Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Aktualności

Cisco prezentuje CloudVerse

Firma Cisco zaprezentowała środowisko Cisco CloudVerse umożliwiające  tworzenie i łączenie chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych oraz zarządzanie nimi.


Środowisko Cisco CloudVerse, które obejmuje trzy podstawowe elementy - Unified Data Center, Cloud Intelligent Network i Cloud Applications -  pozwala na korzystanie ze wszystkich zalet chmur, które dają większą elastyczność i opłacalność, zaawansowane zabezpieczenia oraz dynamiczne, gwarantowane przetwarzanie.

Opublikowany raport Cisco Cloud Index pokazuje, jak radykalnie chmury zmieniają usługi informatyczne w firmach i wśród użytkowników indywidualnych. Zgodnie z tym opracowaniem w 2014 r. ponad 50% zadań obliczeniowych w centrach przetwarzania danych będzie wykonywanych w chmurze, a do 2015 r. globalny ruch związany z przetwarzaniem w chmurze zwiększy się przeszło 12-krotnie, do 1,6 zetabajta rocznie.  Opracowanie zawiera sugestię, że ten szybki wzrost przetwarzania w chmurze wymaga zaawansowanych funkcji, które umożliwiają współdziałanie centrum przetwarzania danych i sieci w kompleksowym udostępnianiu aplikacji działających w chmurze.

Obecnie większość technologii przetwarzania w chmurze działa w odizolowanych silosach, co uniemożliwia efektywne, zintegrowane zarządzanie. Przez integrację trzech podstawowych elementów - ujednoliconego centrum przetwarzania danych (Cisco Unified Data Center), inteligentnej sieci (Cisco Intelligent Network) oraz aplikacji i usług działających w chmurze (Cloud Applications and Services) - CloudVerse umożliwia efektywną realizację usług przetwarzania w obrębie chmury, pomiędzy chmurami i poza chmurą w kontakcie z końcowym użytkownikiem.

Cisco wprowadza kilka nowych rozwiązań w trzech podstawowych elementach CloudVerse:
Unified Data Center (ujednolicone centrum przetwarzania danych) zmienia aspekty ekonomiczne infrastruktury przetwarzania w chmurze przez wprowadzenie nowej architektury centrum przetwarzania danych opartej o zestandaryzowane bloki obliczeniowe (ang. fabric-computing) oraz automatyzację procesów zarządzania. Unified computing umożliwia zmianę modelu świadczenia usług IT jako udostępnianie z „chmury” (IT as a service) zarówno w środowiskach fizycznych jak i wirtualnych oraz umożliwia elastyczne skalowanie zasobów i ich przydzielanie w ramach centrum przetwarzania danych (lub między nimi) zgodnie
z potrzebami biznesowymi.

"Dotychczas technologie przetwarzania w chmurze działały w odizolowanych strukturach, co utrudniało tworzenie chmur, zarządzanie nimi oraz łączenie między sobą chmur zwielokrotnionych, co stwarzało w wielu przedsiębiorstwach poważne problemy. Cisco oferuje unikatowy świat wielu chmur, który łączy ludzi, społeczności i instytucje dając użytkownikom możliwości oraz jakość usług klasy biznesowej w Internecie nowej generacji.  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wiele największych światowych firm i wielu dostawców usług wybiera CloudVerse jako podstawę swojej strategii w dziedzinie przetwarzania w chmurze. Pragniemy być ich bliskimi partnerami w podróży do świata wielu chmur" - powiedziała Padmasree Warrior, wiceprezes i CIO w firmie Cisco.

Na Cisco Unified Computing składają się trzy elementy: unified computing (ujednolicone przetwarzanie), unified fabric (ujednolicona infrastruktura) oraz nowe funkcje unified management (ujednolicone zarządzanie):
• Cisco Intelligent Automation for the Cloud umożliwia automatyczne dostarczanie zasobów do centrum przetwarzania danych oraz zarządzanie nimi, co zapewnia możliwość świadczenia usług przetwarzania w chmurze w ramach centrów przetwarzania danych i pomiędzy nimi
• Cisco Network Services Manager umożliwia automatyczne tworzenie, wdrażanie i modyfikowanie fizycznych i wirtualnych zasobów sieciowych na żądanie

Cloud Intelligent Network (inteligentna sieć przetwarzania w chmurze) zapewnia użytkownikom spójność i bezpieczeństwo korzystania z usług czy aplikacji bez względu na to, czy są one świadczone w ramach jednej „chmury prywatnej”, czy też udostępniane są użytkownikom z wykorzystaniem usług wielu chmur publicznych/prywatnych. Obecnie Cisco dodaje nowe funkcje „połączeń chmura-chmura”:
• „Cloud-to-Cloud Connect” - funkcja wprowadzająca  system lokalizacji sieciowej Cisco, w który w 2012 r. będą wyposażone routery ASR Aggregation Services Routers z serii 1000 i 9000, i która umożliwi dynamiczną identyfikację, alokację i optymalizację zasobów pomiędzy centrami przetwarzania danych i chmurami

Cloud Applications and Services (aplikacje i usługi działające w chmurze) umożliwiają udostępnianie „jako usługi" aplikacji przetwarzania w chmurze oferowanych przez Cisco oraz inne firmy. Kilka nowych funkcji zostało dodanych w rozwiązaniu Cisco Hosted Collaboration Solution (HCS):
• Private Cloud HCS umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie własnych chmur do pracy zespołowej w oparciu o rozwiązanie zatwierdzone i przetestowane przez Cisco z pełnymi funkcjami zarządzania
• Mobile HCS oferuje operatorom sieci komórkowych łatwy i ekonomiczny sposób umożliwienia pracy zespołowej za pośrednictwem chmury, dzięki czemu zasięg tych usług obejmuje nie tylko urządzenia stacjonarne, lecz także mobilne.
• Customer Collaboration - dzięki dodaniu oferty Cisco Customer Collaboration do HCS funkcje centrum kontaktowego są tańsze i łatwiej dostępne. Oferty te są obecnie dostępne w ograniczonym zakresie. Ich ogólne udostępnienie planowane jest w 2012 r.

Cisco CloudVerse zapewnia znaczne korzyści ekonomiczne, umożliwiając wprowadzenie do przedsiębiorstw modelu świadczenia usług IT z chmury oraz elastycznych rozwiązań dla świadczenia tego typu usług dla firm małej, średniej wielkości  i użytkowników indywidualnych. Przejście z tradycyjnego zwirtualizowanego centrum przetwarzania danych na chmurę CloudVerse® może nawet o 50% obniżyć całkowity koszt posiadania infrastruktury informatycznej (koszty operacyjne i inwestycyjne) oraz skrócić czas wprowadzania nowych usług przetwarzania w chmurze z tygodni do minut.

Źródło: Cisco
Skomentuj na forum