Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure
Altaro VM Backup 7.5 z backupem do chmury Azure

Firma Altaro zaktualizowała swoje flagowe rozwiązanie - Altaro VM Backup - przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup v7.5 wprowadzono wsparcie dla składowania kopii zapasowych w ...

Czytaj więcej...

Aktualności

3PAR Utility Storage uzyskuje rekordowy wynik w testach

System pamięci masowej HP 3PAR P10000 V800 ustanowił światowy rekord w dziedzinie przetwarzania transakcji w trybie online w teście SPC-1 przeprowadzonym przez organizację Storage Performance Council. Niezwykle wysoka wydajność obsługi aplikacji biznesowych, technologii wirtualizacji i centrów przetwarzania danych warstwy 1 pozwoli klientom skonsolidować ich wirtualną infrastrukturę informatyczną na olbrzymią skalę.


Zaprezentowane w sierpniu systemy pamięci masowej HP P10000 3PAR są wyposażone w zaawansowane funkcje, które umożliwiają udostępnianie korporacyjnej infrastruktury informatycznej warstwy 1 w chmurach publicznych i prywatnych w ramach modelu infrastruktury IT jako usługi. Funkcje te obejmują obsługę wielu instancji w celu konsolidacji nieprzewidywalnych obciążeń oraz rozszerzone technologie uproszczone (thin), zapewniające wydajne wykorzystanie pojemności i autonomiczne równoważenie obciążenia, aby zwiększyć elastyczność działania firm.

"Podniesienie poprzeczki dla elastycznej, wydajnej pamięci masowej udostępnianej jako usługa było celem HP od momentu przejęcia firmy 3PAR rok temu. Chcemy w dalszym ciągu zapewniać użytkownikom systemów 3PAR najlepszą wydajność na świecie, która przekroczy ich oczekiwania. To nie tylko nasz cel, ale także sposób na generowanie nieustannego wzrostu przychodów" - powiedział David Scott, wiceprezes i dyrektor działu pamięci masowych (HP Storage) w HP.

Benchmark SPC-1 to przeprowadzane pod nadzorem pomiary wydajności przetwarzania transakcji online w środowisku rzeczywistym. Oferują one klientom źródło obiektywnych, użytecznych i możliwych do zweryfikowania danych porównawczych dotyczących wydajności pamięci masowej. W objętym niezależnym nadzorem teście SPC-1 system HP 3PAR V800 uzyskał najwyższą wydajność odnotowaną kiedykolwiek przez organizację Storage Performance Council.

Podczas testów SPC-1 standardową, dostępną na rynku wersję systemu HP 3PAR V800 skonfigurowano do obsługi pojemności odpowiadającej tysiącom maszyn wirtualnych. Rozwiązanie uzyskało wynik 450 212,66 operacji wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS) - to najwyższa wydajność uzyskana w testach SPC-1 przez pojedynczy system i o 100% szybciej niż wynik najlepszego jak dotąd rozwiązania HP 3PAR.

Oprócz rekordowej wydajności przetwarzania operacji online, wynik testu SPC-1 uwidacznia łatwość obsługi i niezależność funkcji zarządzania w systemie HP 3PAR V800. Proste, standardowe polecenia wystarczyły, by rozwiązanie automatycznie skonfigurowało i udostępniło zasoby niezbędne do przeprowadzenia testu. Dowodzi to, że klienci mogą szybko konfigurować i wdrażać systemy HP 3PAR V800, aby obsługiwać wysokie poziomy usług, eliminując zarazem złożoność związaną z zarządzaniem.

Klienci korzystający z oferowanych przez konkurencję macierzy pamięci masowej uzyskują zwykle poziom wykorzystania zapisanych danych sięgający zaledwie 10-20%. Test SPC-1 wykazał, że system HP 3PAR V800 zapewnia rekordowy poziom wykorzystania 80% pojemności. Rozwiązanie to pozwala więc klientom obniżyć koszty kapitałowe i spełnić wymagania związane z poziomem kluczowych usług.

Systemy HP 3PAR Utility Storage są częścią infrastruktury konwergentnej HP, która jest kluczowym elementem koncepcji Instant-On Enterprise. Obecnie firmy są w ciągłym kontakcie ze światem, wobec czego przedsiębiorstwa realizujące koncepcję Instant-On Enterprise wykorzystują technologie we wszystkich obszarach swojej działalności.

HP poinformował również, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów od przejęcia przez HP firmy 3PAR we wrześniu 2010 r. liczba klientów korzystających z systemów 3PAR Utility Storage w formie usługi wzrosła ponad dwukrotnie, a firma odnotowała z tego tytułu 3-cyfrowy wzrost przychodów w stosunku do ubiegłego roku.

Źródło: HP
Skomentuj na forum