Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Przełączniki Cisco do obsługi chmury

CiscoZgodnie z opracowaniem Cisco Cloud Index w 2014 r. ponad 50% zadań obliczeniowych w centrach przetwarzania danych będzie wykonywanych w chmurze, a do 2015 r. globalny ruch związany z przetwarzaniem w chmurze zwiększy się przeszło 12-krotnie, do 1,6 zetabajta rocznie. Jest to równoważne przesłaniu do każdego mieszkańca Ziemi wysokiej jakości filmu wideo trwającego 4 dni.


Wychodząc naprzeciw tym tendencjom, firma Cisco poinformowała, że wzbogaciła swoją ofertę przełączników o możliwości pracy z przepustowością 100 Gigabit Ethernet (GE) i 40 GE, standardy określające nowe granice dla szybkości sieci. Nowe możliwości pozwalają na stosowanie całościowego podejścia do architektury kampusów, centrów przetwarzania danych i środowisk operatorów, zapewniając klientom znaczne korzyści i zaspokajając potrzeby związane z koniecznością dostosowania się do takich pojawiających się na rynku tendencji, jak przetwarzanie w chmurze, przesyłanie treści wideo, zastosowania mobilne i rozpowszechnienie standardu 10 GE.

Dzięki tym innowacjom firma Cisco, która i tak posiada już najbogatszą w branży ofertę przełączników, zajmuje pozycję największego dostawcy przełączników 1/10/40/100 Gigabit Ethernet oraz przełączników do budowy sieci konwergentnych. Wspieranie przejścia na większe szybkości sieci stanowi - oprócz zapowiedzianego ostatnio przez Cisco wprowadzenia na rynek rozwiązania CloudVerse - kluczowy element strategii Cisco mającej na celu wspomaganie klientów w dostosowaniu się do nowych tendencji związanych z przetwarzaniem w chmurze i z wynikającym z tego zalewem danych.

Firma Cisco zapewnia ochronę wcześniejszych inwestycji klientów, wzbogacając serię przełączników Catalyst 6500 o możliwość pracy z przepustowością 40 GE oraz wyposażając w możliwości obsługi przepustowości 40 GE i 100 GE ofertę przełączników Nexus 7000 przeznaczonych do zapewniania łączności między centrami przetwarzania danych oraz środowiskami operatorów.  Aby wzbogacić swoją ofertę przełączników agregacyjnych top-of-rack dla kampusów i przeznaczonych dla centrów przetwarzania danych firma Cisco wprowadza też na rynek dwie nowe platformy przełączające 10 GE o stałej konfiguracji, zapewniające wysoką gęstość upakowania. Chcąc ułatwić korzystanie z tej pojemności, firma Cisco wprowadza uproszczone funkcje do wirtualizacji sieci oferowane przez nową technologię pod nazwą Easy Virtual Network do przełączników Catalyst z serii 6500 i 4500 oraz routera Aggregation Services Router (ASR) 1000, jak również nowe urządzenia Nexus 1010-X dla centrów przetwarzania danych, które umożliwi oferowanie skalowalnych usług wirtualnych. Stosowane razem, rozszerzenia te pomogą przedsiębiorstwom w skalowaniu sieci oraz w uproszczeniu ich eksploatacji, a także zapewnią ochronę wcześniejszych inwestycji w przełączniki firmy Cisco, których wiele zostało wdrożonych przed 10 laty lub nawet jeszcze dawniej.

Wprowadzenie tych innowacji  dowodzi, że Cisco utrzymuje się na pozycji lidera rynku przełączników. Firma osiągnęła ostatnio kolejny sukces - z danych na temat sprzedaży przełączników wynika, że od 2002 r. klienci Cisco wdrożyli już 10 mln portów 10 GE i że z oprogramowania NX-OS (system operacyjny, pod kontrolą którego pracują wszystkie rozwiązania Cisco dla centrów przetwarzania danych) korzysta już 23 tys. klientów.

Wyposażenie przełącznika dla centrów przetwarzania danych Cisco Nexus 7000 w możliwości pracy z przepustowością 40/100 Gigabit Ethernet. W zastosowaniach związanych z przetwarzaniem dużych ilości danych, takich jak przetwarzanie w chmurze, „Big Data” (czyli przetwarzanie wielkich zbiorów danych), przesyłanie treści wideo, rozwiązania do wirtualizacji desktopów oraz do wirtualizacji innych środowisk, obserwuje się coraz szybsze wdrażanie technologii 10 GE na poziomie dołączenia serwerów oraz w warstwach dostępu i agregacji sieci. Powoduje to powstawanie wąskich gardeł w przepustowości głównych magistral łączących centrum przetwarzania danych z kampusem i środowiskiem operatora. Aby wyeliminować te wąskie gardła, Cisco oferuje dwie wersje nowych modułów z serii M2 do przełączników Nexus 7000.

Wirtualne rozszerzalne sieci lokalne (Virtual Extensible LAN - VXLAN) są teraz obsługiwane przez przełącznik Nexus 1000V - pozwala on radykalnie zwiększyć liczbę segmentów sieci LAN, które można utworzyć w sieciach istniejących w chmurze, aby logicznie oddzielić poszczególne podmioty i aplikacje obsługiwane w chmurze. Bramę Cisco Virtual Security Gateway (VSG) rozszerzono o funkcje ochrony aplikacji w działających w chmurze sieciach opartych na technologii VXLAN. Aby spełniać wymagania w zakresie skalowania chmury, przełącznik Nexus 1000V będzie można w przyszłości skalować do ponad 10 tys. portów.

Rozwiązanie Cisco Nexus 1010-X Virtual Services Appliance oferuje wyspecjalizowaną platformę sprzętową do skalowalnego wdrażania usług o znaczeniu krytycznym dla infrastruktury do wirtualizacji.

"Wirtualizacja sieci nabiera coraz większego znaczenia, gdyż przedsiębiorstwa starają się rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem i zapewnianiem zgodności z przepisami bez ponoszenia kosztów na budowę wielu równoległych infrastruktur sieci. Istnieje wiele możliwych rozwiązań o różnych poziomach skalowalności i złożoności. Stwierdziliśmy, że w naszym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie wdrożenie technologii Easy Virtual Network. Umożliwia proste, łatwe replikowanie jej w innych ośrodkach i jest w pełni zgodna operacyjnie z rozwiązaniem, z którego już korzystamy, dzięki czemu nie musieliśmy ponownie wykonywać już wcześniej wykonanych prac" - powiedział Dominique Massoni, kierownik działu Network Engineering Operations, EDF Group.

Firma Cisco rozbudowała również serię swoich przełączników sieciowych Catalyst dla kampusów, aby udostępnić administratorom sieci szerszą gamę opcji zaspokajających rosnące potrzeby sieci w zakresie przesyłania treści wideo, obsługi zwirtualizowanych desktopów i przetwarzania w chmurze.

Źródło: Cisco
Skomentuj na forum