Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Riverbed Cascade 9.5 - dokładniejszy monitoring centrum danych

RiverbedRiverbed Technology, firma zajmująca się poprawą wydajności sieci IT, wprowadza nowe funkcje Cascade, rozwiązania do zarządzania wydajnością sieci (network performance management, NPM), które zapewnia wgląd w zwirtualizowane centra danych oraz centra, które używają równoważących obciążenie kontrolerów dostarczania aplikacji (application delivery controllers ADC).


Cascade 9.5 rozszerza całościowe usługi monitorowania sieci oraz wychwytywania potencjalnych błędów - od sieci LAN poprzez WAN, a teraz również w samym centrum danych. Cascade Profiler jest pierwszym rozwiązaniem klasy NPM wyposażonym w uproszczony - oparty na kreatorze - proces konfiguracji usług kontrolera ADC. Virtual Cascade Shark jest pierwszym produktem oferującym nieprzerwane przechwytywanie pakietów oraz analizę wydajności sieci w wirtualnym środowisku. Dzięki nowym funkcjom linia produktowa Cascade posiada bezkonkurencyjne możliwości dedykowane złożonym, globalnym sieciom, wliczając te wyposażone w urządzenia równoważące obciążenia oraz zwirtualizowane centra danych.
 

 

Riverbed Cascade Virtual Machine Vmware ESXiPrzedsiębiorstwa wdrażają kontrolery ADC, by optymalizować dostarczanie aplikacji oraz zwiększać elastyczność i odporność sieci. Wyzwania związane z równoważącymi obciążenie kontrolerami ADC powodują poważne problemy z uzyskaniem przejrzystości operacji w sieci - maskując potrzebne dane oraz współzależności pomiędzy aplikacjami - zmniejszają zdolność do kompleksowego monitorowania oraz wychwytywania błędów. Cascade 9.5 automatyzuje wykrywanie i monitorowanie zrównoważonych aplikacji. Dzięki integracji z kontrolerami ADC, takimi jak F5 Local Traffic Manager, Riverbed Stingray Traffic Manager i inne, Cascade wypełnia lukę w przejrzystości w połączeniach klient-serwer zarządzanych przez stabilizatory obciążenia, zapewniając wgląd w wydajność aplikacji.

Obok implementacji rozwiązań ADC w celu optymalizacji dostarczania aplikacji, do organizacji wkracza wirtualizacja centrów danych oraz konsolidacja zasobów IT. Podobnie jak ADC, wirtualizacja, wiąże się z problemami związanymi z przejrzystością, ponieważ w momencie, gdy aplikacje rozpoczynają pracę w zwirtualizowanym środowisku następuje utrata wglądu w wydajność aplikacji. Nowe oprogramowanie Virtual Cascade Shark dostarcza wgląd (w czasie rzeczywistym) potrzebny do zarządzania oraz usuwania błędów związanych z wydajnością aplikacji gdy ta przełączana jest za pomocą  wirtualnego przełącznika w środowiskach VMware ESX. Virtual Cascade Shark monitoruje cały ruch pomiędzy wirtualnymi maszynami oraz eksportuje rozszerzone wskaźniki ruchu do panelu zarządzania wydajnością Cascade Profiler, by monitorować, odkrywać i przyspieszać usuwanie błędów na zunifikowanym poziomie. Shark cały czas przechwytuje pakiety danych i zapisuje je na lokalnym serwerze lub w sieci SAN (storage area network) w celu powtórnej analizy dokonywanej przez oprogramowanie do analizy sieci Cascade Pilot.

Rozszerzone rozwiązanie Cascade powinno być dostępne w pierwszym kwartale 2012 roku.

Źródło: Riverbed
Skomentuj na forum