Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Aktualności

Cisco prezentuje CloudVerse

Firma Cisco zaprezentowała środowisko Cisco CloudVerse umożliwiające  tworzenie i łączenie chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych oraz zarządzanie nimi.


Środowisko Cisco CloudVerse, które obejmuje trzy podstawowe elementy - Unified Data Center, Cloud Intelligent Network i Cloud Applications -  pozwala na korzystanie ze wszystkich zalet chmur, które dają większą elastyczność i opłacalność, zaawansowane zabezpieczenia oraz dynamiczne, gwarantowane przetwarzanie.

Opublikowany raport Cisco Cloud Index pokazuje, jak radykalnie chmury zmieniają usługi informatyczne w firmach i wśród użytkowników indywidualnych. Zgodnie z tym opracowaniem w 2014 r. ponad 50% zadań obliczeniowych w centrach przetwarzania danych będzie wykonywanych w chmurze, a do 2015 r. globalny ruch związany z przetwarzaniem w chmurze zwiększy się przeszło 12-krotnie, do 1,6 zetabajta rocznie.  Opracowanie zawiera sugestię, że ten szybki wzrost przetwarzania w chmurze wymaga zaawansowanych funkcji, które umożliwiają współdziałanie centrum przetwarzania danych i sieci w kompleksowym udostępnianiu aplikacji działających w chmurze.

Obecnie większość technologii przetwarzania w chmurze działa w odizolowanych silosach, co uniemożliwia efektywne, zintegrowane zarządzanie. Przez integrację trzech podstawowych elementów - ujednoliconego centrum przetwarzania danych (Cisco Unified Data Center), inteligentnej sieci (Cisco Intelligent Network) oraz aplikacji i usług działających w chmurze (Cloud Applications and Services) - CloudVerse umożliwia efektywną realizację usług przetwarzania w obrębie chmury, pomiędzy chmurami i poza chmurą w kontakcie z końcowym użytkownikiem.

Cisco wprowadza kilka nowych rozwiązań w trzech podstawowych elementach CloudVerse:
Unified Data Center (ujednolicone centrum przetwarzania danych) zmienia aspekty ekonomiczne infrastruktury przetwarzania w chmurze przez wprowadzenie nowej architektury centrum przetwarzania danych opartej o zestandaryzowane bloki obliczeniowe (ang. fabric-computing) oraz automatyzację procesów zarządzania. Unified computing umożliwia zmianę modelu świadczenia usług IT jako udostępnianie z „chmury” (IT as a service) zarówno w środowiskach fizycznych jak i wirtualnych oraz umożliwia elastyczne skalowanie zasobów i ich przydzielanie w ramach centrum przetwarzania danych (lub między nimi) zgodnie
z potrzebami biznesowymi.

"Dotychczas technologie przetwarzania w chmurze działały w odizolowanych strukturach, co utrudniało tworzenie chmur, zarządzanie nimi oraz łączenie między sobą chmur zwielokrotnionych, co stwarzało w wielu przedsiębiorstwach poważne problemy. Cisco oferuje unikatowy świat wielu chmur, który łączy ludzi, społeczności i instytucje dając użytkownikom możliwości oraz jakość usług klasy biznesowej w Internecie nowej generacji.  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wiele największych światowych firm i wielu dostawców usług wybiera CloudVerse jako podstawę swojej strategii w dziedzinie przetwarzania w chmurze. Pragniemy być ich bliskimi partnerami w podróży do świata wielu chmur" - powiedziała Padmasree Warrior, wiceprezes i CIO w firmie Cisco.

Na Cisco Unified Computing składają się trzy elementy: unified computing (ujednolicone przetwarzanie), unified fabric (ujednolicona infrastruktura) oraz nowe funkcje unified management (ujednolicone zarządzanie):
• Cisco Intelligent Automation for the Cloud umożliwia automatyczne dostarczanie zasobów do centrum przetwarzania danych oraz zarządzanie nimi, co zapewnia możliwość świadczenia usług przetwarzania w chmurze w ramach centrów przetwarzania danych i pomiędzy nimi
• Cisco Network Services Manager umożliwia automatyczne tworzenie, wdrażanie i modyfikowanie fizycznych i wirtualnych zasobów sieciowych na żądanie

Cloud Intelligent Network (inteligentna sieć przetwarzania w chmurze) zapewnia użytkownikom spójność i bezpieczeństwo korzystania z usług czy aplikacji bez względu na to, czy są one świadczone w ramach jednej „chmury prywatnej”, czy też udostępniane są użytkownikom z wykorzystaniem usług wielu chmur publicznych/prywatnych. Obecnie Cisco dodaje nowe funkcje „połączeń chmura-chmura”:
• „Cloud-to-Cloud Connect” - funkcja wprowadzająca  system lokalizacji sieciowej Cisco, w który w 2012 r. będą wyposażone routery ASR Aggregation Services Routers z serii 1000 i 9000, i która umożliwi dynamiczną identyfikację, alokację i optymalizację zasobów pomiędzy centrami przetwarzania danych i chmurami

Cloud Applications and Services (aplikacje i usługi działające w chmurze) umożliwiają udostępnianie „jako usługi" aplikacji przetwarzania w chmurze oferowanych przez Cisco oraz inne firmy. Kilka nowych funkcji zostało dodanych w rozwiązaniu Cisco Hosted Collaboration Solution (HCS):
• Private Cloud HCS umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie własnych chmur do pracy zespołowej w oparciu o rozwiązanie zatwierdzone i przetestowane przez Cisco z pełnymi funkcjami zarządzania
• Mobile HCS oferuje operatorom sieci komórkowych łatwy i ekonomiczny sposób umożliwienia pracy zespołowej za pośrednictwem chmury, dzięki czemu zasięg tych usług obejmuje nie tylko urządzenia stacjonarne, lecz także mobilne.
• Customer Collaboration - dzięki dodaniu oferty Cisco Customer Collaboration do HCS funkcje centrum kontaktowego są tańsze i łatwiej dostępne. Oferty te są obecnie dostępne w ograniczonym zakresie. Ich ogólne udostępnienie planowane jest w 2012 r.

Cisco CloudVerse zapewnia znaczne korzyści ekonomiczne, umożliwiając wprowadzenie do przedsiębiorstw modelu świadczenia usług IT z chmury oraz elastycznych rozwiązań dla świadczenia tego typu usług dla firm małej, średniej wielkości  i użytkowników indywidualnych. Przejście z tradycyjnego zwirtualizowanego centrum przetwarzania danych na chmurę CloudVerse® może nawet o 50% obniżyć całkowity koszt posiadania infrastruktury informatycznej (koszty operacyjne i inwestycyjne) oraz skrócić czas wprowadzania nowych usług przetwarzania w chmurze z tygodni do minut.

Źródło: Cisco
Skomentuj na forum