Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

Aktualności

Nowe rozwiązania do zarządzania na miarę Ery Cloud od VMware

Podczas konferencji VMworld Europe 2011 odbywającej się w Kopenhadze, firma VMware przedstawiła trzy pakiety produktów zaprojektowane z myślą o uproszczeniu i automatyzacji zarządzania infrastrukturą informatyczną. Nowe pakiety pomagają zmniejszyć złożoność infrastruktury informatycznej i zautomatyzować zarządzanie przetwarzaniem danych w chmurze.


Dzięki znacznym rozszerzeniom rozwiązania VMware vCenter Operations oraz wprowadzeniu nowych pakietów VMware vFabric Application Management i VMware IT Business Management firma VMware pomaga klientom w zwielokrotnieniu korzyści czerpanych z posiadanych środowisk wirtualnych oraz w wykorzystaniu elastyczności i oszczędności związanych z przetwarzaniem danych w chmurze.

"W miarę jak działy informatyczne wdrażają chmury prywatne i hybrydowe, tradycyjne podejścia do zarządzania - stosowane dotąd do rozproszonych systemów fizycznych i odizolowanych serwerów - tracą rację bytu w obecnym, dynamicznym świecie rozwiązań informatycznych. Rozwiązania VMware do zarządzania infrastrukturą informatyczną stanowią nowe podejście do sprawy - wykorzystanie infrastruktury internetowej, tzw. „chmury”. Koncentrujemy się na wyeliminowaniu złożoności infrastruktury, a nie próbach zapanowania nad nią. Pomagamy działowi informatycznemu działać jako broker usług dla swojej firmy" - powiedział Boaz Chalamish, wiceprezes i dyrektor generalny VMware.

VMware vSphere pomoga tysiącom firm w przekształceniu centrów przetwarzania danych, upraszczając wiele funkcji zarządzania podstawowymi systemami poprzez wbudowanie ich w platformę wirtualizacyjną. Podejście firmy VMware do zarządzania można podsumować jako nieustanne eliminowanie złożoności we wszystkich aspektach zarządzania rozwiązaniami informatycznymi  infrastrukturą, aplikacjami i funkcjami biznesowymi - poprzez osadzenie funkcji zarządzania w platformach wirtualizacyjnych i zintegrowanie ich z tymi platformami, a także poprzez dodanie funkcji analitycznych. W ten sposób klienci zyskują dostęp do wiedzy i funkcji automatyzacji niezbędnych do udostępnienia rozwiązań informatycznych w postaci usługi.

Nowe rozwiązania VMware do zarządzania rozwiązaniami informatycznymi pomogą klientom w zmianie sposobu zarządzania infrastrukturą, aplikacjami i usługami biznesowymi w środowiskach wirtualnych i przetwarzania danych w chmurze:

Infrastruktura: Pakiet VMware vCenter Operations Management
Bardzo dynamiczny charakter infrastruktury przetwarzania danych w chmurze prześcignął możliwości tradycyjnego zarządzania operacjami. Wprowadzony w marcu 2011 roku. pakiet VMware vCenter Operations upraszcza i automatyzuje operacje poprzez zintegrowanie funkcji zarządzania wydajnością, mocą obliczeniową i konfiguracją, a także udostępnia funkcje analityczne w celu umożliwienia podejmowania świadomych decyzji niezbędnych do zapewnienia odpowiednich poziomów usług w środowiskach przetwarzania danych w chmurze.

W ten sposób VMware kontynuuje realizowanie strategii łączenia różnych funkcji zarządzania, co znajduje odzwierciedlenie w pełniejszym zintegrowaniu rozwiązań VMware vCenter Capacity IQ oraz VMware vCenter Configuration Manager. Nowe pulpity i inteligentne alarmy pozwalają korelować dane o wydajności i mocy obliczeniowej w celu rozpoznawania zbliżających się problemów, a także w odpowiednim wymiarowaniu infrastruktury oraz wykrywaniu i eliminowaniu problemów z wydajnością wynikających ze zmian w konfiguracji. Ponadto pakiet vCenter Operations Management będzie zawierać nowe funkcje do wykrywania aplikacji, które będą automatycznie wykrywać i odwzorowywać związki i zależności między aplikacjami a obsługującymi je elementami infrastruktury. Oznacza to, że klienci będą mogli zoptymalizować operacje dotyczące infrastruktury, takie jak zarządzanie bezpieczeństwem czy odtwarzanie po awarii, na podstawie potrzeb aplikacji.
   
Aplikacje: pakiet vFabric Application Management
Przejście do przetwarzania danych w chmurze oraz coraz większe zapotrzebowanie na aplikacje powodują zmiany w sposobie podejścia do opracowywania aplikacji i późniejszego nimi zarządzania, co doprowadziło do powstania konwergentnych modeli działania aplikacji, jak chociażby „DevOps”. Aby pomóc klientom w poprawieniu sprawności operacyjnej i wydajności aplikacji, VMware wprowadza nowy pakiet do zarządzania aplikacjami, który umożliwi właścicielom aplikacji wdrażanie nowych generacji oprogramowania uruchamianego w infrastrukturach wirtualnych i przetwarzania w chmurze, a także późniejsze zarządzanie nimi.

