Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMTurbo Operations Manager 3.0

VMTurbo - firma specjalizująca się w dostawie oprogramowania do zarządzania obciążeniem, analizy, optymalizacji i kontroli zwirtualizowanych centrów danych - wydała Operations Manager 3.0 rozszerzając wsparcie rozwiązania poza obsługiwane już w poprzedniej wersji Microsoft Hyper-V i VMware vSphere o Citrix XenServer.


Operations Manager 3.0 integruje się z VMware vCloud Director, platformą zarządzająca dla infrastruktury cloud computing typu Infrastructure-as-a-Service (IaaS) zbudowanej w oparciu o VMware vSphere. Pozwala to na stworzenie warstwy kontrolnej, obejmującej środowiska chmurowe (zarówno prywatne jak i publiczne) nadzorowane przez usługodawców.

Rozwiązanie Operations Manager 3.0 może również zbierać dane dotyczące wydajności dowolnych aplikacji Windows uruchamianych na zwirtualizowanych desktopach, które są przez niego kontrolowane. Ponad to każdej z aplikacji można przydzielać priorytet, zależny od jej wagi dla ciągłości biznesowej organizacji.

Wprowadzone poprawki w zakresie planowania zdolności produkcyjnych, pozwala użytkownikom na wprowadzanie i mapowanie zasobów sieciowych, sprawdzając tym samym jak hipotetyczny nowy sprzęt może wpłynąć na wydajność wirtualizacji w całym środowisku. Dotychczas planowanie i prognozowanie mogło obejmować tylko takie zasoby jak CPU czy RAM.

Operations Manager, w oparciu o wcześniej zdefiniowane polityki, po analizie zmian konfiguracji może automatycznie dodawać lub usuwać maszyny wirtualne w celu poprawy efektywności środowiska. Ponadto analiza środowiska może być przeprowadzona pod kątem wydajności środowiska oraz kosztów eksploatacji.

Rozwiązanie VMTurbo cechuje prostota instalacji. Dzięki wykorzystaniu virtual appliance, Operations Manager może zostać uruchomiony w ciągu kilku minut i natychmiast wspomagać administratorów w automatyzacji zadań i poprawie wydajności wirtualizacji.

Skomentuj na forum