Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Prognozy Veeam na 2017 rok: chmura kluczowa dla rozwoju biznesu
Prognozy Veeam na 2017 rok: chmura kluczowa dla rozwoju biznesu

Mijający rok dobitnie wskazuje, jak ważna jest stała dostępność - zarówno usług, jak i danych. Wystarczy wspomnieć głośne fiasko elektronicznego spisu powszechnego na kontynencie australijskim, czy równie dotkliwe w skutkach przestoje systemów IT w sektorze transportu pasażerskiego. Awarie te sprawiły, że ludzie na ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

Aktualności

Nie wszystkie firmy są wpełni gotowe na wzrost ilości danych

Raport oracle Big DataOpublikowane przez firmę Oracle wyniki badań - przeprowadzone przez firmę Quocirca - dowodzą, że wiele firm dało się zaskoczyć przez lawinowy wzrost ilości przetwarzanych danych oraZ wzbudzają obawy co do gotowości firm do obsługi dużych ilości danych (Big Data).


Tendencja ta jest efektem takich czynników, jak zwiększenie częstości kontaktów pomiędzy konsumentami a producentami za pomocą urządzeń mobilnych, znaczna intensyfikacja komunikacji maszyna-maszyna (M2M) oraz tworzenie przez przedsiębiorstwa coraz większych ilości danych w ramach ich własnych procesów.

Wirtualizacja w centrach przetwarzania danych stopniowo postępuje, ale postępy te nie są jednolite - jedynie 12% respondentów zwirtualizowało do tej pory ponad 70% swoich zasobów informatycznych. 38% zwirtualizowało mniej niż 30% swojej infrastruktury.

Firmy reagują na tę sytuację krótkoterminowym wzrostem zapotrzebowania na oferowane w outsourcingu usługi centrów przetwarzania danych i usługi w chmurze (cloud computing). W dłuższym horyzoncie czasu planują jednak zbudować własne i obsługiwane własnymi siłami centra przetwarzania danych.

W planie zamierzeń na 2012 r. ponownie znalazł się też zrównoważony rozwój - firmy reagują w ten sposób, chcąc prowadzić politykę proekologiczną z uwagi na konieczność odpowiedniego nadzoru albo dążąc do ograniczenia rosnących rachunków za energię wykorzystywaną do obsługi infrastruktury informatycznej. Jeśli porówna się bezpośrednio wyniki z Cyklu 1 niniejszego badania (C1) z wynikami niniejszego Cyklu 2 (C2), wartość ogólnego indeksu zrównoważonego rozwoju wzrosła z poziomu najniższego do najwyższego wśród indeksów cząstkowych.

Badania te stanowią podstawę określania wskaźnika Oracle Next Generation Data Centre Index, w ramach którego ocenia się postęp przedsiębiorstw w dążeniu do zaawansowanego wykorzystywania centrów przetwarzania danych do optymalizacji wydajności ich działalności biznesowej oraz infrastruktury informatycznej. Na podstawie badań przeprowadzanych przez firmę Quocirca przedsiębiorstwa są oceniane w skali od 0 do 10.

Firmy z Europy i Bliskiego Wschodu uzyskały średnio ocenę 5,58 (przy czym 10 to ocena oznaczająca najbardziej zaawansowaną strategię rozwoju centrum przetwarzania danych).

Ocena ta oznacza poprawę względem poprzedniego badania Oracle Next Generation Data Centre Index, podjętego w lutym 2011 r., kiedy to uzyskano średni wynik 5,22. Oznacza to, że firmy coraz więcej uwagi poświęcają strategii rozwoju swojego centrum przetwarzania danych i dokonują coraz większych inwestycji w tym obszarze w reakcji na lawinowy wzrost ilości przetwarzanych danych. Wszystkie kraje, wszystkie branże i wszystkie tematy cząstkowe uzyskały w cyklu C2 wyższe wartości tego indeksu niż w cyklu C1.

