Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Aktualności

Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast

CiscoRuch mobilny w chmurze będzie w 2016 r. stanowić 71% łącznej transmisji danych w sieciach mobilnych, co odpowiada 7,6 eksabajta miesięcznie (w 2011 r. wartości te wyniosły odpowiednio 45% i 269 petabajtów).


Według raportu Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast na lata 2011-2016 ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie w tym okresie aż 18-krotnie i osiągnie w roku 2016 wartość 10,8 eksabajta miesięcznie, czyli 130 eksabajtów rocznie.

Prognozowane dynamiczne zwiększenie ruchu mobilnego będzie efektem m.in. przewidywanego gwałtownego wzrostu liczby urządzeń do obsługi mobilnego Internetu, która przekroczy liczbę mieszkańców Ziemi (wg ONZ szacowana liczba ludności w 2016 r. to 7,3 miliarda). Według prognoz firmy Cisco w latach 2011-2016 wielkość ogólnoświatowego ruchu mobilnego przekroczy trzykrotnie wielkość transmisji danych w sieciach stacjonarnych.

Prognoza przewiduje, że roczny ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie do 130 eksabajtów (eksabajt to jednostka informacji odpowiadająca pamięci o wielkości 1 tryliona bajtów), co odpowiada:
  • 33 miliardom dysków DVD,
  • 4,3 biliardom plików dźwiękowych MP3,
  • 813 biliardom wiadomości tekstowych SMS.

Na tak znaczący wzrost ma wpływ kilka tendencji:
1. Więcej danych w transmisji strumieniowej: ponieważ użytkownicy coraz częściej chcą korzystać z treści dostępnych na żądanie i transmitowanych strumieniowo, a nie tylko informacji pobieranych z sieci na lokalne urządzenia, ruch mobilny w chmurze wzrośnie 28-krotnie w okresie od 2011 do 2016 roku, co odpowiada złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 95%.
2. Większa liczba połączeń mobilnych: w roku 2016 będzie działać ponad 10 miliardów urządzeń mobilnych podłączonych do Internetu, co obejmie także moduły M2M (ang. machine-to-machine), liczba ta przekroczy prognozowaną na 7,3 miliarda liczbę ludzi na Ziemi w 2016 r.
3. Wzrost mocy obliczeniowej urządzeń: urządzenia mobilne są coraz bardziej zaawansowane; mogą przetwarzać więcej danych i generować większy ruch. Ruch wygenerowany przez urządzenia typu tablet wzrośnie w latach 2011-2016 62-krotnie.
4. Większa szybkość transmisji mobilnej: Szybkość połączenia z siecią mobilną to jeden z najważniejszych czynników umożliwiających zwiększenie ruchu mobilnego..
5. Więcej materiałów wideo: użytkownicy mobilni oczekują możliwie najlepszej jakości przesyłanych treści.

Prognoza Cisco przewiduje również, że w 2016 roku 71% używanych smartfonów i tabletów (1,6 miliarda egzemplarzy) będzie w stanie komunikować się z siecią mobilną IPv6. W odniesieniu do całego rynku - do roku 2016 39% wszystkich urządzeń mobilnych (ponad 4 miliardy) będzie już mogło obsługiwać protokół IPv6. W 2016 r. smartfony, laptopy i inne urządzenia przenośne będą generować około 90% ogólnoświatowej mobilnej transmisji danych.

Kluczowe przewidywania dotyczące rozwoju sieci w Europie Środkowo-Wschodniej
• W Europie Środkowo-Wschodniej w latach 2011-2016 ruch w sieciach mobilnych będzie wzrastać dwa razy szybciej niż ruch w stacjonarnych sieciach IP.
• Wielkość transmisji w sieciach mobilnych w 2016 roku będzie równa całemu ruchowi internetowemu w regionie odnotowanemu w roku 2005.
• Wielkość transmisji wideo w sieciach mobilnych w latach 2011-2016 wzrośnie 32-krotnie, przy czym złożona roczna stopa wzrostu wyniesie 101%.
• W roku 2016 materiały wideo będą stanowiły w regionie 67% transmisji w sieciach mobilnych (pod koniec 2011 roku wartość ta wynosiła 45%).
• W roku 2016 aplikacje w chmurze będą stanowiły 69% łącznego ruchu w sieciach mobilnych (pod koniec 2011 roku wartość ta wynosiła 36%).

Metodyka badań prognozy Cisco Mobile Visual Networking Index (VNI)
Metoda stosowana w badaniu Cisco Mobile VNI wykorzystuje prognozy niezależnych analityków, a także badania rzeczywistego użytkowania sieci mobilnych. Oprócz tego uwzględnia ona własne oszacowania firmy Cisco dotyczące stosowania aplikacji, czasu ich użytkowania oraz prędkości transmisji. Przewidywania i wyniki badań Cisco VNI biorą pod uwagę także inne podstawowe czynniki, takie jak szybkość szerokopasmowego połączenia mobilnego oraz moc obliczeniowa urządzeń.

Szczegółowy opis przyjętej metodyki znajduje się w pełnej wersji raportu.

Źródło: Cisco
Skomentuj na forum