Pakiet vFabric Application Management będzie zawierać dwa nowe rozwiązania integrujące funkcje związane z aplikacjami w celu połączenia i uproszczenia działań programistów i użytkowników. Pakiety te pomagają realizować podejście zwane „aktywnym zarządzaniem aplikacjami”, które pomaga działowi informatycznemu nadążyć za potrzebami użytkowników biznesowych na zmiany w aplikacjach oraz skuteczniej dbać o wydajność i dostępność aplikacji w środowiskach dynamicznych. vFabric AppDirector zestandaryzuje i zautomatyzuje wdrażanie aplikacji w chmurze z wykorzystaniem łatwych do tworzenia szkieletów aplikacji ze standardowymi szablonami, bibliotekami elementów i przepływami tworzenia kodu. vFabric Application Performance Manager pomoże klientom w prewencyjnym zarządzaniu wydajnością aplikacji w środowiskach wirtualnych i przetwarzania danych w chmurze. Pakiet vFabric Application Management jest zoptymalizowany pod kątem platformy vFabric, ale współpracuje również
z innymi platformami.

Funkcje biznesowe: pakiet VMware IT Business Management
W związku z coraz większym upowszechnianiem się publicznych usług przetwarzania danych w chmurze rola działów informatycznych w dużych przedsiębiorstwach ulega transformacji na brokera usług dla działów biznesowych. Zmiana ta wymaga większej przejrzystości kosztów, poziomów usług i działań dostawców. VMware wprowadza pakiet IT Business Management, oparty na technologiach uzyskanych przez firmę w wyniku sfinalizowanego w czerwcu 2011 roku. przejęcia firmy Digital Fuel. Umożliwia on wprowadzenie rygoru i dyscypliny potrzebnych dyrektorom ds. informatycznych do zoptymalizowania korzyści biznesowych płynących z inwestycji w informatykę, a także do przedstawienia tych korzyści w języku zrozumiałym dla użytkowników biznesowych.

Pakiet będzie się składać z trzech modułów: IT Finance Manager, IT Service Level Manager oraz IT Vendor Manager. Połączone razem będą agregować dane z wielu różnych źródeł finansowych i poddawać je analizom i modelowaniu, aby zapewnić jednolity wgląd w kapitał informatyczny, koszty operacyjne i koszty usług, z możliwością zapoznania się z konkretnymi miarami i wygenerowania przydatnych raportów. Pakiet IT Business Management pozwoli dyrektorom ds. informatycznych podejmowanie świadomych decyzji o zamawianiu usług na podstawie analizy kosztów, ryzyka, wydajności i zgodności z przepisami. W ten sposób dział informatyki będzie funkcjonować jako broker usług informatycznych w pełni dostosowanych do potrzeb usług biznesowych.

"Przetwarzanie danych w chmurze wymaga nowego podejścia do świadczenia usług informatycznych. Automatyzacja jest niezbędna nie tylko z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej skalowalności, ale także w celu dotrzymania kroku szybkim zmianom zachodzącym w dynamicznych środowiskach. Ponadto w miarę jak sama infrastruktura staje się programowalna, procesy i narzędzia do zarządzania muszą być w stanie zaoferować zintegrowane, elastyczne podejście obejmujące zarówno infrastrukturę informatyczną, jak i potrzeby biznesowe" - powiedział Cameron Haight, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner.

• Rozszerzony pakiet vCenter Operations Management Suit będzie oferowany w czterech edycjach, dostosowanych do potrzeb operacyjnych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Będzie dostępny na początku 2012 roku. w cenach rozpoczynających się od 50 USD za maszynę wirtualną. Klienci aktualnie korzystający z pakietu vCenter Operations będą mieć prawo do dokonania bezpłatnej aktualizacji.

Aby pomóc klientom w szybszym doświadczeniu mierzalnych korzyści rozwiązań do zarządzania operacjami, firma VMware wprowadza nową usługę vCenter Operations Management Accelerator. Ta najnowsza usługa dotycząca zarządzania operacjami w ofercie VMware pozwala szybko przygotować klienta do skuteczniejszego i bardziej efektywnego zarządzania środowiskami wirtualnymi i przetwarzania danych w chmurze.

• Pakiet vFabric Application Performance Manager będzie dostępny od czwartego kwartału 2011 roku. Ceny będą rozpoczynać się od 360 USD za maszynę wirtualną. Premiera pakietu vFabric AppDirector jest przewidziana na początek 2012 roku.

• Pakiet IT Business Management będzie dostępny w sprzedaży w czwartym kwartale 2011 roku. Model licencyjny przewiduje sprzedawanie licencji na poszczególnych użytkowników.

Skomentuj na forum