Najważniejsze informacje o indeksie
- Odsetek respondentów korzystających tylko z własnego centrum przetwarzania danych zmalał z 60% (C1) do 44% (C2).
- Odsetek firm korzystających z usług zewnętrznych centrów przetwarzania danych wzrósł z 40% (C1) do 56% (C2).
- Tylko 8% respondentów (w porównaniu z 17% w cyklu C1) stwierdziło, że w możliwej do przewidzenia przyszłości nie będą potrzebować nowego centrum przetwarzania danych.
- 38% respondentów dostrzega potrzebę zbudowania nowego centrum przetwarzania danych w ciągu najbliższych dwóch lat (wzrost z 27% w cyklu C1).
- Wartość indeksu zrównoważonego rozwoju wzrosła z 5,14 (ostatnie miejsce) w cyklu C1 do 5,64 (pierwsze miejsce) w cyklu C2.
- Tylko 6,4% respondentów stwierdziło, że nie posiadają planu zrównoważonego rozwoju powiązanego z korzystaniem z centrum przetwarzania danych (w cyklu C1 odsetek ten miał wartość 13,2%).
- Odsetek kierowników centrów przetwarzania danych, którzy analizują rachunki za zużycie energii, wzrósł z 43,2% (C1) do 52,2% (C2).
- Kraje skandynawskie wyprzedziły Niemcy i Szwajcarię, osiągając w cyklu C2 najwyższą, wręcz imponującą wartość indeksu - aż 6,51. Był to efekt wprowadzenia usprawnień na polu zrównoważonego rozwoju, zarządzania systemami, wirtualizacji i konsolidacji. Od czasu poprzedniego badania największe postępy poczynił region Bliskiego Wschodu, przesuwając się z samego dołu tabeli na środkową pozycję w rankingu. Irlandia i Rosja, które uwzględniono w cyklu C2, a których nie ujęto w cyklu C1, osiągnęły wyniki najniższe, odpowiednio 4,79 i 4,62.

Inne wnioski z badań
- Ponad jedna trzecia (36%) kierowników centrów przetwarzania danych wciąż nie ma wglądu w zużycie energii, a niemal 10% respondentów wątpi również w to, czy ktokolwiek inny analizuje rachunki tych centrów za zużycie energii.
- Kraje skandynawskie oraz Niemcy i Szwajcaria przodują na polu zrównoważonego rozwoju - wartość tego indeksu w przypadku obu wymienionych regionów wynosi 6,57. Następny w kolejności jest Beneluks z indeksem 5,76, natomiast Wielka Brytania osiągnęła wynik poniżej średniej - jedynie 5,4.
- W porównaniu z cyklem C1, w cyklu C2 wartości wszystkich indeksów cząstkowych wzrosły: indeks elastyczności wzrósł z 5,27 do 5,46, indeks zrównoważonego rozwoju z 5,14 do 5,64, a indeks łatwości obsługi z 5,24 do 5,64.
- Niestety, niemal 39% respondentów wciąż uważa prognozowanie przyszłych obciążeń za sprawę drugorzędną. Jednak odsetek firm, które korzystają z zaawansowanych analiz lub prognoz opartych na danych historycznych na temat zużycia wzrósł z 39% do 50%.

W listopadzie 2011 r. firma Quocirca przeprowadziła ankietę wśród 949 członków kierownictwa dużych przedsiębiorstw z 10 krajów/regionów z całego świata: Beneluksu, Niemiec i Szwajcarii, Francji, Półwyspu Iberyjskiego (Hiszpania i Portugalia), Irlandii, Włoch, Bliskiego Wschodu, krajów skandynawskich, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. Pytania zostały sformułowane tak, aby każdą odpowiedź można było wyrazić w postaci liczby z przedziału od 0 do 10, co pozwoliło określić ogólną wartość wskaźnika Oracle Next Generation Data Centre Index. Oddzielne części ankiety poświęcono elastyczności, łatwości obsługi i zrównoważonemu rozwojowi, umożliwiając określenie wartości indeksów cząstkowych dla tych trzech ważnych obszarów.

W badaniach ankietowych wzięło udział 949 członków kadry kierowniczej dużych przedsiębiorstw z 10 regionów całego świata.

Źródło: Oracle
Skomentuj na forum