Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Oracle Advanced Analytics do obsługi dużych ilości danych (Big Data)

OracleFirma Oracle poinformowała o udostępnieniu oprogramowania Oracle Advanced Analytics - nowej opcji bazy danych Oracle 11g, która łączy w jeden pakiet środowisko Oracle R Enterprise z narzędziami Oracle Data Mining.


Środowisko Oracle R Enterprise oferuje użytkownikom języka programowania do obliczeń statystycznych R wydajność klasy korporacyjnej, zwiększając o wiele rzędów ilość danych, które można analizować z wykorzystaniem bazy danych Oracle 11g.

Od czasu wprowadzenia języka R w 1995 r. na korzystanie z niego zdecydowało się ponad 2 mln użytkowników, a środowisko Oracle R Enterprise radykalnie zwiększa ich możliwości. W środowisku tym użytkownicy mogą wykorzystywać swoje umiejętności programowania w języku R, mogą też w nim uruchamiać stosowane wcześniej narzędzia i skrypty.

Klienci testujący środowisko Oracle R Enterprise pod kątem analizy dużych ilości danych (Big Data) na maszynie bazodanowej Oracle Exadata przekonali się, że zapewnia ono 100-krotnie większą wydajność w porównaniu z ich obecnymi środowiskami.

Narzędzia Oracle Data Mining, wchodzące teraz w skład opcji Oracle Advanced Analytics, ułatwiają klientom opracowywanie i wdrażanie predykcyjnych aplikacji analitycznych, które zapewniają głębszy wgląd w wydajność działalności biznesowej.

Oprogramowanie Oracle Advanced Analytics, w powiązaniu z systemem Oracle Big Data Appliance, maszyną bazodanową Oracle Exadata i rozwiązaniem Oracle Exalytics In-Memory Machine, oferuje najbardziej zintegrowaną i kompleksową w branży platformę do analizy dużych ilości danych.

Oprogramowanie Oracle Advanced Analytics pozwala stosować algorytmy analityczne bezpośrednio dla danych przechowywanych w bazie danych Oracle 11g, czy maszynie bazodanowej Oracle Exadata - jest to podejście odmienne od tradycyjnego, które opierało się na wyodrębnianiu danych do wyspecjalizowanych serwerów.

Oprogramowanie Oracle Advanced Analytics oferuje klientom kompleksową platformę do obsługi aplikacji analitycznych działających w czasie rzeczywistym, które zapewniają wgląd w kluczowe aspekty działalności biznesowej, takie jak przewidywanie rotacji klientów, generowanie zaleceń dotyczących rozwoju produktów oraz ostrzeganie o próbach oszustwa.

Dzięki zapewnieniu bezpośredniego i kontrolowanego dostępu do danych przechowywanych w bazie danych Oracle 11g klienci mogą zwiększyć produktywność analityków, zachowując jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa danych w całym przedsiębiorstwie.

Środowisko Oracle R Enterprise pozwala zintegrować z językiem R bogaty zbiór udostępnianych przez bazę danych Oracle algorytmów eksploracji danych, metod analitycznych oraz mechanizmów dostępu do kostek Oracle OLAP, umożliwiając ich wykorzystywanie przez użytkowników języka R.

Źródło: Oracle
Skomentuj na forum