Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

HP chroni firmy przed niekontrolowanym wzrostem liczby dostawców

Według raportu firmy Forrester Research, "działy biznesowe wprowadzają cloud computing 2,5 razy szybciej niż działy informatyczne. Korzystanie przez działy biznesowe z zewnętrznych usług przetwarzania w chmurze, innych niż usługi opracowane przez własny dział informatyki, powoduje nadmierny wzrost liczby dostawców"


HP wprowadza do oferty nowej usługi HP Service Integration and Management, która umożliwia przedsiębiorstwom integrację złożonych środowisk heterogenicznych i zarządzanie nimi, a w rezultacie zmniejszenie ryzyka i obniżenie kosztów.

HP Service Integration and Management ułatwia przedsiębiorstwom opracowanie prawidłowego planu integracji dostawców i zarządzania nimi, umożliwia osiąganie celów biznesowych przez prezentację całej topologii usług informatycznych oraz pokazanie, w jaki sposób poszczególne usługi wpływają na realizację różnych celów. Poprzez wgląd w efektywność usług biznesowych oraz w działania ich dostawców, klienci mogą prewencyjnie monitorować świadczenie przez nich usług.

"Zarządzanie złożonymi środowiskami świadczenia usług informatycznych oraz ich analizowanie pod kątem korzyści biznesowych stało się dla dyrektorów ds. informatycznych bardzo ważne, zwłaszcza wobec szybkiego rozwoju przetwarzania w chmurze. Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania heterogenicznymi środowiskami informatycznymi i analizowania ich będzie miało kluczowe znaczenie dla szybkiego pozyskiwania informacji o wydajności i aspektach finansowych. Pozwoli to zoptymalizować łańcuch dostaw i uniknąć kosztów niekontrolowanego wzrostu liczby dostawców" - powiedział Will Cappelli, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner.

Nowa oferta HP Service Integration and Management daje przedsiębiorstwom jeden obraz usług z wielu źródeł, w tym usług przetwarzania w chmurze, świadczonych zarówno przez własne działy informatyki, jak i przez zewnętrzne, nieinformatyczne grupy biznesowe. Rozwiązanie to oferuje firmom i instytucjom usługi konsultacyjne dotyczące transformacji, w tym plan który określa procesy niezbędne do poprawy zarządzania i wydajności środowisk z wieloma dostawcami.

Dzięki standardowej architekturze informatycznej i jednolitemu modelowi integracji wszystkich usług, HP Service Integration and Management umożliwia klientom utworzenie elastycznego, łatwego w zarządzaniu środowiska informatycznego. Dodatkowe korzyści to między innymi:

- Lepsza efektywność usług dzięki śledzeniu statusu wydajności w zestawieniu z budżetami operacyjnymi i celami biznesowymi. Nowe rozwiązanie HP pozwala klientom zwiększyć dostępność usług i usprawnić zarządzanie nimi przez prewencyjne monitorowanie ich, pokazujące wydajność wszystkich usług w czasie rzeczywistym.
- Mniej zakłóceń w świadczeniu usług i mniejsze związane z tym ryzyko biznesowe dzięki szybkiej identyfikacji dostawców odpowiedzialnych za przerwy o znaczeniu krytycznym.
- Niższe koszty serwisu informatycznego dzięki integracji i centralizacji zarządzania usługami wielu dostawców.

"Brak wglądu w usługi świadczone przez wielu dostawców, w tym cloud computing, prowadzi do nierównego poziomu usług w przedsiębiorstwie i zwiększa ryzyko oraz koszty związane z zarządzaniem informatycznym. Nasza nowa oferta daje klientom do dyspozycji procesy i narzędzia, które zapewniają lepszy wgląd i pozwalają lepiej zarządzać wszystkimi dostawcami, a jednocześnie zmniejszają złożoność i obniżają koszty" - powiedział Hans Peter-Klaey, wiceprezes działu oprogramowania w HP.

W połączeniu z pakietem oprogramowania HP IT Performance Suite rozwiązanie HP Service Integration and Management umożliwia klientom wprowadzenie modelu operacyjnego zarządzania i usług biznesowych dla całego przedsiębiorstwa, który zwiększa wydajność procesów informatycznych, upraszcza zarządzanie i spełnia wymagania dotyczące zgodności z przepisami. Centralnym elementem tej oferty jest HP Capability Framework, model referencyjny, który zmniejsza złożoność globalnych heterogenicznych środowisk informatycznych oraz obniża koszty niekontrolowanego wzrostu liczby dostawców.

Źródło: HP
Skomentuj na forum