.com, dostępne na licencji Apache w witrynie CloudFoundry.org, obecnie współpracuje z VMware vSphere oraz oferuje wczesną obsługę Amazon Web Services. Kod źródłowy znajduje się pod tym adresem. www.github.com/cloudfoundry/bosh

• Chmury: możliwość wykorzystania wielu różnych chmur. Jako otwarte rozwiązanie PaaS, Cloud Foundry może działać w wielu różnych infrastrukturach chmurowych, nie ograniczając deweloperów do żadnej konkretnej chmury. Wizja ta znalazła potwierdzenie w szerokiej gamie prywatnych dystrybucji, rozwiązań administracyjnych i wdrożeniowych oraz chmur publicznych, które obecnie obsługują Cloud Foundry. Ta różnorodność umożliwia klientom wdrażanie aplikacji w wielu chmurach, zapewniając im elastyczność i swobodę wyboru. Podczas demonstracji na żywo firma VMware pokazała, jak w ciągu kilku minut można wdrożyć tę samą aplikację w wielu instancjach Cloud Foundry.

Czytaj również:
Hyperic plugin for Cloud Foundry
VMware wprowadza Micro Cloud Foundry

Źródło: VMware
Skomentuj na